Máte to napsané na nástěnce

3. 9. 2003 | | Zprávy ze školy

Národohospodářské fakultě zasvětila Hana Dudová 10 let. Našli byste ji ve dveřích č. 12 Nové budovy. Mnozí studenti k ní chodí nejen pro radu týkající se problémů studijních, ale i soukromých. Aby vše každý den zvládla, stává ve třičtvrtě na šest. Při rozdělení studentů mezi jednotlivé referenty se na Národohospodářské fakultě postupuje v první fázi podle stupňů studia, dále podle oborů, případně ještě podle abecedy.

Národohospodářské fakultě zasvětila Hana Dudová 10 let. Našli byste ji ve dveřích č. 12 Nové budovy. Mnozí studenti k ní chodí nejen pro radu týkající se problémů studijních, ale i soukromých. Aby vše každý den zvládla, stává ve třičtvrtě na šest.

Při rozdělení studentů mezi jednotlivé referenty se na Národohospodářské fakultě postupuje v první fázi podle stupňů studia, dále podle oborů, případně ještě podle abecedy. „Přidělené studenty si obvykle zapamatuji v průběhu druhého semestru. Většinou chodí stále ti stejní, mají problém s vyplněním formuláře, neví datum nebo jim něco není jasné,“ vysvětluje Hana Dudová.

Nejčastějším důvodem návštěvy je vydání potvrzení o studiu a dotaz na závazný termín pro odevzdání či splnění. Většina informací přitom visí na nástěnce u katedry nebo na dveřích. Studenti se pak setkají s jednoznačnou reakcí: „Máte to napsané na nástěnce!“

Stále častěji se stává, že se student domáhá vyřízení svých záležitostí po úředních hodinách. „Stojí přede dveřmi a volá mi z mobilního telefonu, abych otevřela,“ naznačuje Hana Dudová. „Když přijde arogantně, projeví se to v mé reakci,“ dodává.

Při plnění svých povinností nemá zhruba třetina studentů problémy, ostatní se stále na něco vymlouvají. Nejvíce práce tak mají studijní referentky na konci semestru, když studenti přicházejí řešit své prohřešky – obvykle studijní výsledky. Na fakultě studují i cizinci, nejčastěji ze zemí bývalého SSSR. „S nimi hovořím rusky, oni česky příliš neumí,“ uzavírá Hana Dudová.

Mohlo by tě zajímat: