Jak zelinář založil Republiku československou

28. 10. 2013 | | Nezařazené

Dnes slavíme již 95. výročí vzniku samostatné Republiky
československé. Den, kdy takzvaní Muži 28. října a jeden staroměstský
zelinář založili RČS.

Právě před 95 lety převzali Švehla a Soukup, dva z Mužů
28. října, jménem Národního výboru Obilní ústav v Praze. Převzetí
Obilního ústavu bylo důležité nejenom z důvodů zásobování
vyhladověné české země, ale hlavně kvůli zamezení dodávek obilí na
válečnou frontu jako prostředku smlouvání s vládou ve Vídni, která tak
velké zásoby obilí neměla.

Při nastalých zmatcích se rozšířila zpráva o uznání podmínek míru
Rakousko-Uherskem, která obsahovala i uznání autonomie národů R-U.
Redaktoři Českého slova a Národní politiky začali ihned informovat
o příměří. Zástupem lidí, který se shromažďoval před redakcemi na
Václavském náměstí, někdo najednou vykřikl: „Tak jsme
samostatní!“

Člověk, který vykřikl tyto slova, pracoval jako zelinář a jmenoval se
František Kopecký. To v davu vyvolalo bouřlivou reakci. Začalo se
s ničením symbolů monarchie. Čeští důstojníci si připínali
červenobílé kokardy a ze zdí úřadů padaly rakouské orlice.

Kopecký dosáhl nemožného. Malý zástup, který se během chvíle změnil
na mnohotisícový dav, se za vedení Kopeckého přesouval Celetnou ulicí na
Staroměstské náměstí a poté zpět na Václavské náměstí, kde začal
agrární poslanec, Isidor Zahradník, prohlašovat nezávislé Československo.
Dav poté zamířil k tehdejšímu nádraží Františka Josefa I., nynější
hlavní nádraží. Zde železničáři rozeslali po celé zemi telegram:
„Československý stát proklamován dnes dopoledne o 11. hod. u sochy sv.
Václava na Václavském náměstí v Praze. Odstraňte ihned všechny znaky
bývalého státu rakousko-uherského. Do Vídně a do Německa všechno zboží
zadržte…“

Ano, Národní výbor zaspal. První zákon o zřízení samostatného
státu vydal až v podvečerních hodinách. Pod tímto dokumentem byli
podepsáni všichni Muži 28. října.

Zdroj: Karel Pacner, Osudové okamžiky Československa

Mohlo by tě zajímat: