Přečtení vašeho životopisu by mělo personalistovi zabrat asi 30 vteřin

28. 4. 2010 | | Kariéra

V minulém díle jsme se zamysleli nad tím, jaký význam může mít pro
posuzování životopisu celková grafická úprava, gramatická správnost
textu a zda je lepší k CV přiložit fotografii. Dnes se zaměříme na
velice častou otázku délky životopisu.

Obvykle se uvádí, že ideální délka CV je jedna strana formátu A4. Tato
instrukce má své opodstatnění. Pomáhá jak udržet životopis stručný a
přehledný, tak předejít možným nedorozuměním způsobeným tím, že se
personalista další strany nepodívá.

Na druhou stranu, ve snaze vměstnat všechny informace do tohoto formátu,
někdy bývají informace téměř nečitelně nahuštěné. Navíc může
dojít k vypuštění velice důležitých údajů, které by mohly být pro
získání pracovního místa klíčové.

CV na jednu stranu tedy není dogma. Není nutné omezovat se za každou
cenu. Vždy volte takový rozsah CV, který vám umožní přehledně shrnout
všechna relevantní fakta (osobní údaje, studijní a pracovní zkušenosti,
schopnosti a dovednosti).

Doporučení „udržet CV na jedné straně A4“ je určeno těm, kteří
mají tendenci zdlouhavě popisovat nepodstatné a s pracovní nabídkou
nesouvisející skutečnosti. V případě studentů je to například studium
na základní škole nebo popisování dávných jednodenních brigád, i když
v současnosti mají již seriózní, relevantní pracovní zkušenosti.
Uchazeči s dlouhodobou praxí zase nemusejí věnovat příliš mnoho místa
prvním pracovním zkušenostem.

Od vás, studentů a absolventů, se neočekává několikaletá souvislá
praxe, proto se nestyďte uvést do CV i 1 až 3 měsíce práce na
asistentské, referentské nebo jiné pomocné pracovní pozici. Nevadí, že
jste každý rok pracovali u jiné společnosti. Nikdo by vás rozhodně neměl
považovat za fluktuanta.

Naopak, pracovní zkušenosti při studiu jsou vždy kladně hodnoceny, ať
už jsou jakékoli. Dokazují vaši cílevědomost a schopnost zorganizovat si
čas. Navíc dokládají, že jste měli možnost získat základní pracovní
návyky, jako například povinnost pracovní docházky nebo uvědomení si
zodpovědnosti za vykonanou práci.

Doporučujeme vám zpracovat CV v rozsahu 1 až 2 strany A4. Vždy je
třeba zvážit, zda není možné některé nadbytečné údaje vypustit, ale
zároveň jestli formátováním nepřipravíte personalistu o důležitou
informaci. Nezapomínejte ale na to, že CV musí být možno přečíst během
cca 30 sekund.

Příště se budeme věnovat doporučením, jak uvádět v CV osobní
údaje a informace o vzdělání.

Autorka je kariérní poradkyní Rozvojového a poradenského centra
VŠE
.

Mohlo by tě zajímat: