Na počítače jen s kartou II

18. 11. 2003 | | Nezařazené

Od začátku semestru hlídá přihlašování na počítače program Brána. Nemá-li student v učebně výuku, musí u vchodu protáhnout kartu čtečkou. Čas strávený v síti je totiž limitován. Jaký byl vlastně účel zavedení kontroly přístupu na počítače pomocí identifikačních karet? Podle ing. Kateřiny Šrámkové z Výpočetního centra VŠE nebyla identifikace pouhým přihlášením do sítě dostatečná.

Od začátku semestru hlídá přihlašování na počítače program Brána. Nemá-li student v učebně výuku, musí u vchodu protáhnout kartu čtečkou. Čas strávený v síti je totiž limitován.

Jaký byl vlastně účel zavedení kontroly přístupu na počítače pomocí identifikačních karet? Podle ing. Kateřiny Šrámkové z Výpočetního centra VŠE nebyla identifikace pouhým přihlášením do sítě dostatečná, protože studenti sdělovali svá hesla kolegům, nebo dokonce cizím osobám. Kromě vstupu do studoven se student musí kartou prokázat, je-li požádán dozorem. (Nutno ovšem dodat, že při troše štěstí a drzosti lze ve zneužívání přístupových práv pokračovat i nyní…)

Důvodem účtování času je rozvržení zátěže učeben a spravedlivější přidělení omezených kapacit jednotlivým studentům. K tomu přispívají koeficienty, pomocí kterých se čas přepočítává (například ve večerních hodinách se síťový čas odečítá pomaleji). V současnosti koeficienty nefungují, ale budou zavedeny po zprovoznění studijního centra na Jarově.

Je-li student na počítačích během výuky, do níž není řádně zapsán, může být ze sítě odhlášen. Jak Studentskému listu sdělila ing. Šrámková, děje se tak, pokud si to příslušný vyučující přeje. „Zatím to není časté, nicméně je možné, že si to vyučující postupně budou nastavovat“, dodala.

Alespoň v počátku fungování systému bylo toto odhlašování pro studenty poměrně překvapivé. „Vyhledávala jsem články v databázích, když mě počítač upozornil, že bude výuka a během několika desítek sekund mě odhlásil; neuloženou práci za poslední hodinu jsem ztratila,“ říká Lenka, studentka druhé fakulty, a dodává: „V počítačové učebně jsem také dělala jazykový test AIESECu a první den se mi ten čas odečetl z týdenního limitu. I bez toho mi přidělených 12 hodin nestačí, protože teď píšu diplomku.“

Na dotaz, co dělat v takovém případě, odpověděla ing. Šrámková: „Přidání času je možné ve výjimečných případech na základě písemné žádosti vedoucího bakalářské, diplomové či disertační práce.“

Podle ing. Šrámkové není správný obecně vžitý názor, že student má automatický nárok na přístup k počítačům – škola poskytuje pouze omezený přístup a pokud studentovi tento nestačí, musí si přístup zajistit jinde.

Mohlo by tě zajímat: