Možná přijde i tajemník

19. 2. 2004 | | Zprávy ze školy

Na Fakultě mezinárodních vztahů (FMV) zatím studentský tajemník není. Od září znovu probíhá výběrové řízení, které mělo trvat do 20. listopadu. V době uzávěrky SL se hlásil jeden zájemce. Za ideální osobu pro tuto funkci je považován interní doktorand. Má pomáhat studentům řešit jejich problémy, i když vlastní iniciativě tajemníka se meze nekladou.

Na Fakultě mezinárodních vztahů (FMV) zatím studentský tajemník není. Od září znovu probíhá výběrové řízení, které mělo trvat do 20. listopadu. V době uzávěrky SL se hlásil jeden zájemce.

Za ideální osobu pro tuto funkci je považován interní doktorand. Jeho pracovní náplň by se podle studentské senátorky Akademického senátu FMV (AS FMV) Jany Outratové neměla vymykat zvyklostem na jiných fakultách. Má pomáhat studentům řešit jejich problémy, i když vlastní iniciativě tajemníka se meze nekladou.

Po květnovém intermezzu, kdy jediný kandidát na studentského tajemníka ing. Abrhám svou kandidaturu stáhl a další zájemce se nepřihlásil, nebyl ani v červnu o tuto funkci zájem. V říjnu inicioval AS FMV nové výběrové řízení a oslovil proto interní doktorandy fakulty a požádal vedoucí kateder, aby jejich iniciativu podpořili. I přes původní kritické hlasy AS ohledně nevyjasněnosti činnosti tajemníka je fakultní senát i vedení fakulty vytvoření této funkce nakloněno. Jejímu ustavení dosud bránil nezájem interních doktorandů.

„Myslím, že studenti naší fakulty mají velké štěstí na personální obsazení postu proděkana pro pedagogiku a míst studijních referentek. Je-li student schopen rozumné domluvy s nimi, nepotřebuje dalšího ochránce,“ vysvětluje nezájem studentů o funkci tajemníka fakulty Pavel Záleský, studentský místopředseda AS FMV.

Mohlo by tě zajímat: