Poplatky spojené se studiem na VŠE v akademickém roce 2003/2004

6. 3. 2003 | | Nezařazené

Poplatky spojené se studiem na Vysoké škole ekonomické v Praze v akademickém roce 2003/2004. Podle paragrafu 58 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), stanovuji pro akademický rok 2003/2004 následující poplatky spojené se studiem…

Podle paragrafu 58 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), stanovuji pro akademický rok 2003/2004 následující poplatky spojené se studiem:

1. poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením

a) všechny bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy v českém jazyce – 540 Kč

b) v cizím jazyce v doktorských studijních programech – 50 USD

2. Poplatek za studium dalšího studijního programu

2 700 Kč/rok

3. Poplatek za delší studium (standardní doba zvětšená o 1 rok)

2 400 Kč/za každý započatý měsíc

4. Poplatek za doktorské studijní programy pro cizince (s výukou v cizím jazyce)

5 000 USD/rok

doc. Ing. Jaroslava Durčáková, CSc., v.r.

rektorka

V Praze dne 17. února 2003

Mohlo by tě zajímat: