Komentář k volbám, hlasování, programu a jednání Akademického senátu VŠE

19. 9. 2015 | | Názory, Zprávy ze školy 6956-287

Zdravím všechny, kteří se zajímají o dění na VŠE. Společně se svými kolegy senátory jsem se rozhodl objasnit několik věcí, týkajících se akademického senátu, aby měli všichni možnost podívat se na situaci objektivně.

U čeho začít? Asi bude vhodné zprvu vysvětlit, proč se o nás píše v poměrně negativním duchu. Vzhledem k tomu, že jsme zatím nic, co by mohlo poškodit pedagogy, školu, či akademický senát neprovedli, se zřejmě jedná o snahu nás zdiskreditovat. Desetičlennou sestavu schopnou kompaktně rozhodovat v senátu naší univerzity ještě nikdy studenti nezvolili. Proto jsme pro vedení školy jakousi hrozbou, byť jsme dávali opakovaně najevo, a doposud si to myslíme, že je škola vedena dobře. Nemáme zájem na tom, aby bylo poškozeno jméno školy, ani vyvolávat rozbroje na půdě AS.

Problematičtí jsme však pravděpodobně i pro některé ambiciózní pedagogické senátory a katedry. O fungování voleb do senátu a jednotlivých druzích senátorů napsala již dříve velmi zajímavý článek inženýrka Jiřinová, původně z ČVUT, kde zastupovala několik let studenty v akademickém senátu. Nyní se věnuje výuce na VŠE. Věnujte prosím chvilku přečtení jejího zábavného, a až smutně pravdivého článku o fungování senátů na vysokých školách.

Obzvlášť trefné je její pojmenování senátorů – koňů kateder. Během volebního šílenství jsme samozřejmě jako studenti zjistili, kteří z našich protikandidátů jdou do voleb na „dobře míněnou radu“ některého z pedagogů, někteří nám dokonce otevřeně přiznali, že je dali dohromady do společné kandidátky konkrétní učitelé. Nicméně jejich jednání, pohnutky, ideje či motivy nám nejsou známé do sta procent, proto jejich jména nebudeme zveřejňovat. Přesto je však smutné, že při kontaktování některých nezvolených kandidátů s nabídkou schůzky, probrání společných bodů a případné spolupráce, se s námi nikdy žádný nesešel.

Dalším důvodem mohou být kompetence senátu. Vyplývají z § 9 zákona o vysokých školách. Možná to tak nevypadá na první pohled, ale senát toho jako takový nemůže pro studenty udělat zas tak mnoho. Naopak pro vedení školy je zcela klíčovou institucí, bez které se neobejde. Vzniká tím jakýsi systém brzd a protivah. Studenti si nemohou odhlasovat v senátu vznik chill-out zóny v místě, kde ji chtějí, vedení si naopak musí nechat schválit rozpočty, statuty anebo třeba změnu názvu fakulty. A senátoři, ať už pedagogičtí, či studentští, by měli podle svého uvážení hlasovat vždy tak, aby to prospělo škole.

Myslíme si, že se vedení bojí našeho nátlaku skrze neschvalování důležitých záležitostí v zájmu prosazení našich programových bodů. Toto bychom rádi z principu vyloučili, je sice pravdou, že budeme tlačit svými hlasy na splnění našeho volebního programu, nikdy však nebudeme hazardovat s pověstí či fungováním školy skrze nekonstruktivní opoziční politikaření. Určitě jste už slyšeli, že věci, které jsme slíbili, nejsou v kompetenci AS. Pojďme se však společně podívat na naše dosavadní úspěchy:

1. Studijní oddělení na Fakultě podnikohospodářské

Ještě před zasednutím akademického senátu školy se nám podařilo dohodnout s panem děkanem Novým prodloužení úředních hodin studijního oddělení na celý týden. Nevznikly tím žádné dodatečné náklady a studenti mohou nyní za jakoukoliv referentkou, ne pouze tou, která jim byla přidělena na základě abecedního pořadí.

2. Špuntomat ve studovně ve Staré budově

Ještě dávno před volbami do AS VŠE se studenti opakovaně vyjadřovali k zájmu o tzv. Špuntomat ve školní knihovně (studovně SB) (více například zde). Jako zvolení senátoři jsme se tedy vydali za naší ředitelkou CIKS, která nás seznámila s podrobnostmi fungování knihovny, jejími plány a budoucí rekonstrukcí. Nezůstalo však u prázdných slov, dohodli jsme hned dvě věci z našeho programu. První byla podpora pro zavedení Špuntomatu, který měl být nainstalován v průběhu srpna, avšak pro rekonstrukci staré budovy se bude instalovat až koncem září. Dalším bodem bylo odkládání věcí před vstupem do knihovny. Vzhledem k plánované rekonstrukci se čeká na vyjádření architekta a statika, ale pokud bude možné rekonstrukci provést dle představ naší ředitelky, bude knihovna fantastickým místem. Plánujeme kavárničkovou odpočívárnu, fatboye, single-PC jednotky a mnoho dalšího. Navíc vznikne velké množství šatních skříněk v suterénu SB (tam, kde teď vůbec nic není) a spolu s tím bude zrušena povinnost odkládat si věci do knihovnické skříňky. Samozřejmě s rozumem. Pokud přijdete v mokrém kabátu i po rekonstrukci, vyhodí vás s ním stejně jako dnes.

3. Rozšíření poskytovaného kariérního poradenství RPC

Tato věc v našem volebním programu nebyla, nicméně nemáme problém podpořit jakoukoliv myšlenku, pokud je rozumná. Nedlouho po volbách jsem se dozvěděl o menším problému v poskytování kariérního poradenství od Mgr. Motlové a dvou studentů, a to ten, že RPC poskytuje studentům jednou za semestr 40 minut času kariérního poradce. Vzhledem k tomu, o jak skvělou službu studentům se jedná, byla škoda, že je limitována jen na 40 minut. Po konzultaci s panem prorektorem Fischerem došlo k navýšení kapacity, a to na devadesát minut.

Tyto tři body jsme prosadili ještě před prvním zasedáním senátu. Co se týká dalších bodů v našem programu, na jejich naplnění pracujeme. Bohužel nám byl však na prvním zasedání AS VŠE hozen klacek pod nohy, a to vcelku ostudně. Nemohli jsme kvůli němu například schválit usnesení o podchodu pro lepší přístup do školy z Hlavního nádraží. Což nás zdrželo o tři měsíce. Máme totiž v plánu tento odvážný slib splnit, nehledě na „posměšky“ ostatních. Paní rektorka Machková nám již přislíbila pomoc při případných schůzkách s kompetentními právnickými osobami.

Pokračování komentáře vyjde v neděli

ČTĚTE TAKÉ:

Mohlo by tě zajímat: