Rozpočet se přehoupl přes miliardu

26. 5. 2008 | | Zprávy ze školy

Akademický senát (AS) VŠE po dlouhé a bouřlivé diskuzi nakonec přijal návrh rozpočtu na rok 2008. Vyhrožovalo se i rozpočtovým provizoriem.

Akademický senát (AS) VŠE po dlouhé a bouřlivé diskuzi nakonec přijal návrh rozpočtu na rok 2008. Vyhrožovalo se i rozpočtovým provizoriem.

Na půdě AS VŠE se rozhořela dne 31. března 2008 bitva o rozpočet. Již v úvodu senátor Pavel Štrach kritizoval, že kalkulace pro Fakultu managementu v Jindřichově Hradci není založena na věcné analýze a projednávaný rozpočet též nebere v potaz minulá usnesení AS VŠE.

Největší spory se ale vedly o takzvané kapitační platby. Tato problematika se vztahuje na financováním fakult podle dvou kritérií. Prvním je výkon (kolik hodin fakulta vyučuje), druhým je počet studentů na fakultě. Fakulta mezinárodních vztahů (FMV) ústy senátorky Aleny Češkové pak velmi kritizovala stávající poměr rozdělení prostředků, kdy se zhruba devadesát procent financí rozděluje podle výkonu a deset procent podle počtu studentů na jednotlivých fakultách.

Co skrývá rozpočet?

Z rozpočtu se můžete dozvědět i průměrný plat akademického pracovníka na naší škole (32 053 korun) a porovnat ho s platy na jiných vysokých školách.
Rozpočet zahrnuje také různé investiční projekty, například kolik bude stát nový studijní informační systém. Rozpočet školy se nezveřejňuje, i když kvestor Svoboda sdělil, že proti jeho uveřejnění nemá žádné námitky. Zároveň však dodává, že se na pravidlech zveřejnění musí nejdříve dohodnout AS VŠE. FFÚ například vlastní fakultní rozpočet také nezveřejňuje, ale na požádání ho zájemci zašle.

Senátorka Češková tvrdí, že FMV má srovnatelný počet studentů s jinými fakultami, ale protože jazykové katedry zajišťují pro ostatní fakulty velké množství jazykových kurzů, je počet zaměstnanců ve srovnání s ostatními fakultami zhruba dvojnásobný. Náklady na zaměstnance a jiné neinvestiční náklady jazykových kateder v rámci rozdělovaných deseti procent však nese pouze FMV.

Rektor VŠE, profesor Richard Hindls, se také vyjádřil k použité metodice kapitačních plateb. Uvedl, že není možné jakkoliv měnit poměry, dokud se nenajde na všech fakultách jasný konsensus, které řešení zvolit. Rektor Hindls již na toto téma vedl jednání se všemi děkany, ale ti jsou ve svých názorech zatím velmi rozděleni. Dále poukázal, že rozpočet sice není dokonalý, ale jde o první rozpočet, do kterého je jasně vidět a je také mnohem lepší než ty předchozí. Ostatní přítomné nepřesvědčil. Výsledkem pak bylo hlasování, kdy se 14 senátorů za rozpočet postavilo, tři hlasovali proti a deset senátorů se hlasování zdrželo. Rozpočet tak nebyl schválen. Tento počet k schálení nestačiil.

Objevila se proto hrozba rozpočtového provizoria. Senátoři se ale vydali cestou dalších připomínek, týkajících se vypracování dalších analýz nákladů. Senát se po dalším jednání usnesl, že bude hlasovat o rozpočtu znovu, kdy se již 25 hlasy podařilo dokument schválit. Přesto zůstává vyřešení poměru kapitačních plateb stále otázkou.
Celkový rozpočet je koncipován jako vyrovnaný. Náklady a výnosy jsou ve výši 900 milionů korun. Po započtení rozpočtu Správy účelových zařízení činí náklady a výnosy rozpočtu jednu miliardu korun.

Náklady
Mezi fakulty F1 až F5 bude z rozpočtu VŠE rozděleno 300 milionů korun. F6 se v rozpočtu vyčleňuje zvlášť a dostane 44 milionů. Za podstatnou by se také dala označit celková suma 17 milionů korun, kterou z rozpočtu VŠE obdrží Vyšší odborná škola knihovnických, informačních a sociálních služeb (VOŠIS). Náklady na výzkum činí necelých 100 milionů korun. Další položky tvoří náklady sdílené činnosti, dotace či například náklady na některé druhy stipendií a jiné.

Výnosy
Výnosy tvoří především příjmy z hlavní činnosti (615 milionů korun), kde je rozhodující příspěvek MŠMT ve výši 602 milionů korun. Dalšími příjmovými položkami jsou například příspěvky na některé druhy stipendií, dotace či příspěvek na vědu a výzkum.

Fakultní rozpočty
Fakultní rozpočty jsou schvalovány každý zvlášť na zasedání jednotlivých fakultních senátů.
Částka přidělená z celkového rozpočtu je ještě navýšena o některé dotace a příspěvky.

Mohlo by tě zajímat: