Hindls inaugurován, Durčáková se rozloučila

10. 3. 2006 | | Zprávy ze školy titulní obrázek

Inaugurace nového rektora proběhla v pondělí 6. března 2006 v Nové aule Vysoké školy ekonomické. Kromě odstupující doc. Ing. Jaroslavy Durčákové, CSc., a nastupujícího prof. Ing. Richarda Hindlse, CSc., byli přítomni všichni nově jmenovaní prorektoři. Slavnostně oděni byli i děkané VŠE a zástupci jiných vysokých škol. Mezi hosty byla dále ing. Livia Klausová, CSc., první dáma republiky, doc. ing. Jiří Havel, CSc., místopředseda vlády ČR, ale i další významní představitelé společenského života.

Inaugurace nového rektora proběhla v pondělí 6. března 2006 v Nové aule Vysoké školy ekonomické. Kromě odstupující doc. Ing. Jaroslavy Durčákové, CSc., a nastupujícího prof. Ing. Richarda Hindlse, CSc., byli přítomni všichni nově jmenovaní prorektoři. Slavnostně oděni byli i děkané VŠE a zástupci jiných vysokých škol. Mezi hosty byla dále ing. Livia Klausová, CSc., první dáma republiky, doc. ing. Jiří Havel, CSc., místopředseda vlády ČR, ale i další významní představitelé společenského života.

Za zvuku triumfální melodie nastupovali hlavní aktéři posledního jednání volebního dramatu. Nová aula byla zcela zaplněna. Program moderovala profesorka Hana Machková, prorektorka pro zahraniční vztahy a public relations. Po krátkém představení přítomných dostal slovo docent Mikuláš Pichanič, předseda Akademického senátu VŠE. V úvodu se zasnil, když poznamenal, že „obloha je modrá, stromy jsou zelené a v řekách teče pitná voda.“ Volbu rektora pak označil ze svého pohledu jako náročnou a velmi vyrovnanou, protože senát vybíral mezi „čtyřmi erudovanými kandidáty“. Zdůraznil, že rektor by měl mimo jiné vytvářet „univerzitní image“.

Poté dostala šanci zhodnotit své působení bývalá rektorka Durčáková. Ve své řeči nešetřila chválou, sporadická kritika – neadresná – směřovala těm, kteří jí výkon některých kroků (zejména ECTS) zkomplikovali. V první části Durčáková označila VŠE jako dobře mezinárodně známou partnerskou instituci. Vypočítala také, že za šest let jejího vedení nejen dva tisíce našich studentů vycestovalo, ale i přijelo dva a půl tisíce zahraničních. Dalšími body projevu pak byl přechod na evropské kredity nebo výzkum na VŠE. V závěru docentka Durčáková poděkovala studentským organizacím, některým i jmenovitě.

Rektor a prorektoři zleva: předseda AS Pichanič, pověřená kvestorka Issová, prorektoři Koschin, Hronová, Soukup, Machková, rektor Hindls

Následoval symbolický okamžik předání rektorského řetězu nové hlavě školy. Hned po něm přišla na řadu inaugurační řeč profesora Richarda Hindlse. V úvodu nový rektor poděkoval za své zvolení, přičemž zdůraznil, že jej škola, s níž spojil téměř čtyřicet let života, nadala nedozírnou odpovědností. Dále pak mluvil spíše obecněji, zejména o postavení VŠE v rámci ekonomického vzdělání. Upozornil, že bychom „se neměli nechat ukolébat značným zájmem zaměstnavatelů po ekonomech“ a „pod tlakem praktických dovedností nezapomínat na vědeckou metodu našeho konání“. Konkrétnější představu o „moderním studiu, které by mělo rozvíjet osobnostní stránku studenta, vybavit jej sebevědomím a nadhledem“ však neupřesnil. Proto věřme, že bude ve své funkci méně mluvit a více konat, a to v souladu se svými slovy ze závěru projevu: „Ten, kdo dělá stále to samé, bude mít opět jen to, co už měl.“

Když rektor symbolicky uvedl do funkce i prorektory, hodinu a půl dlouhý ceremoniál byl u konce. Zazněla studentská i státní hymna. Pozvané ještě čekal raut v prostorách akademického klubu, ostatní musela uspokojit o několik úrovní níže (umístěná) menza.

Mohlo by tě zajímat: