Pěvecký sbor VŠE bude soutěžit v Belgii

1. 3. 2002 | | Nezařazené

Je tomu právě rok, co byl rektorkou VŠE doc. Jaroslavou Durčákovou založen soubor Musica Oeconomica Pragensae (MOP). Do posluchárny A byla tehdy svolána schůzka zájemců o působení v komorním orchestru a smíšeném pěveckém sboru.

Je tomu právě rok, co byl rektorkou VŠE doc. Jaroslavou Durčákovou založen soubor Musica Oeconomica Pragensae (MOP). Do posluchárny A byla tehdy svolána schůzka zájemců o působení v komorním orchestru a smíšeném pěveckém sboru.

Počet zájemců zdaleka převýšil poměrně katastrofální očekávání, přesto však složení orchestru ani sboru nebylo zdaleka ideální. V pěveckém sboru početně převažovala děvčata a v orchestru nebyly vyrovnány nebo dokonce obsazeny jednotlivé nástrojové sekce. S touto situací se mistrně vyrovnali oba hudebníci, kteří byli šéfem souboru, kteréžto funkce se velmi úspěšně ujal doc. Michal Spirit, pozváni k vedení orchestru a sboru. Po skromném začátku se ukázalo, že je možné sestavit kvalitní těleso a řady zpěváků i hráčů se brzy rozšířily.

Šéfem sboru se stal známý pražský sbormistr Ota Friedl, dlouholetý šéf pražského Hlaholu a profesor pražské konzervatoře. Do čela orchestru se postavil britský dirigent Haig Utidjian, jehož bohaté zkušenosti s profesionálními i amatérskými soubory v Čechách a Anglii a cit pro hudbu všech období rovněž slibovaly velmi kvalitní vedení. Role druhého dirigenta se ujala dnes už absolventka jak VŠE, tak i pražské konzervatoře Kateřina Blažková.

Za doby své existence soubor MOP vyrostl. Sbor má dnes zhruba 60 členů, klasicky obsazený komorní orchestr tvoří 35 hráčů. Tato samostatná tělesa připravují oddělený repertoár a zároveň velice úspěšně spolupracují především na větších skladbách, jako je například Charpentierovo Te Deum nebo Rybova Česká mše vánoční.

Za uplynulý rok absolvoval soubor celkem 3 koncerty na půdě VŠE a úspěšně koncertoval i mimo Prahu. Sbor zpíval v červnu v Mariánských lázních a jeho členové měli v prosinci možnost vypomáhat ve sboru na Rybovu Českou mši vánoční na koncertě v Betlémské kapli. Orchestr přijal v květnu pozvání berounského sboru Slavoš, kde na základě úspěchu přijal pozvání taktéž na prosinec uplynulého roku. Na oba tyto koncerty vyšly v tisku velmi pozitivní kritiky.

Velkým úspěchem je přijetí a pozvání sboru na mezinárodní soutěž Musikfestival Neerpelt 2002 do Belgie. Tato soutěž se koná v květnu a sbor na ni byl vybrán na základě nahrávky. Už výběr do soutěže této kategorie je v prvním roce činnosti nevídaným úspěchem.

V současné době se sbor připravuje na soutěž, kde zazní Smetanova Česká píseň, chorál Dietky, v hromadu se senděme a další skladby. U orchestru se můžete těšit na Beethovenovu 7., Faureho Pavane, Wagnerovu Siegfried-Idylle, Mozartovy koncerty apod.

Takovéto skladby vyžadují dostatečný počet účinkujících, což bývá (a je i v MOP) stále problémem. Přestože se podařilo vyrovnat počet hudebníků v orchestru, jsou třeba nejen další smyčcové, ale i některé dechové nástroje. Taktéž sbor rád přivítá nové členy, velmi rád muže, především pak tenory. Rovněž se potýkáme s vysokými náklady na turné Neerpelt 2002, a tak sháníme sponzory, kde se dá.

Sbor zkouší jedenkrát týdně v pondělí v zasedací místnosti rektorátu (157nb) od 18 hod, orchestr se schází v menze každou středu ve 20 hodin. Jako ve většině amatérských souborů, panuje i zde příjemná atmosféra, občas se hudebníci po zkoušce plynule přesunou do restauračního zařízení nebo na jiná veskrze příjemná místa. Chcete-li se dozvědět cokoli o sboru, kontaktujte doc. Michala Spirita (spirit@vse.cz), na otázky ohledně orchestru vám ráda odpoví Iva Fedjuková (0608/515830, xfedi02@vse.cz) Sponzoři, hlaste se u Ondřeje Sochy (0606/738074, o.socha@usa.net)

Snad úplně na závěr bychom chtěli poděkovat všem, kteří svou pomocí byť jen trochu přispěli k zabezpečení chodu souboru. Je jich už opravdu hodně. A v neposlední řadě také publiku. Děkujeme, bez vás by to nešlo.

Mohlo by tě zajímat: