Přehled událostí k 50. výročí založení VŠE

18. 8. 2003 | | Zprávy ze školy

Prvního září tohoto roku uplyne padesát let od vzniku Vysoké školy ekonomické v Praze, jejíž přechůdkyní byla Vysoká škola obchodní, založená v roce 1919. Významné výročí historie VŠE si připomeneme řadou vědeckých, akademických, kulturních i společenských akcí. Proto nabízíme stručný přehled plánovaných událostí.

Prvního září tohoto roku uplyne padesát let od vzniku Vysoké školy ekonomické v Praze, jejíž přechůdkyní byla Vysoká škola obchodní, založená v roce 1919. Významné výročí historie VŠE si připomeneme řadou vědeckých, akademických, kulturních i společenských akcí. Byli bychom rádi, kdyby se členové akademické obce, učitelé a studenti, stejně jako zaměstnanci naší školy aktivně oslav zúčastnili. Proto nabízíme stručný přehled plánovaných událostí.

59. mezinárodní kongres veřejných financí IIPF

termín: 25.–28. srpna 2003

místo konání: Nová aula VŠE

určeno pro: registrovanou ekonomickou veřejnost

bližší informace: sekretariát děkanátu Fakulty financí a účetnictví, pí. Sýkorová, tel. 224 095 121 

3. konference Ekonomika a management firmy

termín: 10.–12. září 2003

místo konání: Nová aula VŠE

určeno pro: VŠ pedagogy a vědecké pracovníky, zástupce konzultačních firem, představitele praxe, studenty

bližší informace: sekretariát děkanátu Fakulty podnikohospodářské, pí. Najmanová, tel. 224 095 321, Ing. Habrman, tel. 224 095 340 

Slavnostní Vědecká rada VŠE

termín: úterý 16. září 2003, 11.00 hod.

místo konání: Nová aula VŠE

určeno pro: členy vědeckých rad, všechny členy akademické obce VŠE, zvané hosty, zahraniční vyučující a studenty

bližší informace: oddělení PR, pí. Hrušková, tel. 224 095 709, hruskova@vse.cz

Slavnostní koncert na Žofíně

termín: středa 17. září 2003, 19.00 hod.

místo konání: palác Žofín

určeno pro: zvané hosty z řad akademické obce VŠE a administrativy školy i mimo ni a významné představitele hospodářské sféry.

bližší informace: oddělení PR, Ing. Hradský, tel. 224 095 709, hradsky@vse.cz

Sportovní den

termín: čtvrtek 18. září 2003, 9–18 hod. Tento den je vyhlášen jako rektorský den

místo konání: různá sportoviště VŠE

určeno pro: zaměstnance VŠE

bližší informace: Mgr. Miloš Pádivý, CTVS, tel. 222 231 564, padivy@vse.cz

Slavnostní koncert na VŠE

termín: pondělí 6. října, 19.30 hod.

místo konání: Nová aula VŠE

určeno pro: akademickou obec VŠE a všechny zaměstnance VŠE

bližší informace: oddělení PR, Ing. Hradský, tel. 224 095 709, hradsky@vse.cz

CEMS Events

termín: 4.–6. prosince 2003

místo konání: vybrané prostory VŠE

určeno pro: studenty a absolventy programu CEMS, členy exekutivní rady CEMS, corporate partners, zástupce akademických členů CEMS

bližší informace: http://cems.vse.cz/

Mohlo by tě zajímat: