Novým rektorem VŠE zvolen Richard Hindls

8. 11. 2005 | | Zprávy ze školy titulní obrázek

Akademický senát Vysoké školy ekonomické v Praze zvolil na svém dnešním zasedání prof. Ing. Richarda Hindlse, CSc., do funkce rektora VŠE pro období 2006–2009. Nový rektor byl vybrán ve druhém kole těsnou nadpoloviční většinou 11 hlasů. „Mám tuto školu rád a své zvolení proto vidím hlavně jako velký závazek. Bude to znamenat hodně práce,“ řekl Studentskému listu krátce po svém zvolení Hindls.

Akademický senát Vysoké školy ekonomické v Praze zvolil na svém dnešním zasedání prof. Ing. Richarda Hindlse, CSc., do funkce rektora VŠE pro období 2006–2009. Nový rektor byl vybrán ve druhém kole těsnou nadpoloviční většinou 11 hlasů.

Akademičtí senátoři se dnes sešli v jednu hodinu v zasedací místnosti rektorátu. Volby provázel zájem stávajícího vedení školy (přítomna byla rektorka Jaroslava Durčáková, kvestor Jiří Kříž i všichni prorektoři), zaměstnanců i tisku.

Na funkci rektora kandidovali děkanka Fakulty financí a účetnictví doc. Bojka Hamerníková, děkan Fakulty informatiky a statistiky prof. Richard Hindls, předseda Akademického senátu VŠE doc. Mikuláš Pichanič a děkan Fakulty národohospodářské doc. Jiří Schwarz.

On-line rozhovor s novým rektorem

Již brzy se na zpravodajském serveru iLIST.cz uskuteční on-line rozhovor s novým rektorem VŠE prof. Richardem Hindlsem. Svůj dotaz však můžete poslat již nyní – klikněte zde.

První část jednání byla veřejná – každý senátor mohl kandidátům položit dvě otázky a ti měli na jejich zodpovězení dvě minuty. Slovo si předávali ve vylosovaném pořadí – předseda senátu AS VŠE Pichanič jako první, po něm děkané Hindls, Schwarz a Hamerníková. Celou sedmdesátiminutovou diskuzi moderoval předseda volební komise ing. Jakub Fischer, který současně dohlížel na dodržování limitu.

Senátory zajímalo především, co by kandidáti ve funkci rektora udělali pro jméno školy u nás i v zahraničí, jak by zlepšili péči o zaměstnance nebo čím by přispěli k větší autonomii fakult a současně integritě školy. Dotazy nebyly vesměs nijak kontroverzní a zdaleka ne všichni senátoři své právo na otázky využili.

Preference kandidátů mezi běžnými studenty VŠE

Bojka Hamerníková – 16,65 %
Richard Hindls – 26,94 %
Mikuláš Pichanič – 7,34 %
Jiří Schwarz – 11,72 %
žádný – 3,4 %
nevím, neřeším – 33,95 %

Zdroj: anketa na serveru http://www.vseborec.cz, hlasovalo celkem 913 studentů.

V následující neveřejné části zasedání přistoupil senát k samotné volbě rektora. Žádný z kandidátů nezískal v prvním kole potřebných 11 hlasů. Doc. Hamerníková obdržela 2 hlasy, doc. Pichanič 4 hlasy, prof. Hindls 8 hlasů a doc. Schwarz 7 hlasů. Nikdo ze senátorů se nezdržel hlasování a nikdo neodevzdal prázdný lístek, platný hlas tedy odevzdal i doc. Pichanič, který je vedle své kandidatury na rektora i členem akademického senátu.

Dva nejúspěšnější, prof. Hindls a doc. Schwarz, postoupili do druhého kola. Z něj nakonec vyšel vítězně Hindls, a to s těsnou nadpoloviční většinou jedenácti hlasů oproti deseti pro Schwarze. „Mám tuto školu rád a své zvolení proto vidím hlavně jako velký závazek. Bude to znamenat hodně práce,“ řekl Studentskému listu krátce po svém zvolení Hindls. V příštích letech chce podle EURO Online prosazovat „obnovení pocitu důvěry mezi jednotlivými subjekty VŠE a ukončení údajné letité neadresnosti a alibismu v přístupu ke studentům.“ Hodlá pracovat na posílení postavení fakult a zlepšování image školy u veřejnosti i v odborných kruzích.

Svého úřadu se prof. Hindls ujme 1. února 2006. Nahradí v něm dosavadní rektorku doc. Jaroslavu Durčákovou, která ve funkci působí již druhé období.

Prof. Ing. Richard Hindls, CSc.

Vystudoval statistiku na VŠE a po deseti letech v České plánovací komisi se sem v roce 1987 vrátil. Docenturu získal jako vedoucí katedry statistiky a pravděpodobnosti v roce 1992, profesorem byl jmenován o šest let později. V roce 2001 se stal na Fakultě informatiky a statistiky děkanem. Podílel se na 33 publikacích, u nás i v zahraničí mu bylo vydáno více jak 130 článků. Z profesního hlediska se zajímá především o ekonomickou statistiku, národní účetnictví, analýzu marketingových průzkumů a statistických metod v auditingu a účetnictví. Je členem například Komory auditorů České republiky, Svazu účetních nebo Statistické rady ČR.

Podle vlastních slov nesnáší horlivost kombinovanou s tupostí, správný student by podle něj měl mít ctižádost a nadhled. Kdyby si měl znovu vybrat povolání, opět by se stal pedagogem VŠE. Má dvě děti. Jeho oblíbenou barvou je tmavomodrá, z historických osobností jej zaujal Winston Churchill. Z hudby má rád „všeobecně popík, především Joa Cockera nebo Eltona Johna“. Jeho nejoblíbenějším spisovatelem je Arnošt Lustig. Ze sportu by si ve volných chvílích vybral fotbal, v restauraci neodolá boršči.

Fotoreportáž z volby rektora

Volba rektora 2005
prof. Hindls zvolen rektorem Prof. Richard Hindls byl právě zvolen rektorem VŠE.
Volba rektora 2005: Richard Hindls
Volba rektora 2005: Richard Hindls
Volba rektora 2005: Bojka Hamerníková
Volba rektora 2005: Mikuláš Pichanič
Volba rektora 2005: Jiří Schwarz

Mohlo by tě zajímat: