Návod: Jak zorganizovat přednášku na VŠE

6. 4. 2017 | | Zprávy ze školy xPORT Invest Horizon Academy

Mimo přednášky, které jsou součástí výuky, probíhají na půdě ekonomky besedy pro studenty a širší veřejnost. Ty organizují zpravidla studentské spolky. Přemýšleli jste ale někdy, co všechno uspořádání akce na ekonomce obnáší? O své zkušenosti se s iListem podělily Junior Diplomat Initiative (JDI), který své akce cílí na užší skupinu studentů z oboru Mezinárodní studia – diplomacie z Fakulty mezinárodních vztahů, a Klub cestovatelů, který zprostředkovává posluchačům zkušenosti a zajímavosti z cestování po světě.

Výběr přednášky

To, s jakým časovým předstihem je třeba začít řešit přípravu dané přednášky, se liší. V případě JDI, která pořádá přednášky s významnými osobnostmi z oblasti diplomacie, se musí vše domlouvat s dvouměsíčním předstihem. Prvotní plánování ale začíná půl roku předem. U běžných akcí obvykle příprava probíhá dva týdny až jeden měsíc. Klub cestovatelů oslovuje přednášejícího semestr dopředu.

Zvolení tématu a hosta

Volba přednášejícího rozhoduje o úspěchu a neúspěchu celé akce. JDI se zaměřuje na témata, která co nejlépe reflektují aktuální výzvy pro diplomacii a mezinárodní vztahy. „Pokud se vybere téma, které bychom v daném semestru rádi řešili, daného hosta často oslovíme na základě doporučení,“ uvedla Markéta Mamicová. U Klubu cestovatelů je to podobné. Vystoupit mohou lidé, kteří se chtějí podělit o své zkušenosti a znalosti ze zajímavých míst. Přednášejícími bývají jak cestovatelé – amatéři, tak i profesionálové. „Někdy nás hosté sami osloví, případně požádáme někoho z přátel, známých, spolužáků nebo slavných cestovatelů,“ vysvětluje Alena Černohousová z Klubu cestovatelů. Nejvíce posluchače zaujala přednáška o životě na Novém Zélandu.

Oba spolky se shodly na tom, že hosté často přednášky neodmítají. Pokud tato situace nastane, většinou to bývá z časových důvodů. Podle Klubu cestovatelů několik hostů nepřišlo, když zjistili, že spolek na akci nesmí vybírat vstupné.

Místo a čas

Výběr učebny, případně místa mimo školu, čas přednášky a doba přípravy se odvíjí od charakteru akce. „U běžných akcí, které pořádáme ve škole, je třeba vymyslet téma akce, oslovit hosta a následně s ním komunikovat – třeba zjistit, zda potřebuje povolení k vjezdu autem do areálu školy,“ uvádí některé z potřebných kroků členka JDI Markéta Mamicová. Na ekonomce se musí zarezervovat místnost přes systém, který zprostředkovává studentský tajemník. V případě běžných akcí se místnost zajišťuje s několikadenním předstihem. U akcí velkého formátu, které se konají v RB 101 či Vencovského aule, je nutné rezervaci provést minimálně měsíc dopředu. „Kromě toho se musí vyřídit povolení k fotografování,“ dodává Mamicová. JDI často realizuje akce mimo prostory školy: třeba na Ministerstvu zahraničních věcí, velvyslanectví v Praze nebo na Prague Security Studies Institute. Tam sezení obvykle zajišťuje organizace, se kterou JDI spolupracuje.

Propagace a den „D“

Důležitou roli hraje propagace. Spolky pro zviditelnění využívají primárně webové stránky a sociální sítě, případně kanály školy a fakult. „Loni jsme také poprvé využili Instastories Fakulty mezinárodních vztahů, čímž jsme mohli zájemcům zprostředkovat aktuální fotky přímo z vybraných akcí,“ uvádí Markéta z JDI. „Také se snažíme sdílet naši událost prostřednictvím sociálních sítí našich partnerů,“ dodává. Využít se dají nástěnky spolků ve škole nebo na kolejích.

V den akce se pak musí zprovoznit veškeré technické vybavení jako je počítač, mikrofon a ozvučení. Občas nastanou technické problémy, kdy nefunguje zvuk u videí, avšak spolky většinou zvládnou vyřešit zádrhely bez problémů. Po ukončení akce se musí pořadatelé uklidit posluchárnu a vrátit zapůjčenou techniku.

Foto: Klub přátel účetnictví, xPORT

Mohlo by tě zajímat: