Od příštího semestru se mění harmonogram výuky. Nově bude do harmonogramu zařazen inovační týden.

30. 4. 2022 | | Zprávy ze školy projekt, studenti, skupina

Na stránkách Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE) byl zveřejněn harmonogram a kalendář následujícího akademického roku 2022/2023. Na první pohled se zdá, že výuka bude probíhat stejným způsobem jako v předchozích letech, nicméně sedmý týden výuky nahradí tzv. inovační týden. Co si můžeme pod pojmem inovační týden představit?

„Mezi hlavní cíle inovačního týdne patří modernizace výuky na VŠE zapojením nových forem výuky a větší interakce mezi studenty, dále snaha podpořit zavádění a využívání LMS (Moodle) na VŠE a motivovat k novým formám komunikace mezi studenty a učiteli i učiteli navzájem tak, aby se zkušenosti z nových forem výuky efektivně sdílely,“ oznámil iListu současný rektor VŠE Petr Dvořák.

Inovační týden tedy nebude probíhat jako klasická výuka, aktivity by měly nalákat studenty do školy a poskytnout příležitost k navázání nových kontaktů a možnost lépe se navzájem poznat, což při běžné výuce není  úplně možné. Přesto rektor upozornil, že některé aktivity mohou být součástí studijních povinností v rámci předmětů. „Je naší snahou ukázat, že moderní výuka není jen o tom pasivně sedět na přednášce v posluchárně, ale že naučit se dá i jinými způsoby, které budou navíc podporovat vzájemnou komunikaci,“ dodává rektor.

Nově zvolený rektor dále avizoval, že by v budoucnu měly nastat i další změny v rozložení výuky. „Naší snahou je rozložit studijní zátěž do průběhu celého semestru, využívat přitom formy, které jsou pro studenty dnes přirozené, ale současně klást i větší důraz na to, aby se studenti naučili získané znalosti a dovednosti aktivně využívat,“ sděluje rektor. Konkrétní návrhy však zatím nejsou vymyšleny.

Foto: Unsplash.com

Mohlo by tě zajímat: