Informační systém se změnil kvůli mateřské

14. 4. 2003 | | Nezařazené

Vylepšený studijní informační systém „Pes“ (http://pes.vse.cz/) vyvolal mezi studenty kladný ohlas. Po spuštění jeho nové podoby byl zrušen dosavadní systém „Výuka“ (http://vyuka.vse.cz/), který obsahoval i funkce nepřímo související se studijní agendou. Ty však nebyly do nového systému přejaty. Nyní se tak například nikdo nestará o školní telefonní seznam.

Vylepšený studijní informační systém „Pes“ (http://pes.vse.cz/) vyvolal mezi studenty kladný ohlas. Po spuštění jeho nové podoby byl zrušen dosavadní systém „Výuka“ (http://vyuka.vse.cz/), který obsahoval i funkce nepřímo související se studijní agendou. Ty však nebyly do nového systému přejaty. Nyní se tak například nikdo nestará o školní telefonní seznam.

Na VŠE fungoval přes čtyři roky systém Výuka, který poskytoval užitečné informace pro studenty i zaměstnance školy a který byl původně vytvořen pouze pro potřeby Fakulty podnikohospodářské. Vyučujícím byl znám pod jménem EPIS. O systém se starala a aktualizaci dat prováděla interní doktorandka Ing. Ivana Topolová v rámci čtvrtinového úvazku na Pedagogickém oddělení. „Za celé dva roky, co to dělala, nenastal žádný vážný problém. Některé věci bych s odstupem času udělal jinak, ale v době zahájení provozu jsme byli rádi, že systém funguje,“ hodnotí tvůrce programu doc. Tomáš Kubálek, proděkan pro pedagogiku Fakulty podnikohospodářské.

Těhotenství nabouralo zaběhlý systém

Problém nastal v souvislosti s mateřskou dovolenou Topolové. „Byl to konečně impuls ke změně sběru a prezentace dat dosud koncentrovaných ve Výuce,“ říká Kubálek a dodává: „Vzhledem k mé zaneprázdněnosti ve funkci proděkana pro pedagogiku a informatizaci jsem se sám systému nemohl věnovat.“

„Na podzim minulého roku jsme pracovali na rozšíření funkčnosti systému Pes,“ uvádí vedoucí oddělení softwarového servisu pro studijní agendu RNDr. Karel Nenadál a pokračuje: „Když se dílo chýlilo v listopadu ke konci, tak se ukázaly personální problémy s provozováním systému Výuka. Navíc byl technologicky koncipován na katedru, a tak docházelo při provozu z nezjištěných příčin ke zpomalování serveru.“ Kubálek oponuje: „Byl nejvyšší čas. Celé tři roky existovala snaha Výpočetního centra (VC) převzít Výuku. První programátor se neosvědčil a odešel ve zkušební době, poté studenti financovaní Výpočetním centrem provedli analýzu, která ale nebyla kladně přijata.“

„Protože rozšířený systém Pes ve značné míře obsahoval duplicitní údaje jako provozovaný systém Výuka, bylo rozhodnuto ho tímto nahradit,“ říká Nenadál. Při prosincovém předvedení inovovaného systému Pes docent Kubálek zjistil, že chybí řada funkcí z Výuky. „Většina připomínek byla akceptována, ovšem s tím, že řešitelské kapacity týmu jsou omezené a že požadavky budou realizovány, jak jen to bude možné. Což pro mne nebylo příliš uspokojivé. Tři roky jsme se bavili o tom, že Výuka má být něčím nahrazena, takže nesouhlasím s tím, že VC mělo na změnu pouze tři měsíce,“ oponuje Kubálek.

Problémy s časem

„Požadavky na doplnění a úpravy byly v prosinci značné a těhotenství pokročilé, takže jsme se domluvili, že ing. Topolové bude prodloužena smlouva o měsíc, aby autorům nového systému vznikl další časový prostor,“ vysvětluje Kubálek. Dr. Nenadál doplňuje: „V prosinci měli hlavní programátoři zkouškové a prázdniny a systém Výuka měl zásadní význam při zápisech, proto bylo rozhodnuto o jeho pokračování do konce ledna.“ Vylepšený systém Pes se i přes počáteční problémy rozběhl na začátku semestru. Postupně byly doplňovány funkce a na nejbližší období se plánuje rozšíření o zobrazení rozvrhu podle času a pseudostudijních skupin. Řada otázek ale není vyřešena dodnes. Kubálek upozorňuje, že stále chybí seznam témat bakalářských a diplomových prací, termíny testů nebo fotografie učitelů. Nejvíce mu vadí absence telefonního seznamu.

„Naším úkolem nebylo přepracovat Výuku, ale zahrnout prvky týkající se studijní agendy do našeho systému,“ brání se Nenadál a doplňuje: „Vedením telefonního seznamu byl pověřen CIKS (Centrum informačních a knihovnických služeb), které využilo toho, že Kubálek zavedl do Výuky funkce pro telefonní systém. Přestali se o něj starat a nyní nemají zdroj dat.“ Ing. Mach odpovědný za hlavní webové stránky VŠE vidí problém jinak: „Data na tel.vse.cz jsme skutečně přebírali z Výuky, která bude brzy úplně zrušena. Pokud nebude Výpočetní centrum schopné dodat aktuální data, tak budeme muset telefonní seznam na internetu zrušit.“

Nejasnosti ohledně budoucího vývoje přetrvávají

Zaniklý systém Výuka byl vytvořen před čtyřmi roky docentem Kubálkem. „Nechtěl jsem to dělat, ale v danou chvíli jsem neměl na výběr, protože Výpočetní centrum říkalo, že na to nemá kapacity,“ vysvětluje okolnosti vzniku Kubálek a pokračuje: „Byla to jediná možnost, jak dodržet požadavek ze zákona, aby studenti v předstihu znali jména vyučujících.“ Systém začaly používat všechny katedry na škole. Postupně ale zastarával a začalo se mluvit o potřebě integrovaného studijního informačního systému (SIS). Na jaře minulého roku jmenovala rektorka speciální komisi. „Měli jsme za úkol vytvořit pro vedení školy koncepci nového studijního informačního systému, aby na jejím základě mohli rozhodnout,“ říká Ondřej Víšek, zástupce studentů v komisi. Hlavní otázkou bylo, zda SIS bude řešen dodavatelsky, nebo jestli si ho škola bude dělat sama. Komise skončila práci v červnu 2002. „Dodnes neznám definitivní řešení této otázky ani harmonogram vzniku nového studijního informačního systému. Již půl roku naše analýza zastarává,“ stěžuje si Kubálek.

Výuku sice částečně nahradil systém nový, docent Kubálek ale zdůrazňuje: „Pes je pouze začátek. Již nyní by se mělo začít pracovat na integraci systému Výsledky, protože až jeho tvůrce ukončí studium, tak škola bude v podobně prekérní situaci jako s Výukou.“

Mohlo by tě zajímat: