Letní škola nabízí měsíc v zahraničí skoro zadarmo

22. 11. 2011 | | Nezařazené

Danubia je letní škola v zahraničí pořádaná pod finanční záštitou
Erste group. Každoročně se projektu účastní 56 vybraných studentů
z osmi evropských zemí, kteří studují finance, nebo HR. Pokud není
člověk pasivní, má rád výzvy a zábavu, pak může být tento projekt
skvělou životní příležitostí.

Programem letní školy jsou výukové bloky. Každý si na počátku zvolí
modul, který je mu nejbližší. Lze si vybrat mezi financemi nebo oblastí
lidských zdrojů – HR. Hodiny jsou velmi interaktivní a propojují se
často získané znalosti a zkušenosti z vysoké školy či z různých
mimoškolních aktivit.

Třikrát týdně studenti dochází na danou univerzitu a jedno odpoledne
navštíví přímo sídlo Erste bank, kde se dozví bližší informace
o výsledcích a principech fungování společnosti. Výuka je v angličtině
formou přednášek, kde se řeší z větší části případové studie.
Tvoří se mezinárodní týmy, aby se zamezilo konverzaci v rodném jazyce a
přínos byl pro všechny co nejvyšší. Domácí úkoly se dávají
zřídkakdy, nejdůležitější je aktivní práce v hodinách.

Úspěšní dostanou kredity

Projekt začíná vstupním testem a končí závěrečnou písemnou
zkouškou, která obsahuje 25 otázek z probraných materiálů. Každý
účastník získá certifikát o účasti na letní škole. VŠE ohodnocuje
Danubii 4 ECTS kredity, které si po úspěšném absolvování může student
nechat uznat jako celoškolsky volitelný předmět.

Součástí je i poznávání země, návštěvy památek, exkurze mimo
hlavní město, sportovní aktivity, večerní posezení a kluby. Program týdne
mají na starost vždy studenti z hostitelské země, kteří přejímají
pomyslnou zodpovědnost za spokojenost ostatních. V závěru každého týdne
se online hodnotí výuka, aktivity ve volném čase, stravování a ubytování
v dané zemi.

Ve finále je pohovor

Získat místo a stát se účastníkem programu není jednoduché a
výběrové řízení probíhá s několikaměsíčním předstihem. Nejprve se
jedná o administrativní záležitosti, což znamená výpis výsledků za
celé studium, motivační dopis, pracovní zkušenosti či mimoškolní
aktivity v oboru a předměty absolvované ve zvolené oblasti na VŠE.

Na vybrané čeká ještě finální motivační pohovor s lidmi
z oddělení zahraničních styků (OZS) na VŠE a též se zástupci Erste
bank. Celé výběrové řízení je vedeno v češtině i v angličtině. Je
nutné si jen hlídat termín přihlašování a po novém roce poctivě
kontrovat internetové stránky OZS. Náklady jsou hrazeny Erste bank, student
zaplatí jen účastnický poplatek 300 eur, které ale VŠE vrací formou
stipendia zpět.

Projekt vznikl ve Vídni a již několik let se těší stále většímu
zájmu studentů. Vybraní účastníci pochází z České Republiky,
Slovenska, Rakouska, Maďarska, Ukrajiny, Chorvatska, Srbska a Rumunska.
V letošním roce vedla pětitýdenní cesta postupně přes Bukurešť,
Budapešť, Bratislavu, Prahu a Vídeň.

Mohlo by tě zajímat: