Nemajetné studenty částečně podpoří stipendium, jiné výhody ale nemají

20. 9. 2011 | | Nezařazené

Studenti znevýhodnění nedostatkem peněz mohou získat formou sociálního
stipendia necelé dva tisíce korun. Avšak například na přednost ve
vypůjčování dražších skript v knihovně nárok nemají.

Na chodbách školy potkáváme jen několik desítek sociálních
stipendistů. Jejich počet se každoročně mění, ale většinou se pohybuje
okolo sto padesáti studentů. Za každý měsíc stipendista obdrží
1620 korun, které jsou vypláceny zpětně vždy za tři měsíce, jako je
tomu u ubytovacího stipendia. Stipendium se uděluje pouze za deset měsíců,
tedy mimo srpna a září.

„O této možnosti jsem zatím neslyšela, ale je dobře, že něco
takového existuje a bezpochyby by bylo vhodné stipendium využít, když už
na něj někdo má nárok,“ domnívá se studentka Petra z Fakulty financí a
účetnictví.

„Jestliže student pobírá přídavek na dítě a současně příjem jeho
rodiny nepřesahuje 1,5 násobek životního minima, má na stipendium
nárok,“ vyjmenovává podmínky pro přiznání stipendia prorektor pro
sociální záležitosti a finance Jindřich Soukup.

O přednosti v knihovně se neuvažuje

Na možnost poskytnutí dražších skript na celý semestr přednostně pro
sociálně slabší student jsme se zeptali ředitelky Centra informačních a
knihovnických služeb VŠE (CIKS) Jany Hartmanové. „Blokováním části
fondu pro případný požadavek několika sociálně slabších, nebo
i z jiného důvodu preferovaných studentů bychom zároveň omezili práva
ostatních studentů.

Vyplývá to také z faktu, že v okamžiku rezervace nebo vypůjčení
knihy není možné ověřit, zda se jedná o sociálně slabšího
studenta,“ říká Hartmanová. „Knihovna nemá ani oprávnění takto
citlivé osobní údaje shromažďovat. O takovéto formě rozdělení
dostupné literatury proto ani v budoucnu neuvažujeme. Prezenčně je
dostupný rozsáhlý knihovní fond a studenti mají možnost využívat
elektronické zdroje,“ uvádí Hartmanová. Ani jiné výhody nemajetní
studenti nezískávají.

Jak zažádat o stipendium

Žádost o stipendium se musí podat nejpozději do konce října
příslušného akademického roku. Popřípadě pokud dojde ke změně
životní situace studenta, lze nárokovat i během roku. Sociální
stipendium, obdobně jako ubytovací stipendium, se přiznává úspěšnému
žadateli pouze po standardní dobu studia. Tedy po dobu šesti semestrů
bakalářského studia, případně po dobu čtyř semestrů magisterského
stupně.

Konkrétní postup k přiznání finanční podpory lze nalézt i na
webových stránkách školy. V ISIS nalezneme automaticky vyplněnou žádost
o sociální stipendium, připravenou k vytisknutí. Je nutné přiložit
potvrzení odboru státní sociální podpory, které dokládá splnění výše
uvedených podmínek. Tiskopis se odevzdává na oddělení Správy poplatků
VŠE v NB 39. Odevzdanou žádost zašle škola Ministerstvu školství,
mládeže a tělovýchovy, které peníze poskytne.

Zda nadaní studenti s mnohdy tíživou finanční situací mohou získat
nějakou další podporu od školy nebo od státu, vysvětluje prorektor Soukup:
„V odůvodněných případech může děkan poskytnout jednorázové
mimořádné stipendium. Opět ale v souladu se stipendijním řádem.“

Mohlo by tě zajímat: