Na VŠE sa začiatkom septembra riešili problémy rozvojových krajín

28. 10. 2005 | | Nezařazené

V prvej polovici septembra sa akademická pôda VŠE stala dejiskom tretieho ročníka Letnej školy EADI Summer School. Hlavným usporiadateľom bola EADI, Európska asociácia výskumných, rozvojových a vzdelávacích inštitúcií. Ide o neziskové nevládne združenie organizácií, ktorého členom je aj naša škola.

V prvej polovici septembra sa akademická pôda VŠE stala dejiskom tretieho ročníka Letnej školy EADI Summer School. Hlavným usporiadateľom bola EADI, Európska asociácia výskumných, rozvojových a vzdelávacích inštitúcií. Ide o neziskové nevládne združenie organizácií, ktorého členom je aj naša škola.

Tohtoročnou témou bola transformácia v strednej a východnej Európe a spolupráca na rozvoji ďalších krajín. Práve preto EADI umiestnila tento ročník do Prahy, metropole jedného zo štátov, ktoré majú prechodné obdobie v podstate za sebou. Usporiadala ho v spoluráci s našou školou. Organizáciu si vzali na starosť Katedra svetovej ekonomiky FMV a Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja FNH, v spolupráci s Rozvojovým strediskom Ústavu mezinárodných vzťahov.

Odborníci a poslucháči z mnohých krajín si tu vymenili množstvo poznatkov a skúseností zo všetkých oblastí transformácie bývalých tranzitívnych ekonomík. Hlavnú pozornosť pritom venovali bývalým členským štátom Visegrádskej štvorky. Diskutovalo sa aj o možnostiach spolupráce a aplikácie týchto skúseností na rozvoji ďalších krajín, ktoré sa nachádzajú v niektorom štádiu prechodu.

Za najväčší úspech možno považovať, že sa podarilo dať dohromady veľmi pestrú škálu účastníkov, študentov a absolventov z rôznych krajín celého sveta a pozvať mnohých špičkových odborníkov na danú problematiku. Na strane poslucháčov boli zastúpené rozvinuté štáty „západu“: Spojené Štáty, Belgicko, Holandsko. Ďalej stredná Európa, súčasní kandiáti na vstup do EU, Rusko, Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Ukrajina.

Medzi prednášajúcimi sa našli osobnosti ako prof. Louk de la Rive Box, prezident EADI a rektor inštitútu sociálnych štúdií v Haagu, Colm Foy, predseda pre publikáciu a komunikáciu rozvojového centra OECD v Paríži, Paul Engel, riaditeľ Európskeho centra pre rozvojovú politiku v Maastrichte, Isabelle Milbert, profesorka Inštitútu rozvojových štúdií na Ženevskej univerzite či profesor Gianni Vaggi z Univerzity v Pavii, a mnoho ďalších z krajín Vyšegrádskej štvorky a Moldavska. Z rady českých odborníkov nielen z VŠE spomenieme aspoň bývalého ministra zahraničných vecí Jiřího Dienstbiera a dekana Fakulty humanitných štúdií UK Jána Sokola.

Prednášky a prezentácie, ktoré by bolo lepšie nazvať skôr živými diskusiami, boli bohaté na rôzne názory a pohľady. Poslucháči si nielen odniesli veľa nových skúseností, ale sami prišli s vlastnými postrehmi. V posledných dňoch v týmoch vypracovali a odprezentovali prípadové štúdie zaoberajúce sa praktickými aspektami transformácie rozvojových krajín.

Účastníci boli veľmi spokojní, ako s obsahovou náplňou letnej školy, tak aj s organizáciou a technickým zabezpečením zo strany VŠE. Všetci sa mohli zhodnúť na tom, že EADI Summe School ich nejak obohatila. Ako o nej povedala študentka z Belgicka „Znížilo to moju ignoráciu voči tomu, čo sa deje vo svete.“

Mohlo by tě zajímat: