Pracovní veletrhy a další příležitosti nabízí informace o firmách

1. 9. 2008 | | Kariéra

Co si vlastně pod pracovním veletrhem představit a jak tato myšlenka vznikla? Vzhledem k tomu, že v posledních letech se poptávka firem po čerstvých absolventech, kteří mohou nastoupit na plný úvazek, a po studentech na odborné stáže či jiné formy výpomocí výrazně zvýšila, univerzity a studentské organizace se připojily k zahraničnímu trendu a začaly organizovat veletrhy pracovních příležitostí.

Co si vlastně pod pracovním veletrhem představit a jak tato myšlenka vznikla? Vzhledem k tomu, že v posledních letech se poptávka firem po čerstvých absolventech, kteří mohou nastoupit na plný úvazek, a po studentech na odborné stáže či jiné formy výpomocí výrazně zvýšila, univerzity a studentské organizace se připojily k zahraničnímu trendu a začaly organizovat veletrhy pracovních příležitostí.

Většinou se jedná o akci, na které se formou stánků prezentuje řada firem a kde mají studenti možnost získat na jednom místě a v krátkém čase velké množství informací o možném uplatnění. Narozdíl od informací, které získáte na internetu, máte zde šanci hovořit přímo se zaměstnanci firem z různých oddělení a získat tak podrobný a přesný popis práce, která vás zajímá, a také představu o lidech, kteří v dané společnosti pracují. Na veletrzích se totiž neobjevují pouze personalisté, ale také odborní zaměstnanci a vaši potenciální kolegové.

Některé vysoké školy organizují vlastní veletrhy, ať už tato aktivita vychází přímo od vedení univerzity (fakulty) a oddělení zodpovědných za kariérní poradenství studentům, nebo se na tom podílejí zástupci studentských organizací (například Vysoká škola ekonomická v Praze, Karlova univerzita, České vysoké učení technické v Praze, Česká zemědělská univerzita v Praze, Masarykova univerzita v Brně, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava a tak dále). Setkat se ale můžete i s celonárodní pracovním veletrhem – takzvaným Career days, který pořádá také studentská organizace a na který se sjíždějí studenti z celé republiky. Část veletrhů se koná už na podzim, ale největší nabídka je obvykle počátkem jara, kdy se studenti s příchodem posledních státních zkoušek a ukončením diplomové práce nejčastěji začínají porozhlížet po zaměstnání. V průběhu celého roku pak na mnoha vysokých školách najdete prezentační stánky či nástěnky různých firem, které informují o dlouhodobých či aktuálních pracovních příležitostech.

Příprava na veletrh

Jak se na takový veletrh vlastně připravit? Vraťme se k našemu prvnímu článku, kde jsme si ujasnili, o kterou pozici se ucházet, v jakém oboru, jaký typ a styl práce nám vyhovuje a především jak nám bude sedět kultura, prostředí a velikost firem, u nichž se chceme ucházet o místo. Toto zhodnocení nám umožní, abychom si před příchodem na veletrh vytipovali firmy, které nás primárně zajímají. Seznam bývá běžně k dispozici od organizátora jednotlivých akcí a někdy je dokonce možné či nutné se na setkání s firmou zaregistrovat na webových stránkách vysoké školy nebo organizátora. Prostudujte si pečlivě internetové stránky firmy a rozhodněte se podle plánovaného ukončení školy, zda je pro vás relevantní pozice na plný či částečný úvazek. Nebojte se pak využít příležitosti aktivně oslovit zaměstnance firmy a zeptat se i na velmi podrobné detaily, pokud jsou pro vás důležité. Více reprezentantů firmy je u stánku proto, aby se vám věnovali, nemusíte se tedy obávat, že někomu berete čas. Často se také stává, že jeden zaměstnanec firmy odpovídá vícero studentům najednou, nebojte se tedy připojit do těchto kroužků, dozvíte se odpovědi i na dotazy, které by vás třeba vůbec nenapadly. Tato setkání jsou také výbornou příležitostí k tomu, abyste si ověřili informace, které mezi studenty kolují (a leckdy si navzájem odporují).Pokud již zaměstnání hledáte, připravte si svůj životopis a vezměte si ho s sebou. Většině firem postačí v jednom cizím jazyce, většinou v angličtině. Určitě si zjistěte, jakou formou je nutné se do společností přihlásit, spousta z nich přijímá přihlášky pouze on-line.

Neváhejte si vyžádat materiály s informacemi a požádat o brožury od firem. Pomohou vám utřídit si později informace o firmě a obsahují zpravidla praktické údaje jako termíny výběrových řízení, data uzavření přihlášek, způsob podání přihlášky, obsah výběrového řízení a tak podobně.

Jiné možnosti seznámení s firmou

Univerzity často v rámci veletrhů umožňují firmám připravit ještě další doprovodné akce. V různých přednáškových sálech nebo učebnách mohou firmy připravit prezentace o náplni práce, interních procesech, firemní kultuře, kariérních vyhlídkách a podobně. Na pracovních veletrzích se můžete setkat i s menšími zajímavými soutěžemi, které firmy pořádají jako zábavný způsob, jak poskytnout informace.

Kromě pracovních veletrhů můžete využít i další akce a aktivity, které vám umožní poznat firmy zevnitř a zpravidla se i něco zajímavého přiučit. Patří sem například různé internetové diskuze (například server jobs.cz je pořádá na podzim i na jaře), kde můžete klást různé dotazy živě (a třeba si i srovnat, jak na stejný dotaz odpoví více firem). Můžete se také zúčastnit různých manažerských soutěží, které jsou pořádány přímo pod záštitou určité firmy či jiné organizace, nebo společné prezentace firem se stejným zaměřením ve formě méně či více zábavného charakteru (například Den auditorské a daňové profese na VŠE, který letos proběhne 7. prosince).

Jinou formou setkání s firmou jsou dny otevřených dveří či různé semináře, které společnosti pro studenty pořádají. Vedle toho se firmy podílejí na různých akcích pořádaných univerzitou – za naši společnost mohu zmínit sportovní akce (například tradiční noční orientační běh) nebo kariérní psychologickou diagnostiku spojenou s nácvikem takzvaného assessment centra a možností získat konkrétní zpětnou vazbu.

Příležitostí je opravdu hodně. Neváhejte tedy zjistit si, jaké akce jsou k dispozici, vybrat si tu, která je vhodná pro vás, a pak investovat čas do něčeho, co se vám určitě vrátí. V příštím vydání se dotkneme tématu, co vás čeká při samotném výběrovém řízení, jaké metody výběru se používají, jak zvládnout případové studie a skupinové diskuze.

Hana Kasová, personální oddělení, PricewaterhouseCoopers

Mohlo by tě zajímat: