Nejen Holman se soudí s VŠE

4. 6. 2003 | | Zprávy ze školy

Ve čtvrtek 10. dubna proběhlo závěrečné stání pracovněprávního sporu Mgr. Aleše Nováka proti VŠE. Ten se domáhal zneplatnění výpovědi pro hrubé porušení pracovních povinností. Podle VŠE měl Novák udělovat zápočty z tělesné výchovy za návštěvy posilovny v Bolzanově ulici mimo hodiny vyhrazené VŠE. Navíc měl od majitele posilovny pobírat plat za provoz posilovny v době hodin tělesné výchovy.

Ve čtvrtek 10. dubna proběhlo závěrečné stání pracovněprávního sporu Mgr. Aleše Nováka proti VŠE. Ten se domáhal zneplatnění výpovědi pro hrubé porušení pracovních povinností. Podle VŠE měl Novák udělovat zápočty z tělesné výchovy za návštěvy posilovny v Bolzanově ulici mimo hodiny vyhrazené VŠE. Navíc měl od majitele posilovny pobírat plat za provoz posilovny v době hodin tělesné výchovy. Po neshodě o zaplacení měl Novák prodat studentům permanentky a peníze si nechat. Radek Péczi, majitel posilovny, dále uvedl, že Novák po něm chtěl provizi za uzavření smlouvy s VŠE.

Předsedkyně senátu JUDr. Milena Kropáčová vyslechla v minulém stání 13. února svědectví studentů, kteří uváděli, že Mgr. Novák uděloval zápočty za návštěvy posilovny na základě předložené permanentky. Nicméně další studenti vypovídali v jeho prospěch a tvrdili, že zápočty dostali pouze za stoprocentní docházku. Radek Péczi, v současnosti externí vyučující tělocviku na VŠE, poskytl důkazy ke svému tvrzení o zcizených permanentkách a také dokladoval na výkazu odpracovaných hodin ústní smlouvu mezi ním a žalobcem o odměně za provoz posilovny v době hodin tělocviku.

Novák veškeré důkazy popíral s tím, že na uvedených dokumentech není jeho podpis. Také trval na tom, že nikdy žádné peníze od Pécziho nedostával a žádnou, ani ústní smlouvu s ním neměl. Po prozkoumání důkazů a závěrečných řečech právních zástupců obou stran senát rozhodl ve prospěch VŠE. Mgr. Novák má nyní patnáctidenní lhůtu na odvolání se proti rozsudku.

Soudkyně v závěru vyslovila podiv nad tím, že škola v současné době zaměstnává Pécziho, který dříve „kšeftoval“ s Novákem. Nicméně vzhledem k rozporuplnosti Novákových výpovědí a k předloženým důkazům dospěla spolu s ostatními k názoru, že výpověď byla podána právem.

Mohlo by tě zajímat: