Nová opatření na VŠE: roušky na studijním a přípravy na online výuku

3. 9. 2020 | | Studentský život, Zprávy ze školy vse budova2-02

V první den nového akademického roku zasedl krizový štáb Vysoké školy ekonomické (VŠE) a přijal několik preventivních opatření. Ve čtvrtek před zahájením výuky v zimním semestru, tedy 17. září, zasedne krizový štáb znovu a opatření upraví nebo doplní v závislosti na aktuální epidemiologické situaci.

Studenti i zaměstnanci, kteří po 25. srpnu 2020 vstoupili na území České republiky z rizikové země (nebo jsou jejími státními příslušníky) jsou povinni po příjezdu absolvovat RT-PCR test na přítomnost SARS CoV-2 a následně doložit negativní test své studijní referentce (koordinátorovi cizojazyčného studijního programu) nebo přímému nadřízenému. Cizí státní příslušníci (zaměstnanci vč. hostujících profesorů a studenti) mají následně povinnost druhého testu po 14 dnech od vstupu na území ČR.

Opatření týkající se výuky v zimním semestru budou přijata během již zmíněného zasedání 17. září, přesto se jich toto jednání dotklo také. Všichni vyučující se budou muset připravit pro plynulý přechod na online výuku (např. založení skupiny v Teams) a zároveň musí studenty informovat o způsobu konzultačních hodin. V případě, že budou probíhat online formou, musí být v InSISu podrobně uvedeno za jakých podmínek a jakým způsobem.

Pokud se u zaměstnance či studenta prokáže onemocnění Covid – 19, je povinen nahlásit tuto skutečnost na e-mail karantena@vse.cz společně s informacemi o osobách, se kterými přišel ve škole do bližšího a delšího kontaktu. V případě, že bude větší počet nakažených v daném kurzu nebo bude nařízena karanténa vyučujícího, mohou děkani jednotlivých fakult rozhodnout o převedení výuky do online prostředí. Plošný přechod na online výuku pak může vyhlásit pouze rektorka.

Kurzy tělesné výchovy budou v maximální možné míře přesunuty do venkovních prostor a hodiny s vysokým počtem účastníků budou rozděleny do dvou lekcí po 45 minutách.

Promoce na některých fakultách proběhnou, imatrikulace však nikoliv

Slavnostní uzavření vysokoškolského studia ve formě promocí proběhne v září pouze na třech fakultách, a to na Fakultě mezinárodních vztahů, Fakultě informatiky a statistiky a na Národohospodářské fakultě. Účastníci budou muset zakrýt svůj nos a ústa rouškou (či jiným ochranným prostředkem), nicméně pro studenty a akademické pracovníky je tato ochrana dobrovolná. Zároveň se během ceremoniálu upustí od podání ruky při předávání diplomu a celá událost bude streamována na webu VŠE.

Fakulta financí a účetnictví stejně jako Fakulta podnikohospodářská se rozhodly své zářijové promoce zrušit a vyzvaly studenty, aby si diplom přišli vyzvednout, neboť dle jejich vyjádření, nemá plánování náhradního termínu smysl. O říjnových promocích rozhodne krizový štáb během svého příštího zasedání.

Hromadné akce v prostorách VŠE mohou za určitých podmínek proběhnout. Veletrh pracovních příležitostí ŠANCE se uskuteční v plánovaném termínu od 12. října, avšak bude rozložen do více dnů, aby se snížila koncentrace osob na jednom místě.

Studentské spolky mohou pořádat akce pro maximálně 100 lidí z řad studentů VŠE a pouze v místnostech, kde bude umožněno zachovat dostatečný odstup mezi účastníky akce. Zároveň budou účastníci povinni nasadit si ochranné prostředky. Stejné podmínky se týkají Absolventských střed. Pro konference je povolený počet účastníku zvýšen na 500.

Krizový štáb také rozhodl, že zruší slavnostní imatrikulace nově nastupujících studentů do bakalářského studia. Zároveň byly odvolány tradiční společenské akce Absolventský večer, Ples VŠE a soutěž VŠE hledá talent.

Na studijní s rouškou, do menzy v menším počtu lidí

Nadále je doporučeno omezit osobní návštěvy studijního oddělení a v ideálním případě vše vyřešit online. Nicméně pokud už se tam budete muset vypravit, i tady nezapomeňte na ochranné prostředky. Provoz knihovny krizový štáb nijak neomezil. V menze pak byla přijata povinná zvýšená hygienická opatření dle nařízení a doporučení ústředních orgánů. U vchodu bude dostupná desinfekce, stoly budou dál od sebe a příbory zabaleny v balíčku.

Mohlo by tě zajímat: