Procter & Gamble – Business Case Study

1. 5. 1999 | | Kariéra

Studenti vyšších ročníků vysokých škol se už pomalu zamýšlejí, kam se po ukončení studií vydat, ale často se nemohou rozhodnout pro ten který obor, či tu kterou firmu. Přestože jsou zběhlí v teorii, obvykle nemají jasnou představu o praxi a neví co se od nich bude očekávat. Ideální příležitost, jak to zjistit, nabízí Procter & Gamble skrze své programy pro studenty.

Studenti vyšších ročníků vysokých škol se už pomalu zamýšlejí, kam se po ukončení studií vydat, ale často se nemohou rozhodnout pro ten který obor, či tu kterou firmu. Přestože jsou zběhlí v teorii, obvykle nemají jasnou představu o praxi a neví co se od nich bude očekávat. Ideální příležitost, jak to zjistit, nabízí Procter & Gamble skrze své programy pro studenty. Jako pozorovatel jsem se jednoho z nich zúčastnil. Šlo o Business Case Study, která se konala ve dnech 30.3.–2.4., a která určitě stojí za povšimnutí.

O co jde?

Firma Procter & Gamble (P&G) je velká mezinárodní společnost, vlastnící mnoho obchodních značek a působící od roku 1991 i v naší republice. Pracovat u nadnárodní firmy je pro spoustu mladých lidí velice dobrá příležitost slibující skvělé perspektivy. Ne každý je ale ochoten podřídit se firemním způsobům a zvyklostem, navíc má často pochybnosti zda práce, která je mu nabízena, je ta, která ho bude opravdu bavit. Proto firma P&G nabízí studentům možnost vyzkoušet si ono zaměstnání jaksi „nanečisto“.

Business Case Study (dále jen BCS) se pořádá jednou ročně, obvykle na jaře ke konci března. Zúčastnit se jí, znamená absolvovat několik dní přímo ve firmě a spolu se skupinou dalších studentů řešit případovou studii z oblasti marketingu, jejíž zadání vždy vychází z praxe. Například letos to bylo uvedení nového výrobku na trh. Není k tomu potřeba velkých odborných znalostí, snad jen obecný přehled v daném oboru, ale jinak se všem dostane speciálního školení na místě, s veškerými nezbytnými informacemi. Ostatní už záleží na schopnostech účastníků a na jejich spolupráci. Studenti ekonomických oborů tedy nejsou nijak zvýhodněni, i když je předpoklad, že o BCS bude zájem nejvíce z jejich strany.

Jak se tam dostat?

Každý, kdo se chce BCS zúčastnit, musí nejprve vyplnit standardizovaný dotazník P&G, čímž se dostane do prvního kola výběrového řízení. Většina přihlášených pak dostane možnost absolvovat přijímací testy, které se skládají z písemného 30minutového testu z angličtiny a rovněž písemného 60minutového testu na analyticko–logické myšlení. O náročnosti jazykového testu mi paní Edenová, vedoucí personálního oddělení řekla: „Test je relativně lehký, ten nám jenom určí, zda kandidát je na středně pokročilé úrovni“ Druhý test je pak podle slov pí. Edenové zaměřený na schopnost zjišťovat údaje z tabulek, grafů, ale i čistě na logické myšlení. Jedna hodina, která je na něj vyměřena, však opravdu nestačí na všechny příklady a tak je testována i schopnost uchazeče pracovat v časovém presu.

Posledním kolem přijímacího řízení je půlhodinový osobní pohovor, v němž se probírají informace, které o sobě napsal student do přihlášky, zkoumá se jeho motivace a také osobnost, podle interních klíčů a pravidel. Ti, kteří úspěšně prošli i tímto kolem, se mohou BCS zúčastnit. Pokud by v budoucnu měli zájem u P&G pracovat, stačí jim už pouze jedno kolo pohovorů a uspějí-li, mohou nastoupit jako řádní zaměstnanci, zatímco „noví“ uchazeči musí všechny testy absolvovat od začátku.

Do letošního 4. ročníku BCS bylo podáno cca 150 přihlášek a na základě vyhodnocení dotazníků, testů a pohovorů bylo vybráno 20 účastníků. Tento počet je podle názoru Martina Malaty–jednoho z trenérů BCS–optimální pro práci v kolektivu a pro případovou studii, která se řeší v ještě menších skupinkách o pěti lidech. BCS je určena studentům třetích až pátých ročníků, letos bylo zastoupení jednotlivých ročníků velmi vyrovnané. Přihlásili se studenti z celkem 19 škol, z toho 18.6 % z VŠE. Akce samotné se zúčastnilo 20 studentů, z toho 8 z VŠE (40 %).

Je libo školení?

Nyní už k vlastnímu programu. První den, tj. v úterý 30.3. po vyřízení administrativních záležitostí, proběhlo úvodní seznámení s firmou, s jejími manažery, s trenéry BCS, ale i účastníků navzájem. Vše v neformálním duchu a příjemné atmosféře podvečerní recepce se šampaňským, které mělo setřást ostych účastníků, aby se jim později lépe pracovalo v kolektivu. Pro mimopražské studenty bylo zajištěno ubytování v blízkém hotelu.

Ve středu pak proběhlo něco jako „podnikové školení“. Trenéři postupně seznámili účastníky s různými marketingovými principy a strategiemi a s tím, jak je tato oblast chápána u P&G. Tato část mi svou délkou a statičností nepříjemně připomínala přednášku ze školy, což potvrdila i malá anketa, kterou jsem mezi přítomnými učinil. Pouze příklady z praxe, kterých bylo v této části bohužel jako šafránu, byly schopny atmosféru na chvíli oživit a vyvolat diskusi.

Případová studie

V odpolední části programu následoval zbytek přednášek a po nich byli účastníci seznámeni se svým úkolem, v rámci oné případové studie, a rozděleni do čtyř týmů po pěti lidech. Veškeré potřebné údaje nalezli ve svých materiálech, jež dostali už ráno a které byly celé v angličtině. Výsledky a výstupy jednotlivých týmů–slovní prezentace i tabulky a texty pak musely být v tomtéž jazyce. Úkol, kterým se studenti měli po následující dva dny zabývat ve zkratce zněl: „Uveďte na trh nový výrobek–novou aviváž s tím, že chcete získat největší podíl na trhu. Stanovte Vaše OGSM (Objective Goals Strategies Measures), tj. jednotlivé marketingové strategie.“ Teprve nyní začala ta pravá práce. Vzájemné dohadování se v týmu i konzultace s trenéry, detailní studium vstupních dat, odhady, výpočty atd. Studenti měli možnost využít veškerou techniku a svou úspěšnost si mohli ověřovat pomocí speciální počítačové simulace. Bylo vidět, že to všechny opravdu baví.

„Případová studie má studentům (u nichž se vzhledem k náročným testům předpokládá zájem o P&G) dát náhled na strukturu, organizaci, strategie a postupy… , prostě do toho, jak P&G funguje. K tomu navíc dostanou příležitost, si to sami na konkrétním příkladě vyzkoušet,“ řekl mi o BCS Martin Malata. Za sebe bych dodal, že je to vlastně taková „vážná hra“. Něco, jako když na počítači hrajete nějakou dobrou strategii, jenže mnohem bližší skutečnosti.

Zhruba kolem šesté se práce přerušily, následovala společná večeře a po ní odchod do divadla. Při BCS bývá zvykem, že účastníci a jejich trenéři spolu tráví také část volného času, v tomto případě tedy společnou návštěvu muzikálu Rusalka v divadle Milenium. Podle jedné z účastnic–Kateřiny Prokopové to byl dobrý nápad, protože spolu s nimi šli i další lidé z P&G a naskytla se jim tak možnost získání dalších kontaktů.

Ve čtvrtek dopoledne se poprvé prezentovaly výsledky před ostatními týmy a trenéry. Samozřejmě v angličtině. Byla to taková malá příprava na páteční závěrečnou prezentaci a také první příležitost vyzkoušet si reakce publika. Odpoledne pak proběhlo opět v činorodém ruchu a velkém pracovním nasazení na studii, aby večer mohl být znovu věnován společné zábavě. Tentokrát se šlo na bowling.

Velké finále

Poslední den BCS byl pátek a tehdy došlo na finální vystoupení, kdy týmy postupně prezentovaly své výsledky před zkušenými Brand manažery, tak jak je v praxi P&G zvykem. Následně pak byl vyhodnocen nejlepší tým, jehož členové získali pěknou odměnu–značkové pero Parker. Lucie Čerychová mi sdělila, že: „U vítězného týmu byla oceněna zejména konzistence stanovené vize, strategie k jejímu dosažení a konkrétního marketingového plánu.“ Na konci vládla oboustranná spokojenost, kterou potvrdily i výsledky mé ankety–6 z 20 účastníků o akci prohlásilo, že byli „velmi spokojeni“, 13 bylo „až na maličkosti spokojeno“ a jeden dotazovaný prohlásil, že „to ušlo“.

Když jsem se na začátku studentů ptal: „Co vás vedlo k přihlášení na BCS?“, nejčastější odpovědí bylo: „získání nových zkušeností“, čehož jistě všichni dosáhli. Dalším hlavním důvodem bylo: „vyzkoušet si své schopnosti“ a také „zájem o práci v P&G“. I zde, myslím, se každý kdo chtěl, hodně dozvěděl. Většina účastníků se shodla, že organizace a technické zabezpečení celé akce fungovalo bezvadně, a že BCS je opravdu unikátní příležitostí, jak nahlédnout do praxe.

Internship

Na úplném začátku jsem mluvil o programech pro studenty, proto tedy vězte, že kromě BCS nabízí P&G ještě letní stáže–INTERNSHIP pro studenty 3.- 5. ročníků. Tyto stáže jsou minimálně 3měsíční (proto vhodné hlavně na dobu letních prázdnin), ale za to se už jedná o skutečný projekt, který student sám začne i dokončí a jehož výsledky jsou pro firmu přínosem. Takový stážista musí úzce spolupracovat s jinými pracovníky, učí se týmové práci a je za své výsledky odpovědný. Vlastně se jedná o jakousi variantu normálního pracovního poměru a student také pobírá po celou tu dobu 70–90% nástupního manažerského platu, který u P&G v současnosti činí 23 000 Kč. To už stojí za zvážení, co říkáte? Na letošek je vypsáno 25 míst a většina z nich je ještě volná.

Toto jsou postřehy několika studentů, kteří se letošní Business Case Study zúčastnili:

Bola to perfektně zorganizovaná akcia, na ktorej som si prvýkrát vyskúšal svoje schopnosti a porovnal sa s ostatnými. Vežmi vela som sa za tie dni naučil, aj keď mi niekedy vadili trochu šablonovité postupy pri práci. Jednoznačne by som tam išiel znovu.

Juraj Drahovský, 3. ročník UK Bratislava

Postřehy kladné: obrovská zkušenost–Já osobně jsem dělal marketing u malé firmy a to, co jsem viděl u Proctera, je o něčem úplně jiném. O tři úrovně výš.

Postřehy negativní: Nevím, jak přesně to specifikovat, ale co se týká marketingu a všeho ve firmě, tak je tam dopředu daná cesta od které se nelze vzdálit. Co to znamená? Oni byli moc hrdí na to, že po nástupu dostaneš samostatný projekt a volnou ruku. Podle mého názoru, dostaneš projekt a místo volné ruky, cestu nepřímo naznačenou.

Michal Hitha, 5. ročník ZČU Plzeň

Byl jsem velice mile překvapen profesionalitou, s jakou byla BCS připravena a kvalitou studentů, kteří byli vybráni. Celá akce byla pro mne osobně velice přínosná po odborné stránce a bylo báječné zlehka nahlédnout pod pokličku firmy jako je P&G. Je to společnost, u jaké bych si, jako absolvent, přál pracovat.

Jan Staněk, 5. ročník Podnikatelské fakulty VUT Brno

Mohlo by tě zajímat: