Náhradní termín fotografování na identifikační karty

16. 8. 2004 | | Nezařazené

Pro studenty, kteří se nezúčastnili fotografování na multifunkční identifikační karty ve dnech 12.–15.července 2004 je vypsán náhradní termín stanovený na 24. a 25. srpna 2004. Fotografování bude probíhat na místnosti sb112 v 1. patře Staré budovy VŠE Žižkov vždy od 10:00 do 16:00 hodin.

Pro studenty, kteří se nezúčastnili fotografování na multifunkční identifikační karty ve dnech 12.–15.července 2004 je vypsán náhradní termín stanovený na 24. a 25. srpna 2004. Fotografování bude probíhat na místnosti sb112 v 1. patře Staré budovy VŠE Žižkov vždy od 10:00 do 16:00 hodin.

Po nástupu ke studiu na Vysoké škole ekonomické v Praze obdrží všichni studenti školy po zahájení semestru vlastní identifikační kartu. Pro vyhotovení této karty budou použity údaje, které má škola k dispozici z Vašich přihlášek (jméno, příjmení a datum narození). Během zápisů proběhne také fotografování. Získaná digitální fotografie bude použita na identifikační kartu a bude rovněž vedena v studijním informačním systému školy. Pokyny ohledně fotografování obdržíte přímo během zápisu.

Na VŠE se používá tzv. multifunkční identifikační karta. Tato karta kromě identifikační funkce obsahuje i platební funkce použitelné v rámci systému školy (např. stravování v menzách VŠE: v menze „Italská“ umístěná v hlavním areálu školy na Žižkově, kde probíhá plně výuka od 2.ročníku a zčásti výuka 1.ročníku studia všech oborů, a v jídelně v areálu kolejí na Jarově). Dále je tato karta nutná ke vstupům do studoven knihovny a Výpočetního centra a pro kopírování a tisk na laserových tiskárnách.

Zmíněná multifunkční karta umožňuje všem studentům také získat za výhodných podmínek mezinárodní studentský identifikační průkaz – tzv. ISIC kartu. Tato karta, jak je uvedeno spolu s dalšími podrobnostmi na internetové adrese http://www.gtsint.cz umožňuje svému držiteli přístup k celé řadě slev a výhod v oblasti kultury, cestování i volného času po celém světě. Karty ISIC jsou produktem mezinárodní organizace ISTC – International Student Travel Confederation. Studenti VŠE mají možnost si tuto kartu prostřednictvím školy objednat a spojit tak svoji multifunkční identifikační kartu na škole s touto mezinárodní kartou v jednu. Zájemce z řad studentů bude multifunkční karta provázet po celou dobu studia na VŠE.

Cena mutlifunkční identifikační karty je 250 Kč.

Za tuto částku získáte čipovou identifikační kartu se všemi funkcemi použitelnou uvnitř VŠE.

Cena multifunkční identifikační karty s ISIC licencí je 350 Kč.

Za tutu částku získáte multifunkční identifikační kartu sloužící rovněž jako ISIC průkaz s platností do 31. 12. 2005. Další roční validační známky prodlužující platnost ISIC licence se umisťují již přímo na tuto kartu se objednávají prostřednictvím VŠE a jejich cena je 120 Kč. Pokud v dalších letech nebudete mít o prodloužení platnosti ISIC licence zájem, karta Vám v rámci VŠE bude sloužit samozřejmě nadále jako multifunkční identifikační karta.

Cenu vámi zvolené karty bude nutno uhradit v hotovosti při fotografování v průběhu zápisů v měsíci červenci a srpnu, proto si prosím vezměte potřebnou částku.

Pokud si nevyberete ani jednu z uvedených možností, obdržíte se zahájením semestru bezplatně identifikační kartu, která nemá zavedeny platební funkce a která Vám bude sloužit pouze k účelu identifikace v prostorách VŠE bez možnosti použití v menzách VŠE nebo jako platební karty k úhradě služeb poskytovaných školou za úplatu. Je však třeba očekávat, že v případě zájmu o využití menzy VŠE a dalších služeb knihovny školy, počítačových studoven, prodejny studijní literatury apod. bude účelné pořídit si uvedenou multifunkční identifikační kartu. Z těchto důvodů škola doporučuje pořízení multifunkční identifikační karty všem studentům již při zahájení studia.

Upozorňujeme, že pozdější rozšíření multifunkční identifikační karty školy na kartu s ISIC licencí není možné z důvodu zcela odlišného grafického designu karty a skutečnosti, že karta je vzhledem k natištění identifikačních údajů nevratná. V případě, že se rozhodnete využívat ISIC licenci později, bude nutné si zakoupit zcela novou multifunkční identifikační kartu včetně ISIC licence (tj. v současných cenách za 350 Kč) nebo si pořídit oddělenou ISIC kartu přímo u specializované firmy (tato karta má roční platnost a za každý rok jejího používání hradí vysokoškolští studenti v současné době 250 Kč).

Správa identifikačních karet
Výpočetní centrum VŠE

Mohlo by tě zajímat: