Holčičky, honem… Miss Economia ’99

17. 1. 2000 | | Nezařazené

U příležitosti 80. výročí vzniku českého vysokého ekonomického školství proběhla dne 20. listopadu 1999 v Nové aule akce nazvaná trochu nadneseně „Den s VŠE“. Její součástí, a jak se později ukázalo i jediným vrcholem, bylo finále 2. ročníku soutěže o nejkrásnější ekonomku v České republice, Miss Economia ’99.

U příležitosti 80. výročí vzniku českého vysokého ekonomického školství proběhla dne 20. listopadu 1999 v Nové aule akce nazvaná trochu nadneseně „Den s VŠE“. Její součástí, a jak se později ukázalo i jediným vrcholem, bylo finále 2. ročníku soutěže o nejkrásnější ekonomku v České republice, Miss Economia ’99.

Spolek Ekonom – absolventi a přátelé VŠE Praha naplánoval tuto společenskou událost ve „velkém stylu“. Jak ambiciózně hlásaly letáky, vylepené ve škole koncem týdne, předpokládala se účast více než čtyř set předních českých manažerů. Mezi sponzory se objevily firmy a peněžní ústavy zvučných jmen. Pozvánky obdrželi i např. vedoucí kateder VŠE. A aby ani studenti VŠE nepřišli zkrátka, dostal děkanát každé fakulty 10 volných vstupenek. Ty měly být prostřednictvím vyučujících na přednáškách a cvičeních nabídnuty studentům. Podle informací z děkanátů všech fakult přišla tahle nabídka dva dny před samotnou akcí, a tam, kde se o rozdání vstupenek přece jen pokusili, se s přílišným zájmem studentů nesetkali. Všech 10 vstupenek rozdala jen Fakulta financí a účetnictví. Na Fakultě informatiky a statistiky se o distribuci vstupenek postarala předsedkyně Akademického senátu této fakulty doc. Blatná, která je nabídla studentským zástupcům v AS. Studenti Fakulty národohospodářské se naopak o této možnosti nedozvěděli vůbec. „Vstupenky jsme dostali ve čtvrtek nebo v pátek, komu jsme je mohli nabídnout?“, zdůvodňuje rozhodnutí sekretářka děkana páté fakulty Kateřina Kofránková.

„E“ z VŠE

Předem jsem byla upozorněna, že to bude asi „pěkná snobárna“. Patřičně oděna a naladěna jsem onu listopadovou sobotu opustila „teplo“ koleje krátce po poledni. Zaujata studováním programu jsem si ani nevšimla, že si v tramvaji sedám přímo před jednoho z bezdomovců, které do vyhřátých hromadných dopravních prostředků vyhání sychravé počasí. Na jeho přítomnost mě překvapivě upozornil až jeden z mých pěti smyslů. Dotyčný spal a nějaký „Den s VŠE“ byl pro něj stejně nezajímavý jako pro (jak později vyšlo najevo) některé přední české manažery, tedy členy společnosti z opačného konce společenského žebříčku. Po přečtení programu a při pohledu na hodinky mě napadlo, že přiměřenější by pro celou akci byl název „Odpoledne na VŠE“.

Do školy jsem dorazila pár minut po půl jedné. V nové budově jsem od sličných uvaděček dostala podrobnější program, igelitovou tašku s propagačními materiály od sponzorů a odznáček, který by mi měl tenhle „památný“ den ještě dlouho připomínat. Kolem se procházelo asi třicet hostů, většinou mužů, v decentních tmavých oblecích. Některým už se odznáček s logem Spolku Ekonom – velkým „E“ uprostřed – dokonce blýskal na klopě. Barevné igelitky jakoby všechny sjednocovaly. Na rozdíl od pořadatelů, kteří byli zatím ve zdánlivé početní převaze, vypadali všichni přicházející pozvaní klidně a uvolněně. V prvním patře staré budovy zorganizovalo Jazykové centrum Den otevřených dveří, ale tak „daleko“ došel jen málokdo z hostů.

„EU a my“ v poloprázdné aule

O půl druhé, kdy měla akce slavnostně začít, byla Nová aula poloprázdná a zaplňovala se jen velmi, velmi pomalu. V jejím foyer byla umístěna tabule s fotografiemi účastnic soutěže Miss Economia ´99. Téměř všichni kolemjdoucí se u ní zastavovali a na připravené hlasovací lístky psali číslo své favoritky na titul Miss Sympatie. Pro ty, kteří už se s obsahem darovaných igelitek dostatečně seznámili, popř. se jich zbavili, zde byly k dispozici jiné, trochu větší. Sedící hosté si dlouhou chvíli krátili listováním v darovaných materiálech či zkoumáním důmyslného vybavení Nové auly. Všimla jsem si nedaleko sedícího místopředsedy KDU-ČSL Cyrila Svobody – ani po 5 minutách intenzivního přemýšlení, jak udržet stoleček ve vodorovné poloze, neuspěl a jeden z mála přítomných studentů mu musel poradit.

V aule se zatím téměř bez přestávky promítaly dvě stejné reklamy. Protože o kulturní zázemí akce se postarala pražská AMU, objevilo se ve 13 hodin 45 minut na pódiu kytarové duo a pokusilo se vytvořit atmosféru více „komorní“. To už jsem, a se mnou možná i někteří přítomní hosté, měla díky promítání intenzivně vytvářeným zrakovým a sluchovým vjemům pocit, že na pódiu nevystoupí se slavnostním projevem mj. i nově zvolená rektorka VŠE Jaroslava Durčáková, ale spíš „lev na naší straně“, který nás poučí o výhodách předplacené karty Telecomu. Nestalo se.

Prezident Spolku Ekonom Jiří Šrankota ve 14 hodin 15 minut všechny přivítal a současně požádal doc. Durčákovou o úvahu k 80. výročí založení českého vysokého ekonomického školství. Budoucí rektorka VŠE v této souvislosti zmínila aktuální 10. výročí sametové revoluce, odvahu tehdejších studentů a připomněla i 46. výročí založení VŠE.

Další dvě hodiny probíhala moderovaná kolokviální diskuze na téma: „Prosperita a připravenost firem na výzvu současnosti“ s podtitulem „Evropská unie a my“. Do úzkého kruhu diskutujících byli pozváni např. viceguvernér ČNB, náměstek ministra financí či poradkyně předsedy vlády ČR. Náměstek ministra zahraničních věcí Pavel Telička se omluvil a slíbil, že za sebe pošle vhodnou náhradu. Nikdo takový se ale nedostavil. Cílem setkání bylo podle úvodních řádků programu Dne s VŠE „ideově přispět k zajištění dobré budoucnosti českých firem a celé České republiky“. Už na začátku ale viceguvernér ČNB Oldřich Dědek vyslovil myšlenku, že celou diskuzi chápe spíše jen jakési „ántré“ k následné volbě nekrásnější ekonomky. Zmínil i Keynesův „beauty contest“: „Záleží spíše na okolí, než na tom, co si myslíme my,“ vysvětlil O. Dědek a navíc poukázal na paralelu mezi volbou Miss Economia a Miss „tranzitivní země“, za jakou byla ČR dlouho považována. Oficiální a ve všeobecné rovině vedený tón diskuze dal jeho slovům o pouhé předehře za pravdu.

Následovala hodinová přestávka, během níž se jak diskuzí mírně znavení hosté, tak i četní nově příchozí, především učitelé z VŠE, před finálovou „show“ vydatně posilnili chlebíčky, zákusky a kávou.

Krása není všechno

V 17 hodin 15 minut už Nová aula praskala ve švech. Moderování se profesionálně zhostili Jitka Nerudová a Michal Novotný, studenti AMU. Druhý ročník soutěže Miss Economia uvedli slovy, že tato soutěž je „jiná“. „Krása není všechno, vítězka by měla být dívkou příštího tisíciletí, dívkou se všemi pěti P,“ upřesnil na úvod M. Novotný. Ve 12členné porotě zasedli zástupci všech hlavních sponzorů, Spolku Ekonom, rektor AMU a za VŠE doc. Durčáková, jediná příslušnice něžného pohlaví mezi porotci. Jako odborný poradce poroty byl představen ředitel soutěže Miss Poupě (pro dívky ve věku 13 – 15 let, pozn. aut.), jehož „poupata“ také přispěla k oživení a odlehčení následujícího nabitého programu. Těsně před všemi očekávaným úvodním defilé soutěžících dostala slovo i Miss Economia ´98 Karolína Chudá. Zavzpomínala na loňský ročník a vyjádřila svoji radost z pokračování soutěže. „Loni si totiž opakováním nebyl nikdo jistý – jako vším v ČR,“ dodala Karolína a pozvala 12 uchazeček o titul nejkrásnější ekonomky na pódium. To už dívky, s dokonalými účesy, make-upy a ve více či méně padnoucích šatech, sestupovaly v záři reflektorů po bočních schodištích, doprovázeny hudbou a samozřejmě zraky všech diváků. Na pódiu se v pečlivě nacvičené choreografii postupně všechny předvedly i několika pohotovým fotografům, pyšným maminkám či svým partnerům. Ti všichni okamžitě začali zuřivě mačkat spouště svých aparátů. VŠE v soutěži pomyslně zastupovalo 9 dívek, zbývající 3 byly z Fakulty ekonomické ZČU v Chebu, z Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice a z Fakulty managementu a ekomoniky ve Zlíně. Nejstarší soutěžící bylo 24, nejmladší 18 let.

Dvanáct odhodlaných „maturantek“

Během dalších deseti minut se dívky představily a odpověděly moderátorům na jednoduché, předem připravené otázky, které měly poodhalit jejich zájmy a záliby. Lucie Pletichová (VŠE, F4, 20 let) na sebe prozradila, že ráda mlsá a nic si nedokáže odpustit, nejen jídlo… Dagmar Kalášková (VŠE, F3, 22 let) sama sebe považuje za kamarádskou, v kolektivu bývá lídrem, což prý ostatní akceptují. Hana Konečná (ZČU Cheb, 24 let) má pozitivní vztah k ekonomii a ke zvířatům – doma se stará o 4 akvária. Sylvie Hrubá (Zlín, 24 let) se mírně afektovaně přiznala, že ji vzrušuje „pořádně dobrý“ jídlo a rychlá auta. Zuzana Procházková (VŠE, F2, 20 let) je zase nadšeným fanouškem Sparty a do soutěže se přihlásila kvůli zkušenosti. Jana Skřivánková (Pardubice, 21 let) se od 5 let intenzivně věnuje krasobruslení, jejím největším úspěchem je 2. místo na mistrovství ČR. Michaela Merzová (VŠE, F2, 19 let) ráda cestuje, její neřestí je nakupování – ve svém případě by tuhle vášeň přirovnala k nymfománii – a muži, jejichž množství nechce komentovat. Romana Frkalová (VŠE, F4, 19 let) má ráda hudbu, hraje na klavír a momentálně má strach ze zápočtových písemek. Gabriela Čavojcová (VŠE, F2, 20 let) pro změnu vypráví o svém příteli, Polákovi, se kterým se seznámila v Africe. Pavla Procházková (VŠE, F3, 18), věkem benjamínek mezi soutěžícími, chodí ráda na plesy a hlavně na diskotéky. Na narážku moderátora, že se na diskotékách často objevují drogy, nevinným hlasem odpovídá, že se s  nimi dosud nesetkala. Petra Nováková (VŠE, F2, 19) sice nerada brzo vstává, zato je prý spolehlivá, drží slovo a nikdy by nedokázala lhát. Poslední soutěžící je Jindra Kalášková (VŠE, F2, 22 let). Všem, kdo si všimli její nápadné podoby se soutěžící číslo 2, dávají moderátoři za pravdu – Dagmar a Jindra jsou dvojčata. Jindra přiznává, že se do soutěže přihlásily se sestrou stejně a jako vysvětlení připojuje (nic nevysvětlující) větu, že se obě vrátily z Evropy se spoustou fotek.

Po tomto krátkém představení pokračovala show prvním soutěžním kolem, které moderátoři přirovnali k maturitní zkoušce. Dívky si ve dvojicích vzájemně pokládaly dvě otázky. První se vždy týkala všeobecného přehledu. Padaly „všetečné“ dotazy typu: počet krčních obratlů myši a žirafy, chemické prvky z druhého sloupce Mendelevovy tabulky, jméno střelce pro ČR nejdůležitějšího gólu v Naganu, jméno autora předlohy k filmu Modrý anděl či významné prohry české armády. Druhá otázka měla být z oblasti ekonomie. Konkrétní dotazy byly většinou nepřekvapivé a nezáludné. Odpovědi tazatelky hodnotily slovy „opět téměř vyčerpávající odpověď“, „no výborně“ či „úplně správně“. I z toho bylo patrné, že vše je dopředu připravené, a tak mohli diváci a hlavně porota spíš než znalosti ocenit způsob, kterým dívky více či (častěji) méně sebevědomě a přesvědčivě reprodukovaly naučené věty. Dvojčata Jindra a Dagmar dokonce položily své otázky ve francouzštině a angličtině (jak podotkly už dříve, byly přece o prázdninách „v Evropě“) a blýskly se vybroušenou výslovností.

Zatímco se dívky připravovaly na nejvíce očekávanou a muži oceňovanou disciplínu, staral se o rozptýlení diváků jeden ze členů nonverbálního divadla B. Hybnera – předvedl etudu „Vodní lyže“.

Plavky a prvních šest zklamaných

„Lidská krása prý dává pravý smysl životu,“ podotkl stylově moderátor M. Novotný a druhé kolo soutěže, tj. promenáda v plavkách, slovně doprovázená konkretizací v té chvíli nejdůležitějších měr soutěžících, mohla začít. Dosavadní průběh show konečně nabral ty správné obrátky a porota se ocitla před prvním zodpovědným úkolem – vybrat šest dívek postupujících do finále.

Po další, divácky ještě úspěšnější, etudě „Koncert“ byla v 18 hodin 15 minut jména šesti finalistek známa. Do závěrečného kola postoupily: Lucie Pletichová, Dagmar Kalášková, Jana Skřivánková, Romana Frkalová, Gabriela Čavojcová a Jindra Kalášková. Vzápětí byly požádány, aby se vžily do situace nově zvoleného předsedy vlády a pronesly svůj první „projev k národu“. Lucie popřála ČR minimálně tak krásnou budoucnost, jakou bude, jak sama doufá, dnešní Miss. Dagmar se zamotala do frází o významu svobody. Jana (jako jediná) přiznala, že rétorika není její silnou stránkou a na závěr své krátké řeči pozvala všechny na večírek s krásnými dívkami a popřála všem dobrou chuť. Romana prolomila dosavadní (rétoricky) nízkou úroveň projevů, hovořila o svobodě, demokracii, morálních i zákonem daných zásadách. Její řeč zůstala nepřekonaná. Gabriela zdůraznila, že poprvé v dějinách naší země se premiérkou stala žena, amnestovala všechny muže, kteří své ženy podvedli a přikázala jim, aby své ženy nijak, především finančně, neomezovali. Svůj projev ukončila přáním: „A k tomu nám dopomáhej Bůh neboť zachraň se kdo můžeš!“ Jindra by zrušila parlament, zlevnila pivo a v ústavě uzákonila nárok na knedlo, vepřo, zelo, se dvěma knedlíky navíc pro důchodce. Svoji řeč ukončila citací hesla z doby sametové revoluce „Nejsme jako oni“, Zemanova „Nejsme horší“ a připojila svoje „Budeme nejlepší“.

Poslední kulturní vložkou v programu bylo vystoupení dvou „poupátek“. Nejdříve se na pódiu zjevila Miss Poupě ’98 Aneta Krajíčková, aby na chvíli moderovala show, která už nezadržitelně spěla do svého finále. Aneta, pro kterou bylo na akci zatím všechno „úplně v pohodě“, se sebejistě pokusila pobavit napjaté diváky „humornou historkou“. Když už asi podesáté použila výrazy „no a já jsem řekla“ a „no a on řekl“, ozval se z publika smích těch, kdo přestali jen překvapeně zírat. Na každou takovou reakci patnáctiletá moderátorka ihned udiveně zareagovala: „Řekla jsem něco?“ Svou historku přece jen dokončila a než uvedla dvě finalistky Miss Poupě ’99, požádala všechny přítomné, aby vypnuli své mobilní telefony. „Já to nemám ráda, vždycky se červenám, když hraju na klavír a někomu v hledišti zazvoní mobil“, zdůvodnila svůj požadavek.

V 18 hodin 35 minut napětí vrcholilo. Titul Miss Sympatie a plnou náruč darů od štědrých sponzorů si z pódia odnesla osmnáctiletá studentka VŠE Pavla Procházková. Druhou vicemiss se stala Gabriela Čavojcová, první Lucie Pletichová, obě dvacetileté studentky VŠE. Dary si neodnesly, fyzicky by to totiž nemohly zvládnout. „Aby si na to vzaly kolečko,“ zavtipkoval moderátor M. Novotný a současně sponzorům poděkoval. Společně se svou kolegyní J. Nerudovou seznam darů ještě jednou přečetl.

Napětí střídá uvolnění

Přesně v 18 hodin 45 minut zaznělo do napjatého ticha jméno vítězky, která by si (dle mínění moderátorů) zasloužila mít v Nové aule sochu. Titul Miss Economia ’99 získala a na připravený „trůn“ usedla jednadvacetiletá studentka Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice Jana Skřivánková. Všem poděkovala za podporu a na dotaz, zda se teď vrhne na modeling, bez rozmýšlení odpověděla: „To by mi maminka nikdy neodpustila.“ Během dalších deseti minut přijímala gratulace a květiny od členů poroty, Miss Poupě ’98, od Miss Economia ’98 i nezbytnou korunku a z rukou zástupce a. s. Škoda Auto pomyslný klíč od hlavní ceny – nového vozu Škoda Felicia. Ten bude mít „nejkrásnější ekonomka v ČR“ volně k dispozici po dobu příštích šesti měsíců. Po oficiálním ukončení soutěže se pódium zaplnilo dalšími gratulanty. Zbylý dav se pozvolna přesunul do Menzy Italská, kde večer pokračoval „společenským setkáním“ s doprovodným hudebním programem a nezbytnou gastronomií. Šťastnou vítězku jsem ještě v Nové aule zastihla ve společnosti její zářící maminky. Než jsem se stačila na cokoli zeptat, přiběhla mezi vítězky a jejich nejbližší jedna z organizátorek a zcela neúmyslně vtěsnala smysl celé show do jedné věty. „Holčičky honem, nahoru k těm ředitelům!“ zvolala nervózně a „holčičky“ hned odvedla.

V menze mezitím zavládla uvolněná atmosféra, vše zářilo čistotou a bílé ubrusy změnily jinak standardní vysokoškolské stravovací prostory k nepoznání. Na místech, kde bylo možné dostat něco k jídlu či k pití, se vytvořily pro VŠE tak typické fronty. S rostoucím množstvím prázdných talířů a láhví od vína počet bavících se hostů úměrně klesal. Organizátoři naplánovali ukončení večera na 22 hodin. Pouhou hodinu před tímto limitem už ovšem společnost značně prořídla. Korzující dívky a tři vítězky, které se odlišovaly od těch nezvolených jen šerpami označujícími jejich dosažené tituly, byly neustále oslovovány přítomnými „předními českými manažery“ a obdarovávány vizitkami. „Jde spíš hlavně o jejich prestiž,“ vysvětlila mi Miss Economia ´99 Jana Skřivánková. „ Ještě teď jsem výsledkem zaskočená, ale škola zůstává mojí prioritou. Na modeling nemám výšku a na Miss ČR zase váhu,“ stihla se mi Jana ještě přehnaně skromně svěřit, než ji oslovil další postarší muž, s lesknoucím se „E“ na klopě perfektního obleku a sklenkou červeného vína v ruce.

„S výsledkem celé akce jsem spokojen, myslím, že se povedla. Ohlasy na ni byly pozitivní – program se líbil a pozvaní se dobře bavili,“ říká dva týdny po uskutečnění Dne s VŠE prezident Spolku Ekonom Jiří Šrankota. Nezbývá, než s jeho názorem souhlasit. Den s VŠE opravdu úspěšný byl – vždyť sponzoři se pobavily a dívky zůstaly celé.

Mohlo by tě zajímat: