Jak se mladým ekonomům daří najít práci?

28. 8. 2006 | | Kariéra

Na tuto a další otázky odpověděla anketa mezi čerstvými absolventy VŠE. Ankety týkající se jejich budoucího uplatnění se v průběhu roku 2005 zúčastnilo 1826 absolventů VŠE. Na anketní otázky odpovídali studenti všech pražských fakult. Jací tedy jsou loňští absolventi? Jak se jim daří najít práci?

Na tuto a další otázky odpověděla anketa mezi čerstvými absolventy VŠE. Ankety týkající se jejich budoucího uplatnění se v průběhu roku 2005 zúčastnilo 1826 absolventů VŠE. Na anketní otázky odpovídali studenti všech pražských fakult. Jací tedy jsou loňští absolventi? Jak se jim daří najít práci?

Jak vyplynulo z průzkumu, více než sedmdesát procent čerstvě promovaných ekonomů už při přebírání diplomů znalo svého budoucího zaměstnavatele. Asi čtvrtina absolventů pracovala již během studia na plný, více než polovina pak na částečný pracovní úvazek. Jen čtvrtina čerstvých inženýrů podle svých odpovědí při studiu nepracovala. Celá polovina pracovala během studia právě v té firmě, kam po škole nastoupí. Sedmdesát procent, tedy více než dvanáct stovek loňských absolventů už zaměstnání má, sedm desítek absolventů se rozhodlo pro další studium. Nejvíce z nich bude pokračovat na Fakultě mezinárodních vztahů. Devět procent studentů zatím práci hledalo neúspěšně. Možná shodou okolností tento údaj přibližně odpovídá celorepublikovému údaji o nezaměstnanosti.

Po promoci budu velvyslancem

Zajímavé je také srovnání hlavní specializace, kterou mladý pracovník na VŠE absolvoval, a charakteristiky jeho současné pracovní náplně. Podíl absolventů, u nichž pracovní náplň neodpovídá žádné ze vystudovaných specializací, je největší na Fakultě národohospodářské (52,4 %), za níž následuje Fakulta mezinárodních vztahů (36,5 %). Při pohledu na jednotlivé studijní obory lze konstatovat, že v praxi se příliš neuplatňují obory jako hospodářská politika (58,8 % absolventů dělá něco jiného) nebo mezinárodní politika a diplomacie (44,9 %). Ze statistiky také vyplývá, že absolventi nejsnáze našli práci v oblasti účetnictví, auditu, informatiky a informačních technologiích, v obchodu a bankovnictví.

Většina firem, které zaměstnávají čerstvě vystudované ekonomy, sídlí v Praze, má více než pět set zaměstnanců a je v soukromém vlastnictví. U takovýchto koncernů pracuje kolem čtyřiceti procent absolventů, převážná většina se proto také rozhodla natrvalo přesídlit do hlavního města.

Ženy versus muži

Největším počtem žen-absolventek se mohla pochlubit Fakulta mezinárodních vztahů, kde jich promovalo 69 procent, jen o šest procentních bodů méně jich bylo na Fakultě národohospodářské. Dominantní podíl mužských absolventů byl během roku 2005 na Fakultě informatiky a statistiky.

Mohlo by tě zajímat: