Politický prostor a místo, které v něm zaujímají čeští voliči

21. 3. 2003 | | Nezařazené

Katedra hospodářské politiky Fakulty národohospodářské Vysoké školy ekonomické a IEEP si Vás dovolují pozvat na diskusní seminář s tématem „Politický prostor a místo, které v něm zaujímají čeští voliči“.

Vysoká škola ekonomická

Fakulta národohospodářská

Katedra hospodářské politiky

a

IEEP

si Vás dovolují pozvat na diskusní seminář s tématem

Politický prostor a místo, které v něm zaujímají čeští voliči

Tento seminář se koná dne 25. března 2003 v 16.30 hodin, IEEP VŠE, Štěpánská 18, Praha 1, 2. patro.

Hlavní příspěvky:

Klára Plecitá-Vlachová (Sociologický ústav AV ČR)

Bořek Vašíček (KHP VŠE)

Vzhledem k omezené kapacitě místnosti Vás žádáme o potvrzení účasti na mailovou adresu ieep@vse.cz, popř. na telefonní číslo 222 232 142 či na faxové číslo 222 232 142.

Mohlo by tě zajímat: