Kreditní systém polopaticky (3. díl)

3. 2. 2004 | | Nezařazené

V předchozích dvou částech jsme si vysvětlili základní pojmy okolo kreditního systému na VŠE. Už víme, co to jsou poukázky a kredity, co si představit pod zapsanými, použitými i ztracenými poukázkami. Dnes plynule navážeme nekterými dalšími složitějšími případy.

V předchozích dvou částech jsme si vysvětlili základní pojmy okolo kreditního systému na VŠE. Už víme, co to jsou poukázky a kredity, co si představit pod zapsanými, použitými i ztracenými poukázkami.Dnes plynule navážeme nekterými dalšími složitějšími případy.

Každý student musí k úspěšnému dokončení studia získat určitý minimální počet kreditů. Jinými slovy úspěšně absolvovat tolik předmětů, aby jejich celková „cena“ dosáhla alespoň stanovené hranice. Navíc jsou dány ještě další podmínky, například aby složené předměty byly v určité struktuře (celoškolsky povinné, oborově povinné, volně volitelné apod.).

Petr musí za celou dobu bakalářského studia získat celkem 125 kreditů, z toho mj. 54 kreditů za celoškolsky povinné předměty. Protože už má hotovou makroekonomii (která je shodou okolností mezi celoškolsky povinnými kurzy), zbývá mu tedy do bakalářského titulu získat 122 kreditů, z toho 51 za celoškolsky povinné předměty.

Počet poukázek pro nákup předmětů na počátku studia je vyšší než počet kreditů, který je nutné získat. Tento rozdíl se nazývá rezervní poukázky. Nejčastěji se používají pro opakování neúspěšných předmětů. Připomeňme si, že jestliže se studentovi nepovede získat zápočet či složit zkoušku, nezískává žádné kredity, ale příslušné poukázky se mu už nevracejí, ztrácí je. Pro další zapsání tohoto předmětu proto musí použít rezervní poukázky.

Petr měl na začátku studia 145 poukázek a musí získat alespoň 125 kreditů. Ze zmíněných 145 poukázek je tedy 20 rezervních. Po svém prvním semestru bude muset použít 3 rezervní poukázky na opakování mikroekonomie.

Rezervní poukázky však lze použít také k zapsání kurzů nad stanovenou povinnou strukturu. Díky tomu si můžete zapsat i předměty, které se vůbec nenacházejí ve vašem studijním plánu (například kurzy z jiné fakulty či oboru), ale které vám přijdou zajímavé a rádi byste je i tak navštěvovali.

Jestliže si student některý zapsaný předmět řádně omluví, nezískává za něj samozřejmě žádné kredity, ale vynaložené poukázky jsou mu vráceny. Situace je tedy pak stejná, jako kdyby si tento předmět vůbec nezapsal.

Pokud by si Petr mikroekonomii omluvil, neztratil by žádné poukázky. Stejně, jako by si ji ani nezapsal, měl by na konci prvního semestru 3 získané kredity za makroekonomii a k dispozici 142 poukázek.

V poslední čtvrté části seriálu si ukážeme, jak je to s kredity a poukázkami za předměty uznané z jiné školy, co to jsou započitatelné kredity a co dělat, když vám poukázky předčasně dojdou.

Mohlo by tě zajímat: