Od září se budeme učit podle dvou studijních systémů

22. 3. 2005 | | Nezařazené

Na nový studijní a zkušební systém, založený na Evropském systému transferu kreditů (ECTS), přejdou od příštího roku Fakulty podnikohospodářská, národohospodářská a managementu v Jindřichově Hradci. Studenty čekají přepracované obory i nový způsob výuky.

Na nový studijní systém hodnocení evropskými kredity přejdou od příštího roku Fakulty podnikohospodářská, národohospodářská a managementu v Jindřichově Hradci. Studenty čekají přepracované obory i nový způsob výuky.

Nový studijní a zkušební řád s označením E, založený na Evropském systému transferu kreditů (ECTS), schválil na svém prosincovém zasedání Akademický senát VŠE. V novém systému budou všechny předměty hodnoceny tzv. evropskými kredity, které by měly usnadnit přestup i studium na vysokých školách jak v zahraniční, tak v rámci České republiky. Nový studijní řád od září zavedou Fakulta podnikohospodářská (FPH), národohospodářská (FNH) a Fakulta managementu v Jindřichově Hradci (FM). Bude se týkat především nově nastupujících studentů bakalářského a na FPH a FM i navazujícího magisterského programu. Ostatní fakulty budou i příští rok pokračovat podle studijních a zkušebních řádů B,C a D. Od zimního semestru tak na škole poběží dva úplně jiné studijní systémy vedle sebe.

Přípravy v plném proudu

Vedení fakult se rozhodlo využít přechod na ECTS k přepracování stávajících oborů. V současné době fakulty připravují nové předměty. „Nejprve musí návrhy předmětů schválit pedagogická komise a Vědecká rada fakulty,“ vysvětlil další postup proděkan pro pedagogiku FNH Miroslav Svoboda. „Koncem března pak předáme, spolu se třetí fakultou, konečnou podobu nových oborů ministerstvu školství, které je musí také akreditovat,“ doplnil. Fakulta managementu v Jindřichově Hradci bude o reakreditaci žádat nejpozději do konce května příštího roku.

Struktura nových předmět i oborů bude v souladu s požadavky nového studijního a zkušebního řádu E. Ten například předpokládá navýšení počtu hodin týdně, ukončení každého předmětu zkouškou, zrušení souborných a bakalářských zkoušek nebo jiný způsob hodnocení studenta. Pro budoucí prváky zmíněných fakult bude muset být zajištěna i výuka nového celoškolního základu, na jehož předmětech se jako garanti podílí i ostatní fakulty. Ty mají „své“ předměty připravit do konce února.

„Od ostatních proděkanů mám o probíhající přípravě pozitivní zprávy,“ uvedl proděkan pro pedagogiku FPH docent Tomáš Kubálek. Otevřená zůstává otázka, zda budou mít fakulty možnost, upravit si pro své studenty předměty, které garantují. „Podle mého názoru by jistá volnost v celoškolském základu situaci prospěla,“ vyjádřil se prorektor pro pedagogiku na Fakultě managementu Vladimír Přibyl.

Podnikohospodáři se mohou rozhodnout

Nejrazantnější změny čekají od akademického roku 2005/2006 Fakultu podnikohospodářskou. Přechod se tu bude týkat nejen studentů nastupujících do bakalářského studia, ale i navazujícího magisterského. Ti si budou moci vybrat mezi plány D (současný studijní a zkušební plán navazujícího magisterského studia) a E.

„Na naší fakultě je zatím pro navazující magistry v rámci ECTS připravena jedna hlavní specializace a devět vedlejších,“ upřesnil proděkan Kubálek. Fakulta mezinárodních vztahů navíc přislíbila zajistit vedlejší specializaci Obchodní podnikání a Fakulta informatiky a statistiky Management v informační společnosti. „Podle statistik si všechny zatím připravené vedlejší specializace volí kolem 65 procent našich studentů, kteří přecházejí na navazující magisterské studium,“ vysvětlil Kubálek. „S vedlejší specializací lze navíc začít i později a nabídka se bude samozřejmě rozšiřovat,“ dodal. V současné době jsou na FPH dle ECTS akreditovány asi dvě třetiny stávajících předmětů.

Na systém evropských kreditů mohou přejít i současní studenti obou programů, pokud splní podmínky, se kterými je 18. února proděkan Kubálek seznámil na informační schůzce FPH. „Student nesmí mít například získáno více než padesát procent kreditů. Převedeny mu navíc budou jen předměty zakončené běžnou nebo bakalářskou zkouškou,“ objasnil. I když má tedy student zápočty z obou matematik, nový předmět Matematika s označením 1MM101 mu uznán nebude, protože nesložil bakalářskou zkoušku.

Platí to i v magisterském studiu nebo u předmětů skupiny cVOR (předměty hlavní specializace, které si student může zapsat v šestém a vyšším semestru bakalářského studia a jsou mu později uznány): „Ještě v bakalářském studiu jsem si jako cVOR udělala Makroekonomii 2. Pokud přejdu na nový systém budu ji muset absolvovat znova dohromady s mikrem jako Ekonomii 2,“ posteskla si studentka třetí fakulty Lenka.

Proděkan Kubálek o těchto problémech ví, ale přesto si myslí, že většina studentů na ECTS přejde. „O jejich zájmu vypovídá i velká účast na informačním setkání,“ dodal Kubálek. Bližší podrobnosti přínáší stránky Podnikohospodářské fakulty.

Tři studijní řády v Jindřichově Hradci

Jako téměř bezbolestný označuje přechod na ECTS na své fakultě Vladimír Přibyl, proděkan pro pedagogiku Fakulty managementu v Jindřichově Hradci. Fakulta si sice výuku všech předmětů zajišťuje sama, ale v obou studijních programech pouze v jednom oboru a pro menší počet studentů.

Situaci tu komplikuje jen skutečnost, že od letošního akademického roku běží v prvních ročnících upravený studijní řád. „Tento upravený řád předpokládal evropské kredity už od letošního zimního semestru,“ vysvětlil proděkan Přibyl. „Protože však ECTS schváleno nebylo, nasadili jsme jej bez něho. Příští rok by nám tak vedle sebe fungovaly tři studijní plány.“

Fakulta se proto pokusí stávající prváky převést na studijní a zkušební řád E, pokud budou souhlasit. Proděkan Přibyl je přesvědčen, že ano: „Pokud jde o povinné předměty, většina našich studentů do značné míry dodržuje vzorový studijní plán. S odstudovanými předměty jsou tak relativně všichni ve stejné situaci,“ uvedl. „Navíc loni upravený studijní řád je koncipován na základě ECTS, takže převedení by nemělo být složité,“ dodal. Fakulta tedy usiluje o to, aby ve starém systém pokračoval jen budoucí třetí ročník bakalářského studia.

Evropské kredity zatím jen pro bakaláře

Na Národohospodářské fakultě se budou evropské kredity týkat jen budoucích studentů prvních ročníku bakalářského programu. „Spuštění navazujících magisterských programů plánujeme až od roku 2006,“ osvětlil proděkan pro pedagogiku Fakulty národohospodářské Miroslav Svoboda. „V současné době pracujeme na přípravě nových předmětů k akreditaci,“ dodal.

Mohlo by tě zajímat: