Jak to bude s kolejemi v příštím roce

24. 5. 2000 | | Nezařazené

Po dlouhých a složitých jednáních mezi rektory a kvestory VŠCHT, UK, AMU, AVU, VŠE a představiteli MŠMT se situace okolo Areálu vysokoškolských kolejí Kunratice (Jižní Město) konečně vyjasnila.

Po dlouhých a složitých jednáních mezi rektory a kvestory VŠCHT, UK, AMU, AVU, VŠE a představiteli MŠMT se situace okolo Areálu vysokoškolských kolejí Kunratice (Jižní Město) konečně vyjasnila.

Naší škole připadne kolej Blanice a kolej Vltava budeme vlastnit společně s UK, každá škola ideální polovinu, přičemž obě školy sjednotí pravidla pro přidělování lůžek v tomto areálu. Z výše uvedeného plyne, že i po změně vlastnických práv k jednotlivým budovám na Jižním Městě by měl být i v příštích letech zhruba zachován počet lůžek, které budou v této lokalitě k dispozici studentům z naší školy. Pro příští školní rok, během kterého VŠE a UK dohodnou jednotná ubytovací kriteria, byl závazně stanoven počet ubytovaných studentů z VŠE na 2020 (letos je v Kunraticích ubytováno 2096 studentů VŠE).

Roosveltova kolej bude od července 2000 do září 2001 rekonstruována. Získání náhradních ubytovacích kapacit bude škola řešit jejich nájmem. Veřejná obchodní soutěž na tyto ubytovací kapacity, jejíž cílem by mělo být zachování počtu lůžek v současné výši, nyní probíhá a její vyhodnocení by mělo být ukončeno v červnu 2000, aby se studenti mohli do náhradních ubytovacích kapacit nastěhovat na počátku zimního semestru školního roku 2000/01. Protože po rekonstrukci bude celková kapacita Roosveltovy koleje oproti dnešní snížena o cca. 130 lůžek, pokusí se škola v rámci nynějšího výběrového řízení získat náhradní kapacity i na dobu po skončení rekonstrukce Roosveltovy koleje.

Mohlo by tě zajímat: