Respekt: Případ vzpurného profesora

4. 11. 2002 | | Nezařazené

Je vysoká škola spíš laboratoř svobodného bádání – nebo továrna na vzdělance? Zhruba tak lze pojmenovat spor, který naplno propukl na pražské Vysoké škole ekonomické. Děkan národohospodářské fakulty docent Ivo Straka zakázal profesoru Robertu Holmanovi, svému bývalému šéfovi z katedry, přednášet úvod do mikroekonomie. „Tady jde o elementární svobodu výuky,“ říká profesor Holman. Děkan se však brání: „Ani nositel Nobelovy ceny nemůže učit, kde chce co chce.“

Je vysoká škola spíš laboratoř svobodného bádání – nebo továrna na vzdělance? Zhruba tak lze pojmenovat spor, který naplno propukl na pražské Vysoké škole ekonomické. Děkan národohospodářské fakulty docent Ivo Straka zakázal profesoru Robertu Holmanovi, svému bývalému šéfovi z katedry, přednášet úvod do mikroekonomie. „Tady jde o elementární svobodu výuky,“ říká profesor Holman. Děkan se však brání: „Ani nositel Nobelovy ceny nemůže učit, kde chce co chce.“

Pište si pojmy

První říjnový čtvrtek se ve velké posluchárně VŠE jako obvykle sešlo kolem 400 studentů prvního ročníku. Měli si od Holmana vyslechnout třetí lekci mikroekonomie. Místo něj však přišla asistentka se sdělením, že za profesora přebírá výuku, neboť byl odvolán za porušení tzv. standardů výuky. Posluchači se zvedli a se skandováním „My chceme Holmana“ šli děkana žádat o vysvětlení. Žádného se nedočkali, nakonec vyšel na chodbu sám Holman a vybídl je k návratu do posluchárny (což se stalo). Proč srocení před svými dveřmi ignoroval sám děkan? „Ti studenti jsou tu tři týdny. Vy byste byl za tři týdny schopen poznat, kdo je špičkový učitel?“ říká Ivo Straka. Chystá se studentům případ vysvětlit, nebude to však dřív než 21. října: „Na škole se bude volit rektor a současná rektorka mě požádala o uklidnění situace.“

Standardy výuky určuje katedra mikroekonomie (spadá pod sesterskou fakultu podnikohospodářskou), která celý předmět garantuje. Robert Holman se nijak netají tím, že se jimi neřídil: „Platí asi pět let, přísně vzato jsem je porušoval celou dobu. Standardy jsou zastaralé a zbytečně podrobné.“ Tuto kritiku rozvádí v manifestu „Jak (ne)učit ekonomii„, jejž spolu s kolegy z katedry ekonomických teorií Jiřím Schwarzem a Miroslavem Ševčíkem vyvěsili na internetovou stránku http://ket.vse.cz. Tvrdí zde zhruba toto: VŠE redukuje výuku na přednášení pojmů, navíc leckdy zastaralých (pro mikroekonomii je jich předepsáno 310, pro makroekonomii 873), oni však chtějí studenty naučit především ekonomicky myslet. Svou představu o výuce na praktických příkladech Holman shrnul do vlastní učebnice Ekonomie a tu také se studenty používal.

Na Holmana poslala stížnost spoluautorka standardů, docentka Libuše Macáková z katedry mikroekonomie. „Studenti, kteří na kurz chodili k Holmanovi, nebyli schopni na naší katedře složit zkoušku, neznali pojmy. Předepisoval jim méně náročnou literaturu,“ tvrdí docentka. „VŠE je prestižní vysoká škola, on by ji však snížil na úroveň vyšší odborné.“ Děkan vyslechl Holmana a bez dalšího šetření ihned přišel zákaz výuky. Ještě předtím ho zbavil funkce šéfa katedry.

Nekalá konkurence

Namísto Holmana je dnes vedením katedry ekonomických teorií pověřen Jiří Schwarz. Ten upozorňuje, že docentka Macáková má své vlastní vydavatelství Melandrium, které vydává skripta pedagogů z mikro- a makroekonomie. Jim Holmanova kniha (vydaná u C. H. Beck) konkuruje. „Na Západě mají často pedagogové vlastní vydavatelství,“ brání se docentka Macáková. „Pro mě je to práce navíc. Ručím za kvalitu i nízkou cenu. Skripta z mikroekonomie u nás stojí kolem stovky, makroekonomie dvě stě, zato Holmanova učebnice se prodává za 700 korun.“ Je tu i další konkurenční vztah: oč více studentů se zapisovalo na přednášky u pedagogů z Holmanovy katedry, o to méně se jich hlásilo na katedry mikro- a makroekonomie. „Nám to nevadilo, byli jsme rádi, že se uspokojí poptávka,“ tvrdí docentka Macáková. Vedoucím katedry makroekonomie je sám děkan Straka. Domněnku, že odstraňuje konkurenci, označuje s úsměvem za „nesmyslnou konstrukci“, jedním dechem ale dodává, že celá katedra ekonomických teorií je zralá na zrušení: „Dodnes mi nedodali koncepci rozvoje. Jestli to neudělají do konce října, obrátím se na akademický senát.“

Celý případ zpestřuje veřejné angažmá pedagogů. Robert Holman je dlouholetý poradce Václava Klause, Jiří Schwarz a Miroslav Ševčík jsou zakladatelé Liberálního institutu, jehož analytici na katedře ekonomických teorií dělají asistenty. Naproti tomu na katedře makroekonomie pracují komunističtí ekonomové staré i nové generace Miloš Mach nebo Pavel Sirůček (sám děkan Straka nepatří do žádné z těchto skupin). Jak je možné, že do širokého záběru VŠE se ještě vejdou komunisté, a nikoli Holman? „Představte si montéry u pásu, z nichž každý umí něco. Ale jeden zvlášť šikovný se rozhodne dělat součástky po svém a nejraději by sám sestavil vlastní auto. Tak se chová profesor Holman, a to přece nejde,“ říká děkan. „Víte, jeho problém je v tom, že je špatný manažer. Dlouhá léta jsem dělal na jeho katedře zástupce, tak o tom něco vím.“

Pro děkana Straku je případ uzavřen. Profesor Holman zatím představu o dalším postupu nemá. „Akademický senát fakulty by mě těžko podpořil,“ říká. „Poradím se s právníky.“ Do případu se vložilo vedení VŠE. Rektorka Jaroslava Durčáková požádala děkana o vysvětlení. (Minulý pátek odmítla telefonický rozhovor i osobní setkání. „Škola je dost silná, aby si věc vyřídila pod svou střechou, nikoli v novinách,“ řekla pouze.) Prorektorka Dana Zadražilová míní, že by VŠE mohla mít dva garanty mikroekonomie – jak katedru docentky Macákové, tak Holmanovu. Tím by se spor rozťal. „Osobně si myslím, že to možné je,“ říká. „Ale je to natolik neobvyklé, že budu chtít znát i názor Akademického senátu VŠE.“

Článek převzat z týdeníku Respekt, ročník 13, číslo 42, strana 8, vyšlo 14. 10. 2002

Mohlo by tě zajímat: