Na VŠE budou studovat odborníci z praxe

6. 6. 2011 | | Nezařazené

FMV od příštího akademického roku rozšiřuje nabídku bakalářského
studia o další kombinovaný obor s názvem Manažer obchodu. Počet
bakalářských oborů FMV se tak rozroste na 25, z čehož dva budou
kombinované.

Manažer obchodu nepatří mezi standardní kombinované programy, kterých
na českých vysokých školách nalezneme velké množství. Je to totiž
takzvaný „profesní bakalář“, což znamená, že cílí na odborníky
z praxe, kteří z jakéhokoliv důvodu nemají vysokoškolské vzdělání a
chtějí si jej tímto způsobem doplnit. Zájemce o přijetí musí prokázat
dostatečnou zkušenost z praxe, která musí být minimálně pětiletá.

Kombinovaná forma výuky je přizpůsobena studiu při zaměstnání a bude
probíhat v třídenních cyklech od pátku do neděle, a to jednou
měsíčně. V jednom cyklu bude vyučován vždy jeden předmět, přičemž
nabyté znalosti budou na začátku dalšího cyklu prověřeny zkouškou.

Měsíc mezi jednotlivými soustředěními mají studenti na zpracování
domácí práce, nachystání se ke zkoušce a přípravu na výuku dalšího
předmětu. Fakulta mezinárodních vztahů (FMV) současně slibuje i široké
nasazení e-learningových a multimediálních nástrojů k usnadnění
samostudia.

Studenti by měli na VŠE získat znalosti z oblasti retailingu, řízení
obchodního provozu, tvorby obchodní sítě, řízení sortimentu, spolupráce
s obchodními partnery nebo vedením zaměstnanců. Mezi povinné předměty
v rámci studia proto patří například retail marketing a management,
manažerská informatika, podnikání v EU, obchodní právo a podnikové
finance.

Zájemci o studium musí své přihlášky podat do konce dubna.
Přijímací řízení je klasicky jednokolové a obsahuje test z cizího
jazyka (angličtina nebo němčina) a test ze všeobecných studijních
předpokladů. Zkouška z matematiky, která je často postrachem řady
uchazečů o studium, se tady tentokrát nekoná. FMV předpokládá, že do
prvního ročníku nového oboru přijme přibližně 100 studentů a budoucí
prváci budou na rozdíl od většiny prezenčních studentů začínat na
Žižkově. Nový bakalářský program Manažer obchodu navazuje na
stejnojmenný pilotní tříletý program celoživotního vzdělávání, který
na FMV funguje ve spolupráci se Svazem obchodu a cestovního ruchu ČR již od
akademického roku 2009/10. Po úspěšném prvním ročníku byl projekt
schválen Vědeckou radou FMV a rektorem školy a následně předán
k posouzení Akreditační komisi, která mu akreditaci udělila. Absolventi
programu tak získají standardní titul bakalář.

Mohlo by tě zajímat: