Pichanič se stal předsedou Akademického senátu

9. 6. 2003 | | Nezařazené

První zasedání nově zvoleného Akademického senátu VŠE (AS) se konalo 4. června 2003. Na jeho programu byla především volba předsednictva, která trvala asi dvě a půl hodiny. Senátoři si za svého předsedu zvolili doc. Mikuláše Pichaniče z Podnikohospodářské fakulty. Místopředsedy se stali doc. Dana Zadražilová a student Miroslav Ševčík. Funkci tajemníka senátu bude zastávat Michaela Boháčková.

Nově zvolení celoškolští senátoři se ujali svých funkcí. Do svého čela zvolili doc. Mikuláše Pichaniče. Místopředsedy se stali doc. Dana Zadražilová a student Miroslav Ševčík. Funkci tajemníka senátu bude zastávat Michaela Boháčková.

První zasedání nově zvoleného Akademického senátu VŠE (AS) se konalo 4. června 2003. Na jeho programu byla především volba předsednictva, která trvala asi dvě a půl hodiny. Senátoři si za svého předsedu zvolili doc. Mikuláše Pichaniče z Podnikohospodářské fakulty. Dali mu přednost před doc. René Wokounem z Fakulty národohospodářské poměrem hlasů 13:5.

Na návrh senátora Antonína Rosického však nejprve oba kandidáti stručně představili své představy o fungování Akademického senátu.

Docent Pichanič chce v senátu prosazovat myšlenky volebního programu, se kterým loni neúspěšně kandidoval na post rektora VŠE. Mimo jiné uvedl: „Akademický senát by měl nejen plnit kontrolní funkci, ale měl by se více vyjadřovat k programovému směřování školy, pedagogickým otázkám, otázce postavení kateder a jednotlivých předmětů.“ Pichanič dále řekl: „Názor AS má být formulován nezávisle na vedení školy. Senát by neměl tak jako doposud se svými stanovisky otálet a k událostem se vyjadřovat až dodatečně.“

Docent Wokoun vyjádřil přesvědčení, že minulý senát pracoval dobře, pouze ne všechno dotáhl do konce: „Akademický senát se musí zabývat tím, co mu ukládá zákon, a striktně se toho držet. Rovněž zaujímá stanoviska k materiálům, které předloží vedení. Představuji si, že vedení bude předkládat materiály v dostatečném předstihu,“ dodal Wokoun

Na post prvního místopředsedy byl navržen opět doc. Wokoun a doc. Dana Zadražilová. Místopředsedou za pedagogy se nakonec stala bývalá prorektorka pro pedagogiku Zadražilová. Novým „studentským“ místopředsedou byl zvolen Miroslav Ševčík z Fakulty financí a účetníctví. Funkci tajemnice senátu bude zastávat studentka Fakulty mezinárodních vztahů Michaela Boháčková. Předseda Pichanič chtěl sice prosadit jako tajemníka Ing. Jakuba Fischera, ten však nebyl jednání přítomen a proto nemohl být zvolen.

Po volbě předsednictva se nový senát vrátil ke studentské petici o rovnosti podmínek pro přidělování kolejí, o které diskutoval již ve vzniklých administrativních pauzách.

Mohlo by tě zajímat: