Proč si muži a ženy nerozumí

8. 5. 2005 | | Nezařazené

Kniha „Proč muži neposlouchají a ženy neumí číst v mapách“ od Allana a Barbary Peaseových je jedním z řady bestsellerů o mezilidských vztazích. Autoři v úvodu upozorňují, že se budou zabývat průměrným mužem a průměrnou ženou. Někdo by mohl namítnout, že z toho vyplývají příliš obecné závěry. Knížka však nepoučuje, nekritizuje, pouze se snaží podávat vysvětlení.

Kniha „Proč muži neposlouchají a ženy neumí číst v mapách“ od Allana a Barbary Peaseových je jedním z řady bestsellerů o mezilidských vztazích.

Autoři v úvodu upozorňují, že se budou zabývat průměrným mužem a průměrnou ženou. Někdo by mohl namítnout, že z toho vyplývají příliš obecné závěry. Knížka však nepoučuje, nekritizuje, pouze se snaží podávat vysvětlení. Napsali ji manželé, takže se v ní prolíná jak pohled muže, tak pohled ženy. S humorem a nadhledem popisuje skutečnosti, nad kterými se muži a ženy pozastavují a kvůli nimž se zlobí jeden na druhého. Po přečtení tohoto zábavného bestselleru by partneři mohli být k sobě ohleduplnější a tolerantnější.

Okukování

Pravěcí muži byli lovci potravy a ochranitelé rodiny. Vyvinulo se u nich tak zvané tunelové vidění, které bylo potřeba při míření šípu zasahující kořist. Současný muž se biologicky nezměnil, svojí partnerkou je však obviňován z upřených pohledů na cizí ženy.
Pravěké ženy byly ochránkyněmi sídla, jejich úkolem bylo sbírat, ochutnávat plody a živit jimi potomky. Pečovaly o rodinný život, proto se u nich vyvinulo periferní vidění, kterým potřebovaly očima rychle zjistit, kam se zatoulala mláďata. Ženy také okukují muže, ale díky perifernímu vidění nejsou tak nápadné.

Mluvení

Muži lovci se museli umět orientovat v prostoru a na dlouhé vzdálenosti, používat taktiku a zdatně zasáhnout cíl. Při lovu toho moc nenamluvili, a když už promluvili, potřebovali sdělit co nejstručněji co nejvíce informací.

Ženy pečovatelky musely mezi sebou a dětmi účinně komunikovat, orientovat se na krátké vzdálenosti a byly nuceny dělat mnoho věcí současně – připravovat potravu, hlídat děti a vyhlížet muže vracející se z lovu.

Dnes platí, že muži mluví proto, aby sdělili fakta. Naproti tomu ženy mluví s cílem navazovat přátelství a udržovat stávající vztahy. Když ženy poslouchají, dokáží v mozku oddělit několik zvuků znějících současně a každý z nich vyhodnotit.

Tyto vlastnosti pravěkých lidí jsou jistě každému známy, ale ne každý si je promítá do dnešního světa. I současní muži si podvědomě volí takovou půlku postele, která je blíž ke dveřím – aby chránili imaginární vchod do jeskyně. Současné ženy zachytí ve spánku zvuky vysoké frekvence, které je vždy probudí, protože se může jednat o pláč dítěte. Naproti tomu muži pláč dítěte klidně zaspí.

Muži dokážou dělat v jeden okamžik pouze jednu věc (výjimkou je řízení auta, kdy jsou ochotni současně poslouchat rádio), proto při stresové situaci dokáží problémy oddělit a zabývat se něčím jiným. Ženy myslí na několik věcí současně a problémy jim neustále běží v hlavě. Zbavit se jich dokáží pouze mluvením.

Další rozdíl v mluvení ženy a muže je, že ženy mluví nepřímo. Dělají narážky, chodí kolem horké kaše. Nepřímá řeč je vynikající prostředek pro udržování vztahů. Ženy jsou na vše řečené citlivé a hned vycítí, o co jde. Naopak muži mluví neustále přímo, berou všechno doslova. Na otázku žen: „Můžeš vyměnit žárovku?“ muži podrážděně odpoví: „Ano, umím vyměnit žárovku,“ protože si myslí, že ženy zpochybňují jejich schopnosti.

Pokud jsou oba partneři ve stresu, nastává ve společné domácnosti konflikt. Muži se uzavřou do sebe a chtějí „hledět do ohně“, mluví si v duchu sami k sobě a řeší problémy. Ženy si to vysvětlují jako necitlivost a mlčení mužů je znepokojuje. Ženy se na druhé straně potřebují z problémů „vymluvit“, přemýšlí nahlas – probírají veškeré možné i nemožné varianty. Muže to ale obtěžuje, protože to chápou jako žádost o okamžité řešení vyslovených problémů.

Proč se muži obávají dlouhodobého svazku? Mají obavy, že svobodní muži si užívají více zábavy, divokých večírků a výměny partnerů. Lehce zapomínají, že jako svobodní mívali studené večeře, že byli ponižujícími způsoby odmítnuti od žen před svými přáteli. Proto se domnívají, že trvalý závazek se rovná promeškání lákavých přiležitostí. Přitom podle statistik si manželé užívají v průměru více pravidelného sexu než jejich svobodní kolegové…

Sex

Co se týče sexu, stručně to charakterizuje výrok „žena potřebuje důvod, muž potřebuje místo“. Touha mužů po sexu má za cíl zabezpečit přežití lidského rodu. Lovy potravy byly mnohdy smrtelné, muži se nemuseli vůbec vrátit domů. Stejně tak po celou historii se vedly kruté války, které redukovaly počty mužů a zanechávaly mnoho vdov. Proto mělo smysl neustále přispívat ke zvyšování počtu kmene. Dnes už takový úbytek mužů na světě není a od mužů se vyžaduje zdrženlivost a monogamie. Dnes je lidské biologické vybavení nebezpečně nemoderní.

Stejně nebezpečně nemoderně jsou vybaveny například mušky. Mušky mají v mozku naprogramováno, že létají směrem ke světlu. Díky tomu mohou létat a orientovat se v noci podle světla měsíce a hvězd. Současné mušky však žijí ve světě, který je odlišný od toho, v němž se vyvíjely. Dnes mušky létají k lampám pouličního osvětlení a tam trpí žárem až shoří.

Emoce

Podle výzkumů se láska projevuje ve třech na sebe navazujících období. První emocí je smyslná touha trvající hodiny, dny, případně týdny. Jejím znakem je fyzická, neverbální přitažlivost. Druhou emocí je milostné zaslepení, které se projevuje neustálým myšlením na určitou osobu, soustředěním se pouze na dobré stránky partnera, špatné vlastnosti se přehlíží.

V podstatě se jedná o biologický trik, kterým se příroda snaží pomoci k vytvoření svazku a splození potomka. Po devíti až dvanácti měsících tento oslepující koktejl hormonů odezní a oba partneří se probudí do drsné reality. Poslední emocí je oddanost, která dokáže partnerský vztah udržet i přes mnoho překážek, a které představuje silné pouto, jež může zajistit relativně pohodovou výchovu dětí. Často ale dojde k tomu, že realita je příliš tvrdá, a po odeznění koktejlu o sebe partneři ztratí zájem.

Tolerance

Králíci neumí létat, kachny nemohou sprintovat, většina žen má potíže s orientací v mapě a muži jsou při čtení novin dočasně hluší, protože nejsou schopni dělat více věci najednou jako ženy. Člověk je živočich jako každý jiný, od ostatních živočichů se však liší tím, že umí myslet do budoucna. Příroda chce, abychom zplodili potomky a k tomu používá velmi silné drogy.

Muži chtějí moc, úspěch a sex. Ženy chtějí vztahy, stabilitu a lásku. Rozčilovat se kvůli tomu je jako zlobit se na mraky, když prší. Přijmeme-li fakt, že prší, vezmeme si deštník a bude po problému.

Volným pokračování knížky je „Proč muži lžou a ženy pláčou“. Další bestsellery o vztazích píše John Gray, namátkou třeba „Muži jsou z Marsu, ženy z Venuše“. Knížky jsou dobrovolnou literaturou“ pro kurzy základního práva, ve kterých JUDr. Zbyněk Valenta s oblibou zmíněné tituly cituje.

Mohlo by tě zajímat: