Na studenty, kteří školou jen proplouvají, velká budoucnost nečeká

7. 11. 2012 | | Nezařazené

Katedra managementu Fakulty podnikohospodářské (FPH) začala v rámci
nového projektu vypisovat předměty, které částečně probíhají
v zahraničí. V rozhovoru s garantem předmětu, Radovanem Kačínem, si
přečtete, proč se vyplatilo organizovat kurz v cizině. Rozhovor doplňuje
článek z tištěného vydání Studentského listu, které je právě
v prodeji.

Už se na VŠE vyučoval podobný předmět?
Pokud vím, pro Fakultu podnikohospodářskou VŠE v Praze se jedná
o unikát. Krátké výjezdy do zahraničí realizuje například program
Honors Academia, rád vzpomínám ze svého studia na výjezdy do Heidelbergu
organizované profesorem Jiřím Dvořákem. Všechny tyto programy probíhaly
na jiném modelu. Pokud vím, další fakulty VŠE v Praze ani jiná škola
v České republice takto koncipovaný předmět nenabízí.

Proč se studentům vyplatilo vycestovat do zahraničí?

Jednoznačně. Při čtení deníku z cesty, který studenti zpracovávali, je
zřejmé, že řada z nich si opravila představy o Turecku jako zaostalé
zemi. Výukou, ubytováním i stravováním se místní hostitelská škola
mohla rovnat VŠE v Praze. Většina si uvědomila velikost Istanbulu již při
cestě do asijské části, na koleje. Někteří méně zkušení cestovatelé
zjistili, že cesta do poměrně exotické destinace se dá snadno zvládnout a
získali chuť na další poznávání. Nyní, během vysoké školy, kdy čas
je levný a náklady obětované příležitosti nízké, je prostor poznat
svět a získat představu o svém možném místě na světě a budoucím
uplatnění.

Splnil výjezd do Turecka vaše očekávání?
Ano, zcela. Mým záměrem bylo zprostředkovat mezinárodní zkušenost
studentům již na bakalářském stupni, aby mohli zvažovat výjezd v rámci
programu Erasmus či studium v zahraničí. Na cestách mě vždy překvapuje
jazyková vybavenost v cizích zemích. Například, že se anglicky snadno
domluvíte na Filipínách, v Malajsii, Indii, v některých zemích v Africe
s řadou kmenových jazyků angličtinu používají pro dorozumění,
v Singapuru jde přímo o oficiální jazyk. Stejně tak je užitečné vidět
úroveň pracovní síly jinde.

Co se studenti během pobytu dozvěděli?
Víte, středem světa není ČR, ani Evropa, růst a potenciál jsou dnes
jinde. To také člověka probudí z letargie a poklidného proplouvání
studiem. I v Turecku v některých prezentacích poukazovali, že dříve tak
žádané členství v Evropské unii přestalo být zajímavé a čísla
o růstech HDP v Evropské unii a Turecku toto ukazují velmi čistě. Smyslem
výjezdu do zahraničí je tedy mimo obecného povědomí také snaha toto
reflektovat pro svou vlastní kariéru. Konkrétně uvědomit si, že na
absolventy s bídnou angličtinou, kteří jen tak propluli studiem, velká
budoucnost nečeká. Čím dříve toto naši studenti zjistí, tím lépe.

Kdo výjezd do Turecka platil?
Na rozjezd předmětu se nám podařilo získat financování z Evropského
sociálního fondu, další budoucnost bude na škole, ale především na
studentech. V zahraničí je běžné, že studenti platí plné náklady
programu. Už teď plánujeme další výjezd na přelom ledna a února
příštího roku a destinace bude velmi lákavá.

Mohlo by tě zajímat: