Opisovat si troufne už jen málokdo

2. 6. 2008 | | Nezařazené

Masarykova univerzita (MU) v Brně vyvinula program na odhalování plagiátů. Systém zaznamenává úspěchy a rozšiřuje se na další vysoké školy. Zapojila se i VŠE. Společně s MU pracuje na vytvoření jednotného národního registru.

Masarykova univerzita (MU) v Brně vyvinula program na odhalování plagiátů. Systém zaznamenává úspěchy a rozšiřuje se na další vysoké školy. Zapojila se i VŠE. Společně s MU pracuje na vytvoření jednotného národního registru.

Více než polovina všech veřejných vysokých škol v České republice (včetně VŠE) se zapojila do nového projektu, který připravila brněnská Masarykova univerzita (MU) v roce 2006. Projekt se zaměřuje na odhalování plagiátů mezi závěrečnými pracemi studentů a kromě vyhledání a potrestání studenta, který se snažil vydávat dílo někoho jiného za svoje, má sloužit i jako prevence.

Na MU v Brně již mají databázi čítající okolo půl milionu dokumentů. Během jednoho roku její existence využilo možnost nechat práci zkontrolovat na pět tisíc učitelů a studentů. Systém odhalil okolo 150 tisíc podobností. To ale neznamená, že by bylo tolik množství prací opsaných. V některých případech šlo o chybné nebo nepřesné uvedení zdrojů, jinde se shodovaly pouze určité pasáže. Míru provinění nakonec vždy posuzuje pedagog. Počet vyloučených studentů se na MU pohybuje v jednotlivcích, maximálně v desítkách. Další případy řeší disciplinární komise. Svoje práce mohou kontrolovat i sami studenti. Mohou tak zjistit, zda správně citují zdroje nebo zda neuvádí nějaké nepřesnosti.

Systém obsahuje fulltextové i tematické vyhledávání v databázi i archivu prací. Umí hledat plagiáty mezi anglickými, českými a slovenskými texty. Zahrnuje antivirový program, který chrání soubory. Důraz se klade i na archivaci a evidenci.

Systém je za běhu neustále zdokonalován. Předpokládá se přidání dalších jazyků, ve kterých bude možno vyhledávat. Nedávno byla zavedena funkce vyhledávání podle zadaných kritérii a také zaznamenávání hodnocení pedagogů, zda jde, či nejde o plagiát. Dalším možným vylepšením je vyhledávání nejen v již existujících pracích, ale i v knihách a webových stránkách, ze kterých studenti čerpají. Technologická stránka věci je na velmi vysoké úrovni, o čemž svědčí ocenění konference Inforum 2007.

Masarykova univerzita se nebojí jít dál. Jako další krok plánuje „antiplagiátorský“ program distribuovat i dalším vysokým školám. Cílem je vytvořit celostátní evidenci závěrečných prací a umožnit v ní vyhledávání. „O míře zveřejňování prací, přístupových právech do systému a vkládání do něj si bude každá zúčastněná univerzita rozhodovat sama,“ informuje o plánech prorektorka MU Ivana Černá.

Zapojením více škol do projektu se zvýší pravděpodobnost odhalení plagiátu. Díky podrobné společné evidenci budou moci univerzity získat statistické údaje o množství a druhu opisovaných prací.

Na podzim loňského roku se sešli zástupci zmíněného projektu a projektu e-VŠKP (projekt zejména VŠE, databáze vysokoškolských kvalifikačních prací) a dohodli se na jejich sloučení a na společném názvu „Národní registr VŠKP a systém na odhalování plagiátů“. V kompetenci zástupce VŠE bude návrh uživatelského rozhraní a funkcí národního registru VŠKP. Pro službu odhalování plagiátů naopak bude sloužit existující program MU. Vzniká tím velký projekt mnoha univerzit v ČR, který je podporován ministerstvem školství a který bude nadále rozvíjen a zdokonalován. Projektu se zatím účastní 17 vysokých škol a další uvažují o přidružení.

Největší VŠ v České republice, Univerzita Karlova (UK) v Praze, se do systému zatím nezapojí. Mluvčí UK Václav Hájek pro ČTK uvedl, že UK návrh brněnské univerzity důkladně prostudovala, ale zatím se zapojit nehodlá pro nejasné právní situace, týkající se nakládání se závěrečnými pracemi. Pokud by právní rozbor, který univerzita připravuje, dopadl přijatelně, připojila by se UK dodatečně.

Vysoké školy zažádaly o dotaci na zavedení programu proti plagiátorství na ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Pro první rok fungování by mělo jít o zhruba osm milionů korun. Tato částka je však určena především na uhrazení nákladů za tříletý vývoj a testování programu na MU. Samotný program poskytne MU ostatním vysokým školám zdarma.

Mohlo by tě zajímat: