Praxe při studiu v programu eMSP

15. 5. 2004 | | Nezařazené

Program spolupráce univerzit a malých a středních podniků (MSP) inicioval v září profesor Jiří Voříšek na základě zkušeností z Finska a Irska. Zkušenostmi přispěl také úspěšný pilotní projekt pro Teslu Hloubětín, kterého se účastnili studenti VŠE Alice Filipovičová, Jan Voříšek, Matěj Prell a Jakub Hejtmánek.

Program spolupráce univerzit a malých a středních podniků (MSP) inicioval v září profesor Jiří Voříšek na základě zkušeností z Finska a Irska. Zkušenostmi přispěl také úspěšný pilotní projekt pro Teslu Hloubětín, kterého se účastnili studenti VŠE Alice Filipovičová (FMV), Jan Voříšek (FMV), Matěj Prell (FPH) a Jakub Hejtmánek (FIS).

Program eMSP zastřešuje spolupráci Vysoké školy ekonomické s malými a středními podniky formou krátkodobých projektů v trvání asi 3 měsíce. Týmy tří až pěti studentů jsou vedeny zkušeným odborníkem při řešení zadaného projektu. Cílem je nastartovat inovaci v podniku a podpořit jeho konkurenceschopnost.

Hlavním záměrem programu je nabídnout studentům VŠE možnost uplatnit získané teoretické znalosti během studia v reálných projektech. Studenti se mají možnost orientovat při spolupráci s firmami na oblast své budoucí specializace. Navázané kontakty s firmami zároveň lze využít pro získání pracovního úvazku po studiu. Program je zacílen na malé a střední podniky, kterým pomáhá za výhodných cenových podmínek vytvářet nové podnikatelské náměty a zvyšovat konkurenceschopnost pomocí řešených projektů.

Jak vypadá konkrétní projekt

Na počátku semestru zformuje odborník na danou oblast tým studentů podle kritérií, které bude daný projekt vyžadovat. Posléze začne univerzitní tým řešit úkol, a to jak ve firemním prostředí, tak analýzou dat dostupných na internetu. V současnosti jsou řešeny čtyři projekty v těchto oblastech: Marketing, průzkum trhu, podpora exportu, Analýza a návrh obsahu webových prezentací, Internetová prezentace podniku, Implementace informačního systému a Finanční analýza podniku.

V rámci projektů se využívá komunikační systém, který zabezpečuje snadnou komunikaci členů týmu a jejich relativní nezávislost. Předpokládaný časový nárok na studenta činí přibližně 15 hodin týdně, a umožňuje tak kombinaci studia a práce na úkolu. Projekt je ukončen vyhodnocením výsledků a předáním výstupu dané firmě. Konkrétní zadání může znít například takto: „Zmapujte konkurenci našeho produktu na trhu v České republice, Německu a Velké Británii a navrhněte možnosti rozšíření odbytu na těchto trzích“, nebo „proveďte analýzu naší firemní webové prezentace a navrhněte její inovaci“.

Staň se budoucností programu

Z našich zkušeností, které jsme během krátké existence Programu sesbírali, vyplývá, že firmy o práci našich studentů zájem mají Mezi důvody patří příznivá cena, kvalitně odvedená práce a flexibilita studentů. O našich studentech se například vyjádřil projektový manažer firmy Unisys Vratislav Paulík takto: „Byl jsem velmi příjemně překvapen, a to prakticky na každém kroku. Všichni tři studenti byli na takové profesionální a lidské výši, že bych se zřejmě nezdráhal je okamžitě zaměstnat v Unisys.“

Sami studenti hodnotí příznivě především získání kvalifikované a dobře finančně ohodnocené praxe, která se dá rozumně skombinovat se studiem. Manažer programu ing. Roman Kopecký by studentům VŠE všech fakult doporučil účast na projektech zejména kvůli tomu, že jim umožní zlepšit komunikační a prezentační schopnosti, naučí se efektivně plánovat svůj čas a získají reference od vedoucích svého týmu. „Není výjimkou, že firma posléze nabídne studentovi možnost pracovního úvazku, pokud je s projektem spokojena. Program je vhodný i pro zaměstnané studenty, kteří mohou přijít s návrhy na řešení projektů pro svého zaměstnavatele,“ dodává Kopecký.

Jak se zapojit do projektů

Studenti se registrují zasláním strukturovaného životopisu na adresu info@emsp.cz. Zástupci firem ze strany MSP a dodavatelů IS/ICT se na nás mohou obrátit pomocí e-mailu info@emsp.cz. Kompletní informace o programu jsou dostupné na http://www.emsp.cz/.

Mohlo by tě zajímat: