Kolej Vltava bude od prvního června zcela uzavřena

15. 5. 2020 | | Studentský život, Zprávy ze školy kolej Vltava

Vedení Správy účelových zařízení (SÚZ) VŠE se, vzhledem k obrovskému výpadku kolejného, rozhodlo od 1. června úplně uzavřít kolej Vltava. Předpokládá se však, že k ukončení provozu recepce i ostatních služeb a činností dojde již 29. května v odpoledních hodinách. Studenti, kteří v této době na koleji přebývají, budou přestěhováni na jiné koleje. Upřednostňována bude pro svoji polohu zejména kolej Blanice, nicméně bude vyhověno i žádostem přejít na Jarov. Zde budou pro tyto případy k dispozici Thalerova a Palachova kolej či University Hotel. Konkrétní umístění však závisí na momentálně volných kapacitách kolejí. SÚZ se bude snažit zachovat stávající podmínky ubytovaní jako jsou preference jednolůžkových pokojů, párové ubytování či ubytování s kamarády.

Situace se týká 390 ubytovaných spadajících pod správu SÚZ VŠE. Fyzicky však na koleji momentálně pobývá 190 studentů, kteří platí plné kolejné. Zbylých 200 z nich hradí 20 % kolejného a jejich pokoje jsou zapečetěné. Když se k tomuto počtu připočtou i studenti Karlovy univerzity (UK), je kolej reálně obsazená pouze z cca 35 %. Obnova plného režimu se předpokládá 31. srpna 2020. V případě nezájmu o ubytování nebo nepříznivého vývoje pandemie v České republice bude termín otevření diskutován s Kolejemi a menzami (KaM) UK.

Toto úsporné opatření bylo přijato vedením v důsledku současné situace a aby SÚZ mohla naplnit svůj cíl, kterým je dosahovat co nejmenší zadluženosti. Obdobné opatření učiní i Karlova univerzita, která vlastní polovinu budovy a i ona svoji část uzavře. Kolej se tak prakticky uzavře jen o měsíc dřív než v minulých letech, protože zůstává obyčejně přes léto uzavřená.

Ředitel SÚZ Ota Zima dodává, že se všichni snaží celou záležitost provést tak, aby představovala pro studenty co nejmenší zátěž a komplikace. Věří, že studenti budou mít pro danou situaci pochopení a budou nápomocní v její realizaci.

Mohlo by tě zajímat: