Kantoři si chválí pestrost kulturních akcí na VŠE

29. 8. 2011 | | Nezařazené

Množství kulturních akcí konaných na VŠE a zájem o ně ze strany
studentů je podle kantorů buď dostatečný, nebo se ho neodvažují posoudit.
Sami vyučující se však na kulturním dění příliš nepodílí.

Část zaměstnanců školy se shoduje, že kulturních akcí na VŠE je
dostatek. Jiní ovšem zastávají názor, že není tak jednoduché tuto
problematiku posoudit. Obdobně smýšlejí také o zálibách studentů
v oblasti kultury. Angažovanost samotných kantorů na tomto poli ovšem
není velká.

Počet akcí pořádaných na VŠE se dle některých zaměstnanců školy
zdá být vyhovující. „Kromě pravidelně pořádaných akcí jako je
promítání Filmového klubu VŠE nebo nepřetržitě probíhající výstavy
v atriu RB, se de facto každý týden koná nejméně jedna kulturní akce na
půdě školy,“ říká vedoucí oddělení PR Jan Rolenc, který je
s kulturním děním na škole spokojen.

I studentská tajemnice rektora Savina Finardi si myslí, že vzhledem
k počtu akcí, které na VŠE v Praze probíhají je množství těch
kulturních zcela vyvážené a dostačující. „Kulturní akce, které se na
VŠE konají, jsou nesmírně pestré a každým rokem se jejich počet
zvyšuje,“ tvrdí Finardi. Podle Aloise Surynka z Fakulty
podnikohospodářské je však obtížné říci, zda je jejich množství
dostatečné, přestože zastává názor, že kultury je na škole dost a je
velmi různorodá. „Já k tomu přistupuji tak, že pokud je možné
přidávat další akce a pokud se najdou prostory, čas a zájemci, tak je to
ku prospěchu školy,“ soudí Surynek, který se prý sám snaží působit
jako organizátor v oblasti výtvarného umění.

„Čistě z mého subjektivního pohledu bych řekl, že množství
kulturních akcí na VŠE je dostatečné, ale pro důkladnější posouzení by
bylo nutné provést srovnání i s jinými vysokými školami v Praze,“
připojuje se Jiří Dobrylovský z katedry mikroekonomie. Ten také za velmi
úspěšné a prospěšné považuje i občasné výstavy ve foyer Rajské
budovy, které na sebe díky svému umístění automaticky strhávají
pozornost. Sám se ovšem v oblasti kultury neangažuje.

Zájem studentů o kulturu se někteří kantoři neodvažují posuzovat.
„Co já považuji za umění a kulturu se nemusí shodovat s tím, co
považují za umění a kulturu jiní, třeba studenti,“ vysvětluje Surynek.
Taktéž Dobrylovský odmítá kulturní zaměřenost studentů hodnotit. „Ne
že bych se o kulturu nezajímal, ale vyvozovat na základě toho, co je
atraktivní pro současnou studentskou generaci, případně jakým způsobem to
ještě rozvíjet a podněcovat, to by ode mne byla doopravdy opovážlivost,“
sděluje svůj názor Dobrylovský.

Oddělení PR ale považuje zájem studentů o kulturu za velký na to, že
se na škole kromě oboru Arts management nevyskytují žádné humanitní či
kulturní obory. I přesto se prý snaží zvyšovat zájem posluchačů VŠE
o akce jejich propagací. „Důležitý je ale také fakt, že akce
organizované samotnými studenty mají šanci na vyšší návštěvnost,“
uzavírá Rolenc.

Mohlo by tě zajímat: