Referentky se stěhovaly

29. 10. 2002 | | Zprávy ze školy

Fakulta financí a účetnictví radikálně změnila systém práce studijních referentek. Až dosud byli studenti k jednotlivým referentkám přidělováni podle ročníku a oboru studia, jedna referentka měla tedy na starosti relativně homogenní skupinu studentů. Každá ze čtyř referentek také donedávna sídlila ve své vlastní místnosti. Od letních prázdnin je ale vše zcela jinak.

Fakulta financí a účetnictví radikálně změnila systém práce studijních referentek. Až dosud byli studenti k jednotlivým referentkám přidělováni podle ročníku a oboru studia, jedna referentka měla tedy na starosti relativně homogenní skupinu studentů. Každá ze čtyř referentek také donedávna sídlila ve své vlastní místnosti. Od letních prázdnin je ale vše zcela jinak.

První fakulta pořádá v příštím roce prestižní kongres Mezinárodního institutu veřejných financí (http://www.iipf.net/). Pro organizátory, kteří již nyní pracují na jeho přípravě, bylo nutné vyčlenit vhodné prostory. Vedení fakulty pro tento účel odebralo studijním referentkám jednu z původně čtyř místností. Referentky proto v současné době sedí společně po dvou, poslední místnost je využívána pro uskladnění formulářů a jiných materiálů.

Další změnou je, že jsou studenti nyní rozděleni podle příjmení, každá referentka se stará o určitý úsek abecedy, a to napříč všemi obory a ročníky na fakultě. Referentky se tak musely naučit studijní plány a řády pro všech pět oborů na fakultě. Zatímco dosud měla každá z nich na práci jen úkoly specifické pro daný obor či ročník, nyní dělají všechny všechno.

Samy studijní referentky proti sestěhování protestovaly na jaře. Už tehdy říkaly: „My bychom chtěly, aby studenti věděli, že budou mít v podstatě velice ztížené podmínky, až tady budeme sedět dvě a dvě, ale že my jsme si to nevymyslely.“ Podle nich za nimi chodí někteří studenti s citlivými problémy. Často jsou na tom psychicky špatně a pro vyřešení potřebují právě soukromí, kdy jsou v místnosti sami. Také pro svou vlastní práci potřebují referentky dostatek prostoru, navíc se v jedné kanceláří navzájem ruší, zejména v úředních hodinách. Když nebyly vyslyšeny u vedení fakulty, obrátily se písemně na Kontrolní útvar VŠE. Mimo jiné píší: „Situace na nás dělá dojem diskriminace studijních referentek, které jsou již staršího věku a u kterých se nepředpokládá krajní obrana výpovědí. Můžeme se sice k problémům vyjádřit, ale naše připomínky nejsou při rozhodování brány v úvahu.“ Kontrolní útvar jejich stížnost odmítl jako neopodstatněnou, neboť nedochází k porušení žádných předpisů.

Děkanát argumentuje, že podobný systém již několik let úspěšně provozují na Fakultě národohospodářské. Ta však má jen jednu specializaci a nesrovnatelně méně studentů. I ohlasy ze samotné páté fakulty jsou rozporuplné: „Už to tu máme tři, čtyři roky, ale vůbec nám to nevyhovuje. Je tu spousta materiálů, které není kam dát, máme je rozstrkané všude možně,“ říká tamní referentka Řeháková. „Studenti neustále chodí za jednou, za druhou… Úřední hodiny máme obě najednou, mimo ně se zamykáme, jinak to nejde.“

Samotní studenti první fakulty vnímají změnu většinou negativně: „Fronty u studijních se oproti předchozím rokům značně prodloužily, dvě referentky se ve společné místnosti navzájem ruší,“ říká Lucie, studentka pátého ročníku. Vedení fakulty ale říká: „Změny jsou pro dobro studentů, snažíme se jim vyjít co nejvíce vstříc.“

Mohlo by tě zajímat: