Na září je vypsána Ekonomická analýza práva

22. 8. 2003 | | Nezařazené

Zajímá Vás vztah ekonomie a práva? Chcete aplikovat ekon. modely na reálné případy? Chcete poznat dynamický směr ekonomie oceněný Nobelovou cenou? Láká Vás kurs v angličtině od US profesora světové třídy přímo na VŠE? Unikla Vám výuka tohoto kursu prof. Bensonem v květnu 2003? Chcete absolvovat přednášky před shonem běžného semestru?

Zajímá Vás vztah ekonomie a práva?
Chcete aplikovat ekon. modely na reálné případy?
Chcete poznat dynamický směr ekonomie oceněný Nobelovou cenou?
Láká Vás kurs v angličtině od US profesora světové třídy přímo na VŠE?
Unikla Vám výuka tohoto kursu prof. Bensonem v květnu 2003?
Chcete absolvovat přednášky před shonem běžného semestru?

Katedra ekonomických teorií, FNH VŠE ve spolupráci se Společností pro právní a ekonomické vzdělávání Praha vypisují kompaktní kurs

DET455 Ekonomická analýza práva

2 kreditový předmět v angličtině, výuka v září 2003

Vyučující:

Zařazení

Anotace

Aplikace ekonomických (nematematických) nástrojů na právo. Analýza právních norem a soudních rozhodnutí a jejich dopadu na společnost. Smluvní právo, vlastnická práva, odpovědnost za škody, trestní právo, procesní právo, právo duševního vlastnictví. Právní rámec ekonomiky a ekonomická transformace.

Hodnocení

  1. Účast na výuce
  2. Stručný test a seminární práce na zvolené téma
  3. Ústní zkouška nad seminární prací

Termín výuky

15. 9. – 25. 9. dopoledne 9:00 – 13:00 v angličtině americkým profesorem

Kurs bude dále pravidelně vyučován v semestru (v češtině), účastí v září můžete nahradit část docházky.

Registrace a další informace

Běžnou registrací přes počítač a zároveň e-mailem s uvedením RČ, ročníku, oboru, a xjmena u Ing. Radovana Kačína (k a c i n @ v s e . c z), kde ziskáte i další informace k průběhu a obsahové náplni kursu.

O americkém přednášejícím

Prof. Leube byl odborným asistentem a jedním z nejbližších žáků nositele Nobelovy ceny za ekonomii F. A. Hayeka. Je profesorem ekonomie na CSU (The California State University, School of Business & Economics), Hayward (USA) a akademickým ředitelem IMADEC, Vídeň. Dále je Research Fellow na prestižní Hoover Institution při Stanford University, akademickým ředitelem F.A. von Hayek Institute ve Vídni; profesorem a akademickým ředitelem International Institute for Austrian Economics, IIEA, Vídeň a ředitelem Carl Menger Research Group (při University of Warsaw), Varšava. Je členem vědecké rady ICER (Turín) a členem ediční rady QJAE (Quarterly Journal of Austrian Economics), RAE (Review of Austrian Economics). Je považován za předního evropského experta v oblasti dějin ekonomického myšlení; publikoval 9 knih, včetně The Essence of Schumpeter (1996), Die Oesterreichische Schule der Nationaloekonomie. Von Menger bis Mises (1995), „Begreifen and Verstehen“ in Nörr, Tenbruck and Schefold (1994), The Essence of Friedman (Hoover Press, 1988), The Essence of Stigler (Hoover Press, 1986), The Essence of Hayek (Hoover Press, 1984), dále je autorem více než 100 odborných textů o právu, ekonomii a historii ekon. myšlení. Jeho odborné zájmy zahrnují podnikatelskou etiku, ekonomii tržních procesů, ekonomickou analýzu práva, dějiny ekonomického myšlení, rakouskou ekonomii, ekonomickou transformaci.

Mohlo by tě zajímat: