Psychologická diagnostika

5. 3. 2003 | | Kariéra

Psychologická diagnostika spolu s následným poradenským rozhovorem je jednou z odborných poradenských činností prováděných Akademickou psychologickou poradnou. Od nynějška bude nově psychologická diagnostika prováděna jako součást činnosti Centra profesní orientace.

Psychologická diagnostika (PD) spolu s následným poradenským rozhovorem je jednou z odborných poradenských činností prováděných Akademickou psychologickou poradnou (APP). Od nynějška bude nově psychologická diagnostika prováděna jako součást činnosti Centra profesní orientace (CPO).

CPO vytváří databázi studentů, kteří budou mít zájem. Databáze bude k nahlédnutí organizacím (firmám, podnikům), které budou mít možnost vybírat si podle dat v databázi uložených pro ně perspektivně zajímavé studenty, kterým posléze nabídnou možnost pracovního uplatnění – včetně brigád, zkrácených pracovních úvazků apod.

Pro studenty se tak vytváří nová možnost nejen dozvědět se o sobě něco na základě psychologické diagnostiky, ale rovněž získat možnost zajímavého pracovního uplatnění. Individuální výsledky diagnostiyk budou každému studentovi přístupné mj. přes Internet; podrobnosti budou brzy upřesněny.

Psychologickou diagnostiku bude provádět v současnosti PhDr. V. Provazník (KPSŘ – APP, sb117) a Mgr. D. Pauknerová (KPSŘ – APP, nb370).

Zájemci se přihlašují osobně u příslušného psychologa, vyzvednou si k domácímu vyplnění „Dotazník pro studenty“ a zaplatí při zápisu jednorázový poplatek 300 Kč.

Termíny diagnostiky dr. Provazníka:
pátek 14. 3. 2003, 9.00 (- 13.00), nb243
pátek 28. 3. 2003, 9.00 (- 13.00), nb243
pátek 11. 4. 2003, 9.00 (- 13.00), nb243
středa 30. 4. 2003, 9.00 (- 13.00), nb243
středa 14. 5. 2003, 9.00 (- 13.00), nb243

Termíny Mgr. Pauknerové budou zveřejněny brzy.

Stručná charakteristika psychologické diagnostiky

Psychologická diagnostika (PD) spolu s následným poradenským rozhovorem je jednou z odborných poradenských činností prováděných Akademickou psychologickou poradnou (APP). Smyslem PD je všestranné poznání osobnosti konkrétního člověka. V rámci činnosti APP je PD prováděna odborníky – psychology katedry psychologie a sociologie řízení (KPSŘ) PHF VŠE.

Význam a využití výsledků PD je mnohostranné. V rámci činnosti APP jde především o možnost klientů – (nejen) studentů – získat přesnější, objektivnější a spolehlivější informace o sobě samém, t.j. o vlastních osobnostních dispozicích, které jsou významné (nejen) z hlediska profesního uplatnění:

Získání informací tohoto druhu může být dobrým východiskem jak pro rozhodování se o vlastní (nejen) profesní kariéře, tak pro případné sebezdokonalování v oblastech, ve kterých aktuální osobnostní předpoklady neodpovídají představám či očekáváním diagnostikované osoby.

Termíny psychologické diagnostiky jsou vypisovány příležitostně (informace zde, dále v IIS – Akademická psychologická poradna, také ve formě oznámení na nástěnce APP – č.dv. 117 Sb.) podle projeveného zájmu studentů a časových, fyzických a jiných možností psychologů. Zájem je třeba projevit osobně v APP, resp. vždy u příslušného psychologa KPSŘ.

Vlastní psychologická diagnostika probíhá ve dvou fázích:

  1. Tzv. „sběr dat“ – zpracování celkem pěti diagnostických metod typu „tužka –papír“ (zabere cca 3,5 – 4 hod., skupina diagnostikovaných osob pracuje souběžně). – Termín PD je vyhlašován – viz výše!
  2. Tzv. „zpětná vazba“ – individuální rozhovor psychologa s klientem nad výsledky diagnostiky v trvání cca 20 – 30 min. – s případnými poradenskými, ev. terapeutickými doporučeními. – Termín je dohodnut individuálně s klientem vždy na konci 1. fáze diagnostiky.

Mohlo by tě zajímat: