Přijímačkový strašák obchází VŠE

7. 12. 2010 | | Zprávy ze školy

Školu obchází fáma, že od nového akademického roku budou muset
všichni bakaláři projít přijímacími zkouškami na navazující
studium.

Studenty bakalářských oborů obchází strašák v podobě přijímacích
zkoušek na navazující magisterské stadium. Některé informace jsou fámy,
ale jiné budí silné rozhořčení mezi studenty. Na Facebooku dokonce
někteří z nich vytvořili skupinu proti přijímacím zkouškám, jež
považují za nefér chování od vedení fakulty.

Tato skupina se sice primárně zabývá změnou přijímacího řízení na
Fakultě financí a účetnictví (FFÚ), ale zároveň nabádá, aby se
k diskusi a případnému otevřenému dopisu vedení školy připojili
i ostatní studenti. „Snížení počtu studentů magisterských oborů
nevyplývá z dlouhodobého záměru školy, jde o plán ministerstva
školství mládeže a tělovýchovy,” zdůrazňuje děkan FFÚ docent Petr
Dvořák.

Ke změnám došlo na všech fakultách, nicméně jednotlivé fakulty se
v některých požadavcích různí. Pouze FFÚ zavedla k povinnosti
dostudovat během osmi semestrů a nemít přidělené žádné dodatečné
kreditové poukázky i takzvaný průměrný prospěch pro přijetí. Ten je
definován Studijním a zkušebním řádem VŠE. „Stále nedošlo
k přesnému stanovení dotace ministerstva školství, takže nemůžeme
s jistotou říct, k jakému snížení dojde. Nicméně nepředpokládám,
že by došlo například až k polovičnímu snížení počtů studentů,”
dodal Dvořák.

Fakulta mezinárodních vztahů a Fakulta podnikohospodářská vyžadují
pro prominutí zkoušek na navazující magisterské studium dostudovat řádně
do šestého semestru a zároveň nemít žádné navíc přidělené kreditové
poukázky. Národohospodářská fakulta podmiňuje prominutí zkoušky tím,
že student nesmí být bývalým neúspěšným studentem žádného
z magisterských oborů fakulty a zároveň musí mít bakalářské studium na
VŠE ukončeno do šestého semestru s maximální ztrátou třiceti šesti
kreditů, nebo do sedmého semestru s méně než dvaceti čtyřmi
neodstudovanými kredity.

Omluva za chybné informace

V prosincovém tištěném vydání Studentského listu ve článku
o přijímacích zkouškách byly zveřejněny staré informace týkající se
magisterského přijímacího řízení na Fakultu informatiky a statistiky
(FIS). Podmínky pro prominutí přijímacího řízení byly na oficiálních
stránkách fakulty změněny až po uzávěrce a odeslání čísla do tisku.
Tímto se všem čtenářům, zejména statistikům a informatikům,
omlouváme.

Pro absolventy bakalářských programů FIS, kteří se budou hlásit na
navazující magisterské programy budou povinné přijímací zkoušky
z jednoho odborného předmětu. Prominutí zkoušky je podmíněno ukončením
studia bakaláře na FIS nejpozději v sedmém semestru, aniž by student musel
získat dodatečné kreditové poukázky. Dále student nesmí mít průměr ze
všech odstudovaných předmětů (kromě předmětů posledního semestru)
horší než 2.00. V případě zájmu o prominutí přijímací zkoušky
musí být přihláška podána maximálně následující semestr po posledním
semestru studia bakalářského programu.

Mohlo by tě zajímat: