Příspěvek na stravování studenti na ruku zatím nedostanou

21. 12. 2005 | | Nezařazené

Reforma financování vysokoškolského stravování se nechystá. Na rozdíl od příspěvků na ubytování, které dnes připadnou přímo studentovi, státní dotaci na stravování bude i nadále dostávat škola.

Reforma financování vysokoškolského stravování se nechystá. Na rozdíl od příspěvků na ubytování, které dnes připadnou přímo studentovi, státní dotaci na stravování bude i nadále dostávat škola.

Do září tohoto roku dostávaly vysoké školy dotace na stravování a ubytování jako jednotnou platbu. Tato praxe Vysoké škole ekonomické umožňovala kompenzovat ztráty ze stravování finančními prostředky určenými na ubytování – ziskové koleje v podstatě dotovaly ztrátové menzy, ročně až částkou pěti milionů korun.

Koncem minulého akademického roku však stát od tohoto systému upustil na popud Rady vysokých škol, zejména její studentské komory. Podle ní byl tento způsob dotování nespravedlivý, protože během posledních let stoupnul počet studentů téměř na dvojnásobek, ale počet lůžek na kolejích zůstal téměř stejný. Místo na koleji tak mnohdy nedostali ani studenti s dobrými studijními výsledky, ani studenti, kteří sice nebydleli příliš daleko od místa studia, ale denně dojíždět nemohli.

Došlo proto k reformě: Ministerstvo školství rozhodlo, že od tohoto semestru budou studenti, kteří splňují určitá kritéria, dostávat od státu dotace na kolejné přímo. Ne však příspěvek na stravování, přibližně 19 korun na jedno jídlo, který jde i nadále na konto školy.

Kolejní reformou je tak ubytování a stravování studentů přísně rozděleno a další přerozdělování příspěvku z kolejí na menzu už není na VŠE možné. „Škola dnes nemá jiné prostředky na financování menzy než těch zhruba devatenáct korun dotace od státu,“ vysvětluje kvestor VŠE Jiří Kříž. Cena, za kterou v současné době škola nakoupí od menzy jedno jídlo – tedy polévku, hlavní jídlo a čaj – je 52,60 korun. 34 korun z této částky platí student, zbylých 18,60 korun plyne právě ze státní dotace.

Další možností je stipendijní fond

Samotná dotace na stravování se může každý rok měnit. Vychází totiž ze vzorce obsahujícího částku, kterou má každoročně ministerstvo ze státního rozpočtu k dispozici pro vysoké školy. Tato částka je dále vynásobena procentem z počtu jídel odebraných studenty k 31. říjnu předchozího roku. Současná dotace 18,60 korun je tedy výslednou částkou, která připadla průměrně na jedno studentovo jídlo v minulém roce.

Některé vysoké školy dotují stravování svých studentů navíc také ze stipendijního fondu. Tento způsob využívá například Vysoká škola chemicko-technologická (VŠCHT). Cena, za kterou škola nakupuje jídlo od menzy, se tady skládá celkově ze tří složek – částky, kterou si platí student, dotace od státu a stipendia na stravování z fondu. Přesto však tamního studenta vyjde hlavní jídlo a polévka v menze o deset korun dráž než studenta VŠE – celkem zaplatí 44 korun. Hlavním důvodem je nižší počet studujících.

„Naše škola využívá prostředky ze stipendijního fondu k ocenění studentů s vynikajícím prospěchem a ke studiu v zahraničí,“ odpovídá kvestor Kříž na otázku, zda škola o zavedení podobných stravovacích stipendií neuvažuje.

Kritéria? Ale jaká?

Dávat studentům peníze na stravování se nikde neplánuje. „Na Radě vysokých škol se při projednávání reformy ubytování o přímých dotacích na stravování jednalo. Nicméně, došlo se k závěru, že by to byla příliš velká změna najednou,“ říká člen Akademického senátu VŠE a člen jeho kolejní komise Richard Gažo.

Na dotaz Studentského listu pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, proč nebyly studentům zavedeny přímé dotace na stravování, stejně jako je tomu v případě kolejného, odpověděl ing. Jiří Dobíšek: „Nikdo k tomuto tématu nevznesl požadavek. Kromě toho zde chybí příčina – u ubytování byl důvodem ke změně nedostatek lůžek na kolejích. Proto není důvod ke změně.“ Dále uvedl, že v tomto případě není zcela dobře možné vyhnout se nerovnostem mezi studenty a určit pro příspěvek na stravování studentům spravedlivá kritéria: „Není mi jasné, podle čeho by se peníze rozdělovaly – někteří studenti by stipendium dostávali a jiní ne, zatímco dnes těží z dotace na provoz menz všichni, kteří se stravují v menze.“ vysvětluje Dobíšek.

Mohlo by tě zajímat: