Rozjeďte svou kariéru!

1. 8. 2005 | | Kariéra

Rozhodli jste se odstartovat svoji kariéru? Než svůj start začnete realizovat, neměli byste opomenout přípravnou fázi. Pokud ji totiž nepodceníte, můžete si svou cestu za vysokými posty a milionovými výdělky zjednodušit. V zásadě se dá totiž říci, že ať se chcete dostat kamkoliv, čeká vás podobná procedura. Ta se většinou skládá ze tří základních kamenů, kterými jsou životopis, motivační dopis a přijímací pohovor.

Rozhodli jste se odstartovat svoji kariéru? Než svůj start začnete realizovat, neměli byste opomenout přípravnou fázi. Pokud ji totiž nepodceníte, můžete si svou cestu za vysokými posty a milionovými výdělky zjednodušit. V zásadě se dá totiž říci, že ať se chcete dostat kamkoliv, čeká vás podobná procedura. Ta se většinou skládá ze tří základních kamenů, kterými jsou životopis, motivační dopis a přijímací pohovor.

Motivační dopis

Je většinou vaším prvním kontaktem s firmou. Jeho účelem je zaujmout potenciálního zaměstnavatele. Především musíte zdůvodnit, proč stojíte o žádanou práci a v čem jste lepší než ostatní kandidáti. Je nutno si uvědomit, že motivačních dopisů se do firmy valí spousta, proto zkroťte své pero a napište motivační dopis stručný a úderný V úvodu napište, jak jste se o pracovní pozici dozvěděli. Pokračujte vlastní motivací, proč chcete získat nabízené místo.

Vyberte nějakou ze svých schopností či praxi, která vás přímo předurčuje k tomu, abyste byli přijati. V závěru požádejte o schůzku a dopis zdvořile ukončete. Dávejte si pozor, aby nebylo znát, že stejný dopis posíláte do více firem. Dopis samozřejmě musí mít určitou štábní kulturu, měl by být elegantní, dobře naformátovaný. Vyloučeny jsou jakékoliv chyby, hlavně hrubky.

Životopis

Je přinejmenším stejně důležitý jako motivační dopis. V současnosti se už používá jedině jeho strukturovaná forma. I při psaní životopisu byste měli dodržet pár základních pravidel. Vaše CV musí být pozitivní, ale ne vychloubačné, detailní, ale ne příliš dlouhé (doporučuje se jedna strana A4). Je to trochu alchymie, ale dá se to dodržet. Začněte osobními údaji, k nim přidejte fotku, na tu se často zapomíná. Přitom jste mladí, krásní, perspektivní, tak proč to neukázat? Pokračujte vzděláním a praxí, oboje řaďte od nejaktuálnějšího po nejstarší. Vybírejte jen relevantní údaje, základní školu má každý, letní brigádu manuálního charakteru také absolvovala většina z nás. V závěru zmiňte své znalosti, dovednosti, zájmy a doplňte případné reference. I u CV je důležitá forma. Ta by se měla shodovat s motivačním dopisem. Dobré je zvolit formu odpovídající stylu zaměstnavatele. Pokud se hlásíte na kreativní post, můžete si dovolit určité grafické výstřelky. Opak platí, ucházíte-li se o post finančního poradce.

Přijímací pohovor

Tady se láme chleba. Pokud váš motivační dopis a životopis zaujal, budete přizváni k přijímacímu pohovoru. Mohlo by se zdát, že zde už zbývá jen se spolehnout se rčení „děj se vůle Boží“, ale není to pravda. Většina pohovorů totiž probíhá podobně a dá se na ně připravit.

Zásadní je první dojem. Dorazte proto včas, vstupte s úsměvem, dostatečně sebevědomě a dbejte na správné podání ruky. Jakmile vás personalista usadí, čeká vás sada otázek, kterými bude prověřovat vaši motivaci, znalosti, povědomí o firmě a mnoho dalšího. Dejte pozor, aby se to, co odpovídáte, shodovalo s vaším životopisem a motivačním dopisem. Mluvte zřetelně, akorát nahlas, snažte se nebýt nervózní. Není nutné vždy okamžitě vychrlit odpověď, nechte si chviličku na promyšlení. Nebojte se také říci, že nechcete odpovědět, existují totiž otázky, na které by se personalista neměl ptát, přesto se tak ale děje. Otázky ohledně vašeho finančního ohodnocení si nechte až nakonec.

Na závěr je nutno poznamenat, že byste se rozhodně neměli spolehnout na tohoto velmi stručného rádce. Není totiž problém opatřit si mnohem detailnější informace. Zkuste zadat klíčová slova motivační dopis, životopis či přijímací pohovor do Googlu a uvidíte, jak velká řada odkazů na vás vyskočí.

Mohlo by tě zajímat: