Není cizinec jako cizinec

11. 2. 2004 | | Nezařazené

Celkem 1560 cizinců přibližně z 35 zemí světa studuje na VŠE. Co a kdo se pod tímto údajem skrývá? K výměnám dochází převážně na základě recipročních smluv: jeden student z VŠE za jednoho studenta z partnerských univerzit, kterých je v současné době asi 60. Programy jsou realizovány zpravidla v délce jednoho semestru a studenti si mohou vybrat ze všech předmětů na VŠE vyučovaných v angličtině.

Celkem 1560 cizinců přibližně z 35 zemí světa studuje na VŠE. Co a kdo se pod tímto údajem skrývá?

Zahraniční studenti studující v češtině

Tuto skupinu tvoří občané Slovenska a studenti například z Běloruska, Ruska, Ukrajiny nebo Kazachstánu. Podle nejnovějších statistik pedagogického oddělení je na VŠE v tomto semestru 883 Slováků a 497 ostatních cizinců studujících v češtině. Tito zahraniční studenti si v České republice studium platit nemusí. Podmínkou pobytu je vízum, potvrzení o studiu a o ubytování. Pokud zde studují na základě stipendií udělovaných vládou České republiky, mají nárok na koleje na základě vzájemných dohod ministerstev školství (v letošním roce bylo podáno asi 60 žádostí). Pokud se rozhodnou studovat na vlastní náklady, musí si hledat ubytování sami. Studentské vízum jim povoluje pracovat pouze brigádně. Přijímací řízení probíhá v češtině a povinně musí absolvovat kurz „český jazyk pro cizince“.

Slovenští studenti mají, na základě dohod mezi českým a slovenským ministerstvem školství z let 1991 a 2001, několik výjimek: mohou používat slovenštinu jak při přijímacím řízení, tak při samotném studiu. Pro povolení k přechodnému pobytu stačí cestovní doklad, potvrzení o studiu a o ubytování. Kromě toho že studují bezplatně, závisí na té či oné vysoké škole, zda dostanou dotace na stravu a ubytování. Na VŠE bylo pro všechny zahraniční studenty studující v češtině, tedy i pro Slováky, vyčleněno 270 lůžek přidělovaných na základě prospěchu.

Cizinci studující v angličtině

V anglickém jazyce studuje na VŠE v současné době asi 180 zahraničních studentů: přibližně 110 z nich v rámci bezplatných výměnných programů (například CEMS, M.A. Degree) a dále pak studenti, kteří si studium platí (účastníci programů CESP, IB).

K výměnám dochází převážně na základě recipročních smluv: jeden student z VŠE za jednoho studenta z partnerských univerzit, kterých je v současné době asi 60. Programy jsou realizovány zpravidla v délce jednoho semestru a studenti si mohou vybrat ze všech předmětů na VŠE vyučovaných v angličtině (ze všech kateder i z placených programů). Pobyt zde je součástí řádného studia na „mateřské“ univerzitě. Účastníci těchto programů mají stejné výhody jako studenti čeští – např. mají možnost využít ubytování na kolejích, které jsou jim přidělovány v rámci vymezené kapacity.

Platící studenti přijíždějí v rámci programů CESP a IB. Školné činí 2500 euro za semestr pro program CESP a 3000 euro za semestr pro studenty IB. Skladba předmětů je dána a tvoří ucelený program.

Svou roli v těchto výměnách hraje i Buddy systém – dobrovolná studentská aktivita, jejímž cílem je pomáhat zahraničním studentům v záležitostech spojených s příjezdem a pobytem v České republice.

Anketa

1. Jak využíváš možnost být v kontaktu se zahraničními studenty?
2. Co bys vzkázal zahraničním studentům?

Marek (F2):
1. Chodím s nima do hospody.
2. Aby navštívili Hradec Králové, ale ať se nezastavují v Pardubicích – byla by to ztráta času.

Radim (F4):
1. Absolutně nevyužívám.
2. Studentům na výměnném pobytu – jste vítáni. Studentům ostatním – respektuju vás, ale rád vás nemám.

Martina (F2):
1. Bohužel téměř nijak – pokud studenta VŠE nepřivede k zahraničnímu studentovi nějaká náhoda nebo Buddy systém, tak moc šancí ke kontaktu nemá. Naopak, pokud zahraniční student nemá štěstí na aktivního Buddyho, pohybuje se jen v prostředí zahraničních studentů, se kterými bydlí zvlášť v jednom bloku. Já osobně bych přivítala společné aktivity.
2. Že je fajn, že tu jsou.

Libor (F1):
1. Dosud jsem této možnosti příliš nevyužil.
2. Naučte se česky.

Iva (F5):
1. Žádné kontakty s nimi nemám, jen je potkávám na chodbách.
2. Užijte si studentského života v Praze.

Mohlo by tě zajímat: