Přípravný týden způsobil zmatky

22. 9. 2003 | | Nezařazené

Novinkou v harmonogramu pro tento semestr se oproti předchozím rokům stal takzvaný „přípravný týden“ od 15. do 19. září. Mnoho kateder proto během něj neučilo. Vyučované kurzy se setkaly s malou návštěvností studentů.

Novinkou v harmonogramu pro tento semestr se oproti předchozím rokům stal takzvaný „přípravný týden“ od 15. do 19. září. Mnoho kateder proto během něj neučilo. Vyučované kurzy se setkaly s malou návštěvností studentů.

V průběhu přípravného týdne se podle záměrů bývalého prorektora Musílka měly konat úvodní orientační přednášky. Na nich by studenti byli seznámeni s obsahem předmětu, požadavky na ukončení, studijní literaturou, sestavovaly by se pracovní týmy apod. Vedoucí katedry německého jazyka profesorka Věra Höppnerová však říká: „Nevyhlašujeme studentské výzkumné projekty, neformujeme studentské výzkumné týmy, nemáme orientační přednášky. Představení osnovy kurzů a literatury zvládneme během pěti minut.“ Podobně se vyjadřovali i zástupci dalších kateder. Výuka většiny kurzů na škole proto odpadla. Kolegium děkana Fakulty podnikohospodářské dokonce hromadně zrušilo konání všech předmětů vypisovaných fakultou.

Všichni proděkani pro pedagogiku již v minulém semestru dostali za úkol nahlásit, které předměty z jejich fakulty se budou v přípravném týdnu konat a které ne. Seznam vyučovaných kurzů, sestavený právě na základě informací jednotlivých proděkanů, publikovalo Pedagogické oddělení (PEDO) na školním webu už koncem června. Text na stránce však nebyl jednoznačný. Bylo totiž možné si jej vysvětlit i tak, že se týká jen a pouze celoškolských předmětů. „Ne, to se týká úplně všech předmětů na škole. Pokud tam předmět není uvedený, pak se vyučovat nebude,“ vysvětlila Anna Fryčová, vedoucí PEDO. Podobný přehled zveřejnila na svých stránkách i Fakulta mezinárodních vztahů (FMV).

V rozporu s uvedenými seznamy se však některé katedry rozhodly vyučovat i další kurzy. Proděkan pro pedagogiku FMV ing. Jiří Zeman nám k tomu řekl: „Pokud dochází k rozporu mezi tím, co je na fakultním webu, a vašimi informacemi, je plná odpovědnost za nastalý zmatek na straně vedoucích příslušných kateder. Osobně mě velice mrzí, že katedry svévolně mění to, co v červnu písemně oznámily vedení fakulty. Je na nich, jak to vysvětlí studentům.“

Na výuku, která v přípravném týdnu neodpadla, se nakonec dostavila jen malá část studentů. Učitelé je v důsledku toho často po několika minutách posílali domů. „Kdybychom se dnes pustili do organizačních záležitostí, stejně bychom to museli za týden opakovat znovu,“ zdůvodňovala takový krok většina z nich. Studenti tak nezřídka přijeli do školy zcela zbytečně. V diskuzích na zpravodajském serveru iLIST (https://www.ilist.cz/) se shodují na jednom: „Je to bordel.“

Nový harmonogram má oproti dosavadnímu systému i další nedostatky, upozorňují studenti. Například změny zapsaných předmětů lze provádět pouze do 26. září. Předměty, které se vyučují jen v sudých týdnech, mají však první hodinu až od 29. září dále. Pokud tedy během ní student zjistil, že mu předmět či jeho vyučující nevyhovuje, neměl již možnost si jej změnit nebo odhlásit. Dosud nejasný je i průběh posledního týdne před Vánocemi.

Mohlo by tě zajímat: