Katedra udělala chybu, povinné předměty se překrývají

10. 3. 2011 | | Nezařazené

Téměř padesát studentů třetího ročníku Bankovnictví a
pojišťovnictví si musí každý týden vybrat mezi dvěma povinnými kurzy.
Oba jsou vypsány na stejný čas.

Nepříjemné překvapení čekalo při sestavování rozvrhu na letní
semestr studenty třetího ročníku Bankovnictví a pojišťovnictví (BP) na
Fakultě financí a účetnictví (FFÚ). Každý pátek od půl osmé ráno
mají totiž sedět v Nové budově na přednášce povinného předmětu
Platební operace a zároveň v Rajské budově poslouchat přednášku
rovněž povinného Práva finančního trhu. Podle vedení katedry BP problém
vznikl přehlédnutím překrývání kvůli zmatku při zavádění nových
pravidel pro přidělování přednáškových učeben. Nový systém rozdělil
časy pro přednášky a cvičení do pěti skupin podle jejich atraktivity a
přidělil učebny rovnoměrně jednotlivým fakultám. Dlouhou dobu zaběhnuté
rozvrhy, se kterými katedry počítaly, a vyučující jim přizpůsobili svůj
program, proto přestaly platit.

Studenti upozornili pozdě

Oba předměty vyučují časově vytížení externisté, Právo
finančního trhu Zdeněk Husták a Platební operace Otakar Schlossberger. Po
zavedení nových pravidel se ukázalo velmi obtížné sladit jejich program
s novým rozvrhem. Studenti na problém upozornili 20. ledna při prvním
kole zápisů zástupkyni vedoucí katedry profesorku Evu Ducháčkovou. Podle
jejího vyjádření však přišli pozdě, protože kolem 150 studentů se
mezitím stihlo zaregistrovat na každý ze zbývajících předmětů, takže
nebylo možné měnit jejich rozvrh a překrývání tak odstranit. Celkem
49 studentům tak nezbývá, než si mezi přednáškami z těchto předmětů
každý týden vybrat. Není to příjemné ani pro ně, ani pro vyučující.
Především Hustákovi hrozí, že bude některé ze svých přednášek
prezentovat téměř prázdnému sálu, protože celkem je na Právo
finančního trhu zaregistrováno 63 studentů. „Protože jsme v posledním
semestru bakalářského studia, vážný zájemce o oba předměty by si musel
studium prodloužit, i když je to samozřejmě krajní možnost,“ říká
jedna ze studentek, která si nepřála být jmenována.

Rozšíření konzultačních hodin

Na vyřešení problému už je pozdě, a tak zbývá jen co nejvíce
zmírnit jeho následky. Vedoucí katedry BP docentka Jarmila Radová
přislíbila, že na problém oba vyučující upozorní a pokusí se s nimi
vyjednat rozšíření konzultačních hodin. Zároveň bude celé vedení
katedry v kontaktu se studenty, kterých se překrývání předmětů týká.
Kontrola docházky se na přednáškách neprovádí a všechny materiály
k nim jsou už teď k dispozici na dokumentovém serveru ISIS. „Je
vyloučeno, že by se podobný problém někdy opakoval, protože v budoucnu
už bude systém pro přidělování učeben zaběhnutý a všichni s ním
budou počítat,“ dodává prorektorka pro studijní a pedagogickou činnost
docentka Hana Mikovcová.

Jaký je váš názor? O tomto tématu můžete diskutovat pod
článkem!

Mohlo by tě zajímat: