Proč právě informatiku na FISu?

27. 3. 2014 | | Nezařazené

Informatika se vyučuje na řadě vysokých škol. Co ale čeká budoucí
studenty bakalářského studia informatiky na Fakultě informatiky a
statistiky, na co si dát pozor a proč upřednostnit právě VŠE?

Informatika na VŠE je typická zaměřením na business. Budoucího studenta
čeká spoustu předmětů jako je například Ekonomie, Statistika, Marketing a
podniková politika, Mezinárodní ekonomie a spousta dalších předmětů
ekonomického či podobného zaměření. Pro informatiky je především
důležité programování.

Pro budoucí studenty vznikl i web Buď dobrej!, kde studenti
naleznou přehled předmětů, krátké představení vyučujících a
nejdůležitější informace o přijímačkách.

Podání přihlášky na FIS

Uchazeč podá elektronickou přihlášku přes systém isis. Poslední
termín pro podání přihlášek pro první kolo přijímacího řízení je
31. března 2014.

Na informatiku se lze dostat i bez přijímacích zkoušek, stačí podat
Žádost o přijetí bez přijímacích zkoušek (formulář dostupný na
stránkách fis.vse.cz) na
děkanát FISu. Součástí žádosti jsou střední školou potvrzené
výsledky pololetních i výročních vysvědčení v předmětech matematika
a angličtina. Fakulta poté ověří, že uchazeč absolvoval předměty
s průměrem do 2,00 z každého předmětu. Jedná se o 7 známek ze
7 posledních vysvědčení. Další podmínka spočívá v tom, že uchazeč
podává přihlášku na FIS poprvé. Druhou možností je přijetí na
základě zkoušek SCIO. Jedná se pouze o test OSP, ve kterém uvede, že se
hlásí na FIS. Poslední termín zkoušek může být nejpozději
12. 4. 2014.

Výběr z těch nejzajímavějších informatických předmětů
na FISu

Programování 4IT101 na FISu nepatří mezi ty nejlehčí
předměty. Studenty čeká spousta práce v jazyce Java. Kurz je určen i pro
studenty, kteří nemají s programováním žádné zkušenosti. Potvrzuje to
i vyučující Javy Jarmila Pavlíčková: „Samozřejmě pro ně není
jednoduchý, ale je oceněn 7 ECTS kredity, odpovídá tomu, že musejí
průběžně během semestru pracovat i doma. Pro podporu výuky vznikl i web
java.vse.cz. Studenti zde najdou návody na
instalaci Javy a vývojového prostředí BlueJ, animace k prvnímu cvičení,
projekty ke cvičení a také literaturu ke stažení.“ Na základní kurz
navazuje kurz 4IT115, kde se student seznámí například
s návrhovými vzory, UML a základy GUI v Javě. Java jako jazyk má své
nevýhody, ale co se mu nezapře, je jeho použitelnost v praxi. Jedná se
o jeden z nejvíce poptávaných jazyků vůbec.

Pro zájemce Pavlíčková doporučuje kurz Klient/server aplikace
v Javě
: „Uvažuje-li student o kariéře programátora, byť jen
jako část svého profesního života, měl by si zapsat tento kurz. Znalosti
z povinných programovacích předmětů 4IT101 a 4IT115 si rozšíří
o používání vláken a ORM (objektově relační mapovaní) s využitím
frameworku Hibernate.“ Pro tento kurz je nutná znalost databází a tu
studenti získají v povinném kurzu 4IT218 Databáze, který je možné
studovat i souběžně.

Dalším velice přínosným předmětem je Analýza a návrh
informačních systémů
. V kurzu si studenti vyzkouší úskalí
vztahu byznysu a informačních technologií. Cvičení je hlavně formou
skupinové práce, s čímž souhlasí cvičící Tomáš Bruckner: „Na
cvičeních nejprve ve skupinách vytvoří strategii fiktivního podniku a
následně se pomocí procesního modelu naučí dokumentovat, jak podnik
funguje. Procesní model pak jako zadání předají jiné skupině, která se
naučí jejich byznys pokročilými metodami analyzovat a na základě této
analýzy navrhnout konzistentní strukturu vhodného informačního systému.“
Přednášky jsou koncipovány zejména na metody a techniky pro procesní a
konceptuální analýzu a návrh. „Studenti získají také přehled
o aktuálních přístupech k tvorbě a řízení informačních systémů,
o různých způsobech modelování systémů, o architekturách, sourcingu,
databázích, projektovém a multiprojektovém řízení, o smlouvách a
o řízení prostřednictvím služeb,“ dodává Bruckner.

Další a velmi významnou oblastí v informatice jsou
databáze. Čeká vás jazyk SQL a spousta příkladů na jeho
procvičování. „Cvičeni jsou koncipována v pravém smyslu slova
„cvičení“, tzn. studenti na cvičeních a na jejich přípravě musí
intensivně pracovat. Jedině tak je možné, aby si mohli odnést z tohoto
předmětu očekávané znalosti a dovednosti. Z reakcí absolventů víme, že
tento předmět je jeden z předmětů, v nichž získané znalosti jsou po
nástupu do zaměstnání v oboru IT využívány nejvíce,“ tvrdí
vyučující databází Dušan Chlapek. Dále se studenti seznámí s CASE
nástroji pro vytváření aplikace.

Jako poslední bych uvedl předmět Tvorba webových stránek a
aplikací
. Kurz je rozdělen do dvou částí. V první se studenti
seznámí s HTML a CSS. Tato část je zakončena tvorbou statických webových
stránek. V druhé části se studenti věnují PHP. Na přednášky jsou
zváni zajímaví hosté ze světa webových technologií. Více informací
naleznete na webových stránkách tohoto předmětu webovky.vse.cz.

Určitě bych neměl opomenout předměty jako je XML – Teorie a praxe
značkovacích jazyků, Zpracování informací a znalostí, Informační a
komunikační sítě a spoustu jiných.

DÁLE ČTĚTE:

Mohlo by tě zajímat: