ISIS se blíží a přináší změny

26. 3. 2008 | | Zprávy ze školy

Nový integrovaný studijní informační systém (ISIS) mají studenti využívat už od počátku akademického roku 2008/09. Jeho zavedení je očekáváno s nadějemi, ale i nervozitou a nedůvěrou.

Nový integrovaný studijní informační systém (ISIS) mají studenti využívat už od počátku akademického roku 2008/09. Jeho zavedení je očekáváno s nadějemi, ale i nervozitou a nedůvěrou.

Už před zavedením evropského kreditního systému (ECTS) bylo víceméně jasné, že starý systém studijní administrativy, založený na dílčích aplikacích, nebude nadále dostačovat nově vznikajícím nárokům. Hlavním problémem tohoto řešení byla (a zatím stále je) neexistence jediné datové základny, díky čemuž mezi sebou jednotlivé části nemohou efektivně spolupracovat. Při hledání možností řešení se jako nejlepší ukázalo jediné – integrace.
Jelikož je však vývoj nového systému značně problematický, rozhodla se škola v roce 2002 zakoupit řešení na míru od společnosti Gitus. Mnozí ze studentů mají jistě zkušenosti s tímto systémem v živé paměti a ví tedy, že tato spolupráce byla po dvou letech ukončena. Právě díky předchozím zkušenostem se škola rozhodla pro řešení jinde prověřené, tedy pro licencování některého z v praxi používaných informačních systémů.

Z výběrového řízení, jehož se účastnily dvě brněnské školy (Vysoké učení technické a Mendlova zemědělská a lesnická univerzita), vyšla vítězně právě Mendlova univerzita se svým komplexním řešením UIS (univerzitní informační systém). Vzájemná spolupráce byla zahájena v červnu 2007 podpisem smlouvy o implementaci integrovaného studijního informačního systému. VŠE se tak stane pátou školou v České republice a na Slovensku, která bude tento systém využívat. Licence zahrnuje kromě možnosti používání systému i podporu a aktualizace systému.

Implementace systému pro potřeby VŠE ale neznamená pouze vytvoření datové základny, kterou bude systém využívat (na čemž pracovníci Výpočetního centra pracují už více než deset měsíců). Je totiž třeba zohlednit i mnohá další specifika – například částečné prolínání studijních plánů. Ne všude je totiž například běžné, že spolu na přednášku chodí studenti z různých fakult. Právě možnost podobných úprav byla jedním z rozhodujících kritérií výběru systému. Jak říká Adam Trčka, pracovník Výpočetního centra: „Nepřizpůsobujeme naše požadavky systému, přizpůsobujeme systém našim požadavkům.“

Jaké změny tedy student pocítí? „Především se přestanou používat dosavadní aplikace jako PES, Semestr, Výsledky, klient pro zápis a registrace nebo poštovní klient Veverka. Jejich funkcionalitu plně převezme ISIS,“ uvádí Trčka. „Avšak kvůli tomu, že registrace a zápisy začínají už v červnu a ISIS se bude zavádět až v průběhu léta,se studenti budou registrovat přes dosavadního klienta. Podobně nebude nový systém zpočátku obsahovat ani emailový klient, takže Veverka bude fungovat i nadále,“ dodává. Do března příštího roku, kdy má skončit zkušební provoz, by měl však ISIS převzít funkce i těchto dvou reliktů starého systému.

V představách mnoha studentů se ISIS omezuje pouze na sdružení dosavadních aplikací, se kterými pracují. Díky integraci ale vznikají i úplně nové možnosti – například žádost o ubytování na koleji se automaticky (a transparentně) vyhodnotí na základě místa bydliště, prospěchu a dalších kriterií. Nový systém bude po skončení integrace obsahovat i mnoho dalších příjemných zlepšení například kalendář studijních úkolů (do budoucna se počítá i s jeho sdílením v rámci projektových týmů), podpora vlastního blogu nebo možnost zveřejnění informací o studentovi (podobně jako se v systému PES zveřejňuje rozvrh). Studijní agenda je však jenom část toho, co nový systém přinese. Ve své neveřejné části totiž zahrne mnoho dalších dosavadních aplikací, jenž jsou pro chod školy důležité.

Pro zvýšení informovanosti o novém systému pracovníci Výpočetního centra spustili stránky http://wiki.vse.cz, založené na platformě mediawiki (na podobném běží například známá Wikipedia). Na těchto stránkách si studenti mohou přečíst aktuální informace o postupu implementace systému, články o jeho struktuře či různé návody. Po přihlášení pak mohou vkládat a editovat i svoje vlastní články a poznámky.

Mohlo by tě zajímat: