Praxe v Bruselu? Ano, ale pospěšte si!

23. 8. 2004 | | Kariéra

Dvakrát do roka nabízí Evropská komise absolventům vysokých škol z členských i nečlenských zemí EU možnost absolvovat pětiměsíční praxi v některém z jejich generálních ředitelství nebo úřadů. Stáže jsou pětiměsíční a probíhají vždy od 1. března a od 1. října. O místo praktikanta v termínu jaro/léto 2005 se mohou až do 1. září ucházet i Češi. Stačí, aby byli mladší třiceti let, aktivně ovládali alespoň jeden úřední jazyk EU, respektive uspokojivě komunikovali a korespondovali ještě v jedné další řeči.

Dvakrát do roka nabízí Evropská komise absolventům vysokých škol z členských i nečlenských zemí EU možnost absolvovat pětiměsíční praxi v některém z jejich generálních ředitelství nebo úřadů.

Stáže jsou pětiměsíční a probíhají vždy od 1. března a od 1. října. O místo praktikanta v termínu jaro/léto 2005 se mohou až do 1. září ucházet i Češi. Stačí, aby byli mladší třiceti let, aktivně ovládali alespoň jeden úřední jazyk EU (nejlépe němčinu, angličtinu nebo francouzštinu), respektive uspokojivě komunikovali a korespondovali ještě v jedné další řeči. Na studijním oboru tolik nezáleží. Evropská komise hledá nejen mladé ekonomy, právníky či politology, ale také informatiky, pedagogy a odborníky v jiných oblastech (mimo jiné biochemie, zdravotnictví, finanční správa, design, multimedia nebo sportovní management). V každé z výše uvedených period je obsazeno cca 600 pozic, zájemců bývá zhruba 7 tisíc.

Kolik Čechů již absolvovalo stáž u Evropské Komise?

Nástupní termín Počet praktikantů
Březen 2000 7
Říjen 2000 3
Březen 2001 4
Říjen 2001 2
Březen 2002 8
Říjen 2002 7
Březen 2003 10
Říjen 2003 14
Březen 2004 9
Celkem 64

Zdroj: Zastoupení Evropské komise v ČR

Stážisté plní nejrůznější úkoly: překlady a revizemi textů počínaje, organizací schůzek a fór konče. „Praktikum je vždy dobrá příležitost k poznání chodu instituce z vnitřku. V jeho průběhu se seznámíte se strukturou a procesy, které se v instituci odehrávají, a po jeho absolvování se snáze rozhodnete, zda budete chtít pro Evropskou komisi pracovat i do budoucna. Mimoto získáte zajímavou zkušenost se životem v rušné metropoli, snad si zlepšíte i svou francouzštinu a potkáte nové příjemné lidi,“ uvedla mluvčí Zastoupení Evropské komise v České republice Katharina von Schnurbein, která sama stáž v Bruselu absolvovala. Praktika jsou placená formou stipendií a konají se kromě Bruselu i v Lucemburku. „S penězi, které si v rámci praxe v Bruselu vyděláte, jistě nebudete moci vést hýřivý život. Výplata vám ovšem postačí k úhradě běžných životních nákladů, nájemného a sem tam třeba i na návštěvu nějaké z bruselských kaváren,“ řekla Katharina von Schnurbein.

Žádost o zaměstnání je nutné nejprve vyplnit on-line. Pro tento účel navštivte internetové stránky Evropské komise http://europa.eu.int/comm/stages/index_en.htm (k dispozici jsou stránky v angličtině, němčině a francouzštině). Formulář v angličtině se konkrétně nachází na této internetové adrese http://europa.eu.int/comm/stages/forms_en.htm. Dále je k dispozici v němčině nebo francouzštině. Dokument lze vyplnit také česky. Je ovšem výhodou, když upřednostníte jeden z výše uvedené trojice světových jazyků.

Ptáte se, co budete muset na internetu vyplnit? Nejprve podstoupíte proces jednoduché registrace. Zadáte vlastní e-mail a zvolíte své heslo (nejméně o 6 znacích, což musí být povinně písmena i číslice). Registrace je hotova během několika minut. Na vaši e-mailovou adresu dostanete potvrzené heslo a povolení k vyplňování dotazníku. Zde se začíná stejně jako v životopisu s personálními údaji (jméno, příjmení, pohlaví, národnost, datum a místo narození), posléze přijde řada na údaje o vašem vzdělání a praxi. Mimoto budete muset ohodnotit své jazykové znalosti a znalosti práce na PC. Poté se vás na internetu zeptají, jaká je vaše motivace pro práci v Evropské komisi a jaké zařazení byste preferovali. Závěrem uvedete kontakt na sebe a jinou osobu pro případ nouze.

Jakmile žádost na internetu vyplníte a jedním kliknutím odešlete do Bruselu, bude vám přiděleno číslo žadatele. To bude sloužit jako vaše identifikace pro další komunikaci s Úřadem EK pro praktikanty (Traineeships Office, Praktikantenbüro). Elektronickou žádost musíte posléze vytisknout, opatřit datem a vašim podpisem a potom společně s dalšími dokumenty (tj. zejména kopie vysvědčení dokládajících úspěšné ukončení vysokoškolského studia a osvědčení zaměstnavatelů o vykonané praxi) zaslat na následující adresu:

V němčině:
Praktikantenbüro
B100 1/7
Europäische Kommission
B-1049 BRÜSSEL, Belgien

V angličtině:
Traineeships Office
B100 1/7
European Commission
B-1049 Brussels, Belgium

Nezapomeňte na uvedení čísla žadatele, jinak bude vaše žádost neplatná. Jak již bylo zmíněno, doba určená pro podávání žádostí o praxi v termínu jaro/léto 2005 končí 1. září 2004. Rozhoduje datum poštovního razítka. Pokud se budete hlásit na stáž s nástupním termínem v říjnu příštího roku, máte potom na podání přihlášky čas až do 1. března 2005.

Článek byl převzat ze Studentského centra Finance.cz, http://student.finance.cz/.

Mohlo by tě zajímat: